Nederlands

Een Family Office Opzetten

Het opzetten van een family office is een veelomvattend proces dat is toegesneden op het beheren en behouden van het vermogen van vermogende families. Het kost veel tijd en hogere kosten, dus het vereist een zorgvuldige planning, strategische besluitvorming en een nauwgezette organisatie. Hier vindt u een stapsgewijze handleiding voor het opzetten van een family office:

Stap 1: Definieer uw doelstellingen

Identificeer doelen

Geef duidelijk aan wat u met uw family office wilt bereiken. Gemeenschappelijke doelen zijn onder meer:

 • Behoud van rijkdom

 • Groei door investeringen

 • Estate Planning

 • Filantropie

 • Zorgen voor privacy en veiligheid voor gezinsleden

Beoordeel de behoeften

Evalueer de specifieke diensten die uw gezin nodig heeft, zoals vermogensbeheer, juridisch advies, belastingplanning en conciërgediensten.

Stap 2: Beoordeel uw rijkdom

Evalueer het totale vermogen van uw familie om te bepalen of een family office de meest efficiënte manier is om uw vermogen te beheren. Doorgaans kunnen gezinnen met een vermogen van $100 miljoen of meer de kosten die aan een family office zijn verbonden, rechtvaardigen.

Stap 3: Bepaal het type Family Office

 • Single Family Office (SFO): Als de behoeften van uw gezin uitgebreid zijn en u de voorkeur geeft aan exclusieve controle, overweeg dan om een SFO op te zetten.

 • Multi Family Office (MFO): Als u openstaat voor het delen van diensten met andere gezinnen om de kosten te verlagen, kan een MFO geschikt zijn.

 • Hybrid Family Office (HFO): Combineert elementen van zowel SFO als MFO en biedt op maat gemaakte diensten met enkele kostendelende voordelen.

Stap 4: Breng bestuursstructuren tot stand

Ontwikkel een familiehandvest

Dit document schetst de visie, waarden en missie van de familie voor het family office en dient als leidraad voor toekomstige generaties. Het omvat doorgaans:

 • De kernprincipes en doelstellingen die de familie en haar strategieën voor vermogensbeheer bepalen.

 • Beleid op hoog niveau met betrekking tot family governance en de werking van het family office.

 • De manier waarop de familie filantropie en sociale verantwoordelijkheid benadert en hoe ze een blijvende impact willen achterlaten.

 • Toezeggingen voor de ontwikkeling van gezinsleden en voorlichting over vermogensbeheer.

Het familiehandvest gaat meer over het waarom en wat – het is een intentieverklaring en principe die een basis biedt voor het bestuurskader waarop kan worden voortgebouwd.

Creëer een governanceframework

Beslis over de besluitvormingsprocessen, waaronder:

 • Wie wordt betrokken bij strategische beslissingen?

 • Hoe zou de bestuursstructuur eruitzien, zoals het hebben van een familieraad, een directieteam en adviesraden?

 • Wat zouden de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheidsniveaus zijn voor alle betrokkenen bij de family office, van familieleden tot werknemers en adviseurs?

 • Welke verantwoordingsmechanismen zullen worden gebruikt om de prestaties te monitoren en aanpassingen door te voeren?

 • Hoe zullen beslissingen worden genomen (waaronder beslissingen die consensus tussen familieleden vereisen en die door het managementteam kunnen worden genomen)?

 • Hoe zullen conflicten worden opgelost (met behulp van bemiddelings- of arbitragemechanismen)?

 • Welk financieel managementbeleid en welke richtlijnen zullen worden ontwikkeld om investeringen, uitgaven en risico’s te beheren?

 • Hoe zullen gezinsleden worden voorgelicht over financieel geletterdheid en bestuursvaardigheden?

 • Hoe worden alle belanghebbenden geïnformeerd en betrokken?

 • Hoe zullen de leiderschapsrollen binnen het family office worden getransformeerd?

 • Hoe zullen toekomstige generaties van de familie erbij betrokken worden?

 • Hoe zullen filantropische of charitatieve activiteiten worden beheerd?

 • Hoe gevoelige familie- en financieel informatie wordt beschermd, enzovoort.

Het governanceraamwerk gaat meer over het hoe van het beheren van een family office en zijn vermogen, waarbij de nadruk ligt op operationele effectiviteit, risicobeheer en ervoor zorgen dat het kantoor loopt soepel en efficiënt.

Stap 5: Maak een businessplan

 • Overzicht van de diensten: Geef een gedetailleerd overzicht van de diensten die uw family office zal leveren, op basis van de geïdentificeerde behoeften en doelstellingen.

 • Budgetplanning: Schat de operationele kosten, inclusief personeel, kantoorruimte en technologiebehoeften. Zorg ervoor dat de bezittingen van uw gezin deze uitgaven rechtvaardigen.

 • Financieel projecties: Ontwikkel financieel projecties voor het kantoor, waarbij u rekening houdt met de kosten versus de voordelen die het zal opleveren.

Stap 6: Stel een professioneel team samen

 • Personeel in dienst nemen: Rekruteer ervaren professionals, waaronder een Chief Financial Officer (CFO), beleggingsadviseurs, belastingdeskundigen en juridisch adviseurs. Denk aan de behoefte aan administratief en persoonlijk servicepersoneel.

 • Externe adviseurs: Identificeer gebieden waar externe adviseurs nodig kunnen zijn, zoals gespecialiseerd juridisch advies of internationale investeringsmogelijkheden.

Stap 7: Ontwikkel een beleggingsbeleidsverklaring (IPS)

Stel een IPS op waarin de beleggingsdoelstellingen van uw gezin, de risicotolerantie, de activa allocatie en richtlijnen voor het selecteren van beleggingen worden beschreven. Dit zal dienen als een routekaart voor het beheer van de rijkdom van de familie.

Stap 8: Naleving van wet- en regelgeving

 • Juridische structuur: Bepaal de juridische structuur van uw family office (bijv. LLC, trust en vennootschap) met de hulp van juridische experts om de bescherming van activa en operationele efficiëntie te garanderen.

 • Naleving van regelgeving: Zorg voor naleving van alle relevante financieel en wettelijke regelgeving, inclusief de SEC-regelgeving als uw family office investeringen gaat beheren.

Stap 9: Implementeer technologische oplossingen

 • Investeer in technologie: Gebruik software voor financieel beheer, cyberbeveiligingsmaatregelen en communicatiemiddelen om de efficiënte werking van uw family office te ondersteunen.

Stap 10: Ontwikkel beleggingsstrategieën

 • Assetallocatie: Ontwikkel een gediversifieerde beleggingsstrategie die aansluit bij de risicotolerantie en groeidoelstellingen van uw gezin.

 • Risicobeheer: Implementeer risicobeheerpraktijken om de bezittingen van uw gezin te beschermen tegen marktvolatiliteit en andere financieel risico’s.

Stap 11: Implementeer strategieën voor vermogensbeheer

Met uw team ter plaatse en uw IPS als gids kunt u beginnen met het actief beheren van het vermogen van uw gezin. Dit omvat beleggingsbeheer, belastingplanning, vermogensplanning en het aanpakken van eventuele specifieke behoeften die in uw doelstellingen zijn uiteengezet.

Stap 12: Zet filantropische inspanningen op

Als filantropie een kerndoelstelling is, zet dan structuren op voor liefdadigheidsgiften, zoals particuliere stichtingen of door donoren geadviseerde fondsen. Definieer uw filantropische doelen en hoe deze aansluiten bij de waarden van uw gezin.

Stap 13: Plan voor opvolging

Ontwikkel een duidelijk opvolgingsplan om een soepele overgang van rijkdom en leiderschap binnen het family office te garanderen. Dit omvat vermogensplanning, trusts en het opleiden van de volgende generatie over vermogensbeheer.

Stap 14: Breng rapportage- en evaluatiemechanismen tot stand

 • Prestatietracking: Zet systemen op voor het volgen van de prestaties van investeringen en de algehele efficiëntie van het family office.

 • Regelmatige beoordelingen: Plan periodieke beoordelingen van de prestaties van het family office, inclusief financieel audits en beoordelingen van de afstemming van het kantoor op de familiedoelstellingen.

Conclusie

Het opzetten van een family office is een strategische beslissing die talloze voordelen biedt voor het beheer van de rijkdom en zaken van zeer vermogende families. Door de bovenstaande stapsgewijze instructies te volgen, kunt u een family office creëren die niet alleen voldoet aan uw huidige behoeften op het gebied van financieel beheer, maar ook uw nalatenschap veiligstelt voor toekomstige generaties.

Vergeet niet dat de sleutel tot een succesvol family office ligt in duidelijke doelstellingen, sterk bestuur, deskundig advies en de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Terwijl u aan deze reis begint, moet u de waarden van uw gezin centraal stellen in uw besluitvorming, en ervoor zorgen dat uw strategie voor vermogensbeheer niet alleen de financieel doelstellingen weerspiegelt, maar ook de bredere ambities van uw gezin.

Veel Gestelde Vragen

Hoeveel vermogen is er nodig om een family office op te zetten?

Hoewel er geen strikt minimum is, is het opzetten en exploiteren van een family office doorgaans kosteneffectief voor gezinnen met een belegbaar vermogen van ten minste $100 miljoen. Voor MFO’s kan de drempel lager zijn vanwege gedeelde kosten.

Wat zijn de eerste stappen bij het opzetten van een family office?

Begin met het definiëren van de doelstellingen van uw familie en wat u hoopt te bereiken met een family office. Beoordeel vervolgens het totale vermogen van uw familie om er zeker van te zijn dat een family office een haalbare optie is. Bepaal vervolgens het type (SFO of MFO) en de services die u nodig heeft.

Hoe kies ik het juiste rechtsgebied voor mijn family office?

Houd rekening met factoren als de politieke en economische stabiliteit van het rechtsgebied, het juridische en regelgevende klimaat, het belastingstelsel en de bescherming van de privacy. Gemeenschappelijke rechtsgebieden zijn onder meer Zwitserland, Singapore en bepaalde Amerikaanse staten zoals Delaware.

Wat is de ideale bedrijfsstructuur voor een family office?

De structuur moet aansluiten bij de doelstellingen van uw gezin, fiscale overwegingen en wettelijke vereisten. Opties omvatten trusts, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC’s) of partnerschappen. Overleg met juridische en financieel adviseurs is cruciaal.

Moet ik mijn family office opzetten als een trust of een besloten vennootschap?

Het opzetten van een family office als een trust of een besloten vennootschap hangt af van verschillende factoren, waaronder de doelstellingen van de familie, privacybehoeften, fiscale overwegingen en het niveau van controle dat zij willen behouden. Als de voornaamste zorg de bescherming van activa, privacy en opvolgingsplanning is zonder onmiddellijke behoefte aan hoge liquiditeit, kan een trust geschikter zijn. Trusts zijn met name voordelig voor gezinnen die zich richten op het behoud van erfenissen en de overdracht van vermogen tussen generaties, aangezien activa soepel kunnen worden overgedragen aan de begunstigden zonder dat er erfrecht nodig is. Aan de andere kant, als het gezin flexibiliteit, controle over investeringen en activiteiten en potentiële belastingvoordelen waardeert, zou het opzetten van een privébedrijf de voorkeursroute kunnen zijn. Dit is vooral relevant voor gezinnen die actief betrokken zijn bij zakelijke activiteiten of voor gezinnen die de voorkeur geven aan direct beheer van hun vermogen.

Hoe stel ik een team samen voor mijn family office?

Identificeer de benodigde kerncompetenties, zoals beleggingsbeheer, juridische planning, belastingplanning en vermogensplanning. U kunt professionals in huis nemen en/of bepaalde functies uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen voor governance in een family office?

Breng duidelijke bestuursstructuren tot stand die de besluitvormingsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden schetsen. Dit kan het vormen van een familieraad omvatten en het ontwikkelen van beleid voor investeringen, opvolgingsplanning en conflictoplossing.

Hoe kan ik de duurzaamheid van mijn family office garanderen?

Focus op strategische langetermijnplanning, inclusief opvolgingsplanning, regelmatige financieel beoordelingen en aanpassing aan veranderende gezinsbehoeften. Investeer ook in het voorlichten van toekomstige generaties over vermogensbeheer en bestuur.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het managen van een family office?

Uitdagingen zijn onder meer het op één lijn brengen van gezinsbelangen, het beheersen van de kosten, het navigeren door complexe belastingwetten en -regelgeving, het waarborgen van privacy en veiligheid en het nemen van strategische investeringsbeslissingen.

Hoe gaan family offices om met naleving van de regelgeving?

Compliancestrategieën zijn afhankelijk van het rechtsgebied en de aangeboden diensten. Family offices moeten mogelijk omgaan met financieel regelgeving, belastingwetten en rapportagevereisten, vaak met de hulp van gespecialiseerde juridische en financieel adviseurs.

Welke technologische infrastructuur is nodig voor een family office?

Een robuuste technologische infrastructuur is cruciaal voor effectief beheer en beveiliging van family office-activiteiten. Dit omvat geavanceerde software voor portefeuillebeheer, risicobeheer en financieel rapportage. Er moeten ook beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om gevoelige informatie en activa te beschermen tegen cyberdreigingen.

Hoe moet een family office vermogensbeheer aanpakken?

Beleggingsbeheer in een family office moet beginnen met een duidelijk inzicht in de financieel langetermijndoelen en risicotolerantie van de familie. Vaak gaat het om een gediversifieerde aanpak over meerdere activaklassen om een evenwicht te vinden tussen potentiële rendementen en risicobeheer. Het regelmatig herzien en aanpassen van de beleggingsstrategie als reactie op marktveranderingen en gezinsdoelstellingen is ook van cruciaal belang.

Wat zijn de voordelen van een toegewijd family office vergeleken met het gebruik van andere vermogensbeheerdiensten?

Een toegewijd family office biedt gepersonaliseerd en uitgebreid beheer van de financieel en persoonlijke zaken van een gezin. In tegenstelling tot traditionele vermogensbeheerdiensten kan een family office meer maatwerk, privacy en een holistische benadering bieden voor het beheer van vermogens-, levensstijl-, juridische en fiscale kwesties. Het zorgt er ook voor dat alle acties nauw aansluiten bij de specifieke waarden en behoeften van het gezin.