Malay

Menyediakan Pejabat Keluarga

Menubuhkan pejabat keluarga ialah proses komprehensif yang disesuaikan untuk mengurus dan memelihara kekayaan keluarga yang bernilai tinggi. Ia melibatkan banyak masa dan kos yang lebih tinggi jadi ia memerlukan perancangan yang teliti, membuat keputusan yang strategik dan organisasi yang teliti. Berikut ialah panduan langkah demi langkah untuk menubuhkan pejabat keluarga:

Langkah 1: Tentukan Objektif Anda

Kenal pasti Matlamat

Gariskan dengan jelas apa yang anda ingin capai dengan pejabat keluarga anda. Matlamat bersama termasuk:

 • Pemeliharaan kekayaan

 • Pertumbuhan melalui pelaburan

 • Perancangan harta pusaka

 • Kedermawanan

 • Memastikan privasi dan keselamatan ahli keluarga

Menilai Keperluan

Nilaikan perkhidmatan khusus yang diperlukan oleh keluarga anda, seperti pengurusan pelaburan, nasihat undang-undang, perancangan cukai dan perkhidmatan concierge.

Langkah 2: Menilai Kekayaan Anda

Nilaikan jumlah aset keluarga anda untuk menentukan sama ada pejabat keluarga adalah cara paling berkesan untuk mengurus kekayaan anda. Biasanya, keluarga yang mempunyai aset $100 juta atau lebih boleh mewajarkan kos yang berkaitan dengan pejabat keluarga.

Langkah 3: Tentukan Jenis Pejabat Keluarga

Langkah 4: Wujudkan Struktur Tadbir Urus

Membangunkan Piagam Keluarga

Dokumen ini menggariskan visi, nilai dan misi keluarga untuk pejabat keluarga, berfungsi sebagai garis panduan untuk generasi akan datang. Ia biasanya termasuk:

 • Prinsip dan matlamat teras yang membimbing keluarga dan strategi pengurusan kekayaannya.

 • Dasar peringkat tinggi mengenai tadbir urus keluarga dan pengendalian pejabat keluarga.

 • Pendekatan keluarga terhadap kedermawanan, tanggungjawab sosial dan bagaimana mereka ingin meninggalkan kesan yang berkekalan.

 • Komitmen terhadap pembangunan dan pendidikan ahli keluarga tentang pengurusan kekayaan.

Piagam keluarga lebih kepada mengapa dan apa — ia merupakan pernyataan niat dan prinsip yang menyediakan asas bagi rangka kerja tadbir urus untuk dibina.

Buat Rangka Kerja Tadbir Urus

Tentukan proses membuat keputusan, termasuk:

 • Siapa yang akan terlibat dalam keputusan strategik?

 • Apakah struktur tadbir urus seperti mempunyai majlis keluarga, pasukan eksekutif dan lembaga penasihat?

 • Apakah peranan, tanggungjawab dan tahap kuasa untuk semua yang terlibat dalam pejabat keluarga, daripada ahli keluarga kepada pekerja dan penasihat?

 • Apakah mekanisme akauntabiliti yang akan digunakan untuk memantau prestasi dan membuat pelarasan?

 • Bagaimanakah keputusan akan dibuat (termasuk yang memerlukan konsensus di kalangan ahli keluarga dan yang boleh dibuat oleh pasukan eksekutif)?

 • Bagaimanakah konflik akan diselesaikan (sama ada menggunakan mekanisme pengantaraan atau timbang tara)?

 • Apakah polisi dan garis panduan pengurusan kewangan yang akan dibina untuk mengurus pelaburan, perbelanjaan dan risiko?

 • Bagaimanakah ahli keluarga akan dididik tentang celik kewangan dan kemahiran tadbir urus?

 • Bagaimanakah semua pihak berkepentingan akan dikemas kini dan terlibat?

 • Bagaimanakah peranan kepimpinan akan dialihkan dalam pejabat keluarga?

 • Bagaimanakah generasi masa depan keluarga akan terlibat?

 • Bagaimanakah aktiviti dermawan atau amal akan diuruskan?

 • Bagaimana maklumat keluarga dan kewangan yang sensitif akan dilindungi dan sebagainya.

Rangka kerja tadbir urus lebih kepada cara mengurus pejabat keluarga dan kekayaannya, memfokuskan pada keberkesanan operasi, pengurusan risiko dan memastikan pejabat berjalan lancar dan cekap.

Langkah 5: Buat Rancangan Perniagaan

 • Perkhidmatan Garis Besar: Perincikan perkhidmatan yang akan disediakan oleh pejabat keluarga anda, berdasarkan keperluan dan objektif yang dikenal pasti.

 • Perancangan Belanjawan: Anggarkan kos operasi, termasuk keperluan kakitangan, ruang pejabat dan teknologi. Pastikan aset keluarga anda mewajarkan perbelanjaan ini.

 • Unjuran Kewangan: Bangunkan unjuran kewangan untuk pejabat, dengan mengambil kira kos berbanding faedah yang akan diberikannya.

Langkah 6: Kumpul Pasukan Profesional

 • Pengambilan Kakitangan: Ambil profesional berpengalaman, termasuk Ketua Pegawai Kewangan (CFO), penasihat pelaburan, pakar cukai dan penasihat undang-undang. Pertimbangkan keperluan untuk kakitangan perkhidmatan pentadbiran dan peribadi.

 • Penasihat Luar: Kenal pasti bidang yang memerlukan perunding luar, seperti nasihat undang-undang khusus atau peluang pelaburan antarabangsa.

Langkah 7: Bangunkan Penyata Dasar Pelaburan (IPS)

Cipta IPS yang menggariskan objektif pelaburan keluarga anda, toleransi risiko, peruntukan aset dan garis panduan untuk memilih pelaburan. Ini akan berfungsi sebagai peta jalan untuk menguruskan kekayaan keluarga.

Langkah 8: Pematuhan Undang-undang dan Kawal Selia

 • Struktur Undang-undang: Tentukan struktur undang-undang pejabat keluarga anda (cth. LLC, amanah dan perbadanan) dengan bantuan pakar undang-undang untuk memastikan perlindungan aset dan kecekapan operasi.

 • Pematuhan Kawal Selia: Pastikan pematuhan dengan semua peraturan kewangan dan undang-undang yang berkaitan, termasuk peraturan SEC jika pejabat keluarga anda akan menguruskan pelaburan.

Langkah 9: Laksanakan Penyelesaian Teknologi

 • Melabur dalam Teknologi: Mengguna pakai perisian pengurusan kewangan, langkah keselamatan siber dan alat komunikasi untuk menyokong operasi cekap pejabat keluarga anda.

Langkah 10: Membangunkan Strategi Pelaburan

 • Peruntukan Aset: Bangunkan strategi pelaburan terpelbagai yang sejajar dengan toleransi risiko dan objektif pertumbuhan keluarga anda.

 • Pengurusan Risiko: Laksanakan amalan pengurusan risiko untuk melindungi aset keluarga anda daripada turun naik pasaran dan risiko kewangan lain.

Langkah 11: Laksanakan Strategi Pengurusan Kekayaan

Dengan pasukan anda sedia ada dan IPS anda sebagai panduan, mula menguruskan kekayaan keluarga anda secara aktif. Ini termasuk pengurusan pelaburan, perancangan cukai, perancangan harta pusaka dan menangani mana-mana yang khusus keperluan yang digariskan dalam objektif anda.

Langkah 12: Sediakan Usaha Dermawan

Jika kedermawanan adalah objektif teras, wujudkan struktur untuk pemberian amal, seperti yayasan swasta atau dana nasihat penderma. Tentukan matlamat dermawan anda dan cara ia sejajar dengan nilai keluarga anda.

Langkah 13: Rancang untuk Penggantian

Membangunkan pelan penggantian yang jelas untuk memastikan peralihan kekayaan dan kepimpinan yang lancar dalam pejabat keluarga. Ini termasuk perancangan harta pusaka, amanah dan mendidik generasi akan datang tentang pengurusan kekayaan.

Langkah 14: Wujudkan Mekanisme Pelaporan dan Penilaian

 • Penjejakan Prestasi: Sediakan sistem untuk menjejak prestasi pelaburan dan kecekapan keseluruhan pejabat keluarga.

 • Semakan Biasa: Jadualkan semakan berkala prestasi pejabat keluarga, termasuk audit kewangan dan penilaian penjajaran pejabat dengan matlamat keluarga.

Kesimpulan

Menubuhkan pejabat keluarga ialah keputusan strategik yang menawarkan banyak faedah untuk menguruskan kekayaan dan hal ehwal keluarga yang sangat bernilai bersih. Dengan mengikut arahan langkah demi langkah di atas, anda boleh membuat pejabat keluarga yang bukan sahaja memenuhi keperluan pengurusan kewangan semasa anda tetapi juga menjamin warisan anda untuk generasi akan datang.

Ingat, kunci kepada pejabat keluarga yang berjaya terletak pada objektif yang jelas, tadbir urus yang kukuh, nasihat pakar dan fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Semasa anda memulakan perjalanan ini, pastikan nilai keluarga anda sebagai teras dalam membuat keputusan anda, memastikan strategi pengurusan kekayaan anda bukan sahaja mencerminkan matlamat kewangan, tetapi aspirasi keluarga anda yang lebih luas.

Soalan Lazim

Bagaimana anda memulakan pejabat keluarga?

Untuk memulakan pejabat keluarga, mulakan dengan mentakrifkan dengan jelas matlamat kewangan keluarga anda dan perkhidmatan yang anda perlukan. Jalankan penilaian menyeluruh terhadap aset anda dan tentukan jenis pejabat keluarga. Buat rancangan perniagaan terperinci, pilih struktur undang-undang yang sesuai, ambil pasukan mahir, dan wujudkan dasar tadbir urus untuk memastikan operasi lancar.

Bagaimana anda memulakan pejabat berbilang keluarga?

Memulakan pejabat berbilang keluarga melibatkan penentuan skop perkhidmatan, mengenal pasti keluarga pelanggan yang berpotensi, mewujudkan rancangan perniagaan yang komprehensif, memilih struktur undang-undang, merekrut pasukan profesional dengan kepakaran dalam pengurusan kekayaan, pelaburan dan hal undang-undang, dan menubuhkan yang mantap. rangka kerja tadbir urus dan operasi. Adalah penting untuk memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan dan berskala kepada berbilang keluarga.

Berapa banyak kekayaan yang diperlukan untuk menubuhkan pejabat keluarga?

Walaupun tidak ada minimum yang ketat, penubuhan dan pengendalian pejabat keluarga biasanya kos efektif untuk keluarga yang mempunyai aset boleh dilabur sekurang-kurangnya $100 juta. Bagi MFO, ambang boleh menjadi lebih rendah disebabkan kos yang dikongsi bersama.

Apakah langkah pertama dalam menubuhkan pejabat keluarga?

Mulakan dengan menentukan objektif keluarga anda dan perkara yang anda harap dapat dicapai dengan pejabat keluarga. Kemudian, nilaikan jumlah aset keluarga anda untuk memastikan pejabat keluarga adalah pilihan yang berdaya maju. Seterusnya, tentukan jenis (SFO atau MFO) dan perkhidmatan yang anda perlukan.

Bagaimanakah cara saya memilih bidang kuasa yang betul untuk pejabat keluarga saya?

Pertimbangkan faktor seperti kestabilan politik dan ekonomi bidang kuasa, persekitaran undang-undang dan kawal selia, rejim cukai dan perlindungan privasi. Bidang kuasa umum termasuk Switzerland, Singapura dan negeri A.S. tertentu seperti Delaware.

Apakah struktur korporat yang ideal untuk pejabat keluarga?

Struktur harus sejajar dengan matlamat keluarga anda, pertimbangan cukai dan keperluan kawal selia. Pilihan termasuk amanah, syarikat liabiliti terhad (LLC) atau perkongsian. Perundingan dengan penasihat undang-undang dan kewangan adalah penting.

Patutkah saya menyediakan pejabat keluarga saya sebagai Syarikat Amanah atau Swasta?

Menubuhkan pejabat keluarga sebagai amanah atau syarikat persendirian bergantung pada pelbagai faktor, termasuk matlamat keluarga, keperluan privasi, pertimbangan cukai dan tahap kawalan yang ingin mereka kekalkan. Jika kebimbangan utama ialah perlindungan aset, privasi dan perancangan penggantian tanpa memerlukan kecairan yang tinggi dengan segera, amanah mungkin lebih sesuai. Amanah amat berfaedah untuk keluarga yang menumpukan pada pemeliharaan warisan dan pemindahan kekayaan antara generasi kerana aset boleh dipindahkan dengan lancar kepada penerima tanpa melalui probet. Sebaliknya, jika keluarga menghargai fleksibiliti, kawalan ke atas pelaburan dan operasi dan potensi kelebihan cukai, penubuhan syarikat swasta boleh menjadi laluan pilihan. Ini amat relevan untuk keluarga yang terlibat secara aktif dalam aktiviti perniagaan atau mereka yang lebih suka pengurusan langsung aset mereka.

Bagaimanakah saya membina pasukan untuk pejabat keluarga saya?

Kenal pasti kecekapan teras yang diperlukan, seperti pengurusan pelaburan, undang-undang, perancangan cukai dan perancangan harta pusaka. Anda boleh menggaji profesional dalaman dan/atau menyumber luar fungsi tertentu kepada firma khusus.

Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menubuhkan pejabat keluarga?

Menyediakan pejabat keluarga boleh mengambil masa beberapa bulan hingga lebih setahun, bergantung pada kerumitan keperluan keluarga dan struktur yang dipilih. Ini termasuk masa untuk merancang, mengumpulkan pasukan, mewujudkan rangka kerja undang-undang dan tadbir urus, dan menyediakan infrastruktur operasi.

Apakah kos berterusan yang dikaitkan dengan menjalankan pejabat keluarga?

Kos berterusan untuk pejabat keluarga termasuk gaji untuk kakitangan dalaman, yuran untuk penasihat dan perunding luar, perbelanjaan teknologi dan infrastruktur, kos pematuhan kawal selia dan perbelanjaan operasi am. Kos ini boleh berbeza secara meluas berdasarkan saiz dan skop pejabat keluarga.

Bagaimanakah pejabat keluarga mengukur prestasi dan kejayaan?

Pejabat keluarga mengukur prestasi dan kejayaan melalui petunjuk prestasi utama (KPI) yang disesuaikan dengan matlamat keluarga, seperti pulangan pelaburan, kecekapan kos, kepuasan pelanggan dan pencapaian objektif strategik. Pelaporan dan ulasan tetap membantu menjejaki kemajuan dan membuat pelarasan yang diperlukan.

Apakah pertimbangan undang-undang yang perlu ditangani semasa menubuhkan pejabat keluarga?

Pertimbangan undang-undang semasa menubuhkan pejabat keluarga termasuk memilih struktur undang-undang yang sesuai, memastikan pematuhan dengan keperluan cukai dan kawal selia, merangka dokumen tadbir urus, dan menubuhkan amanah atau kenderaan lain untuk perlindungan aset dan perancangan harta pusaka. Rundingan dengan pakar undang-undang adalah penting untuk mengemudi kerumitan ini.

Apakah pertimbangan utama untuk tadbir urus dalam pejabat keluarga?

Wujudkan struktur tadbir urus yang jelas yang menggariskan proses membuat keputusan, peranan dan tanggungjawab. Ini mungkin termasuk membentuk majlis keluarga dan membangunkan dasar untuk pelaburan, perancangan penggantian dan penyelesaian konflik.

Apakah rancangan perniagaan pejabat keluarga?

Pelan perniagaan pejabat keluarga menggariskan rangka kerja strategik untuk menubuhkan dan mengurus pejabat keluarga. Ia termasuk mentakrifkan matlamat dan objektif keluarga, perkhidmatan yang ditawarkan, struktur dan tadbir urus pejabat, keperluan kakitangan dan unjuran kewangan. Pelan ini berfungsi sebagai peta jalan untuk memastikan kekayaan keluarga diurus dan dipelihara dengan berkesan.

Apakah model perniagaan pejabat keluarga?

Model perniagaan pejabat keluarga direka bentuk untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan komprehensif yang disesuaikan dengan keluarga bernilai tinggi. Model ini termasuk pengurusan pelaburan, perancangan harta tanah, pengoptimuman cukai, pengurusan risiko dan perkhidmatan gaya hidup. Matlamatnya adalah untuk menawarkan penyelesaian yang diperibadikan yang selaras dengan objektif kewangan dan peribadi jangka panjang keluarga.

Bagaimanakah saya boleh memastikan kemampanan pejabat keluarga saya?

Fokus pada perancangan strategik jangka panjang, termasuk perancangan penggantian, semakan kewangan tetap dan menyesuaikan diri dengan perubahan keperluan keluarga. Juga, melabur dalam mendidik generasi akan datang tentang pengurusan kekayaan dan tadbir urus.

Apakah cabaran utama dalam menguruskan pejabat keluarga?

Cabaran termasuk menyelaraskan kepentingan keluarga, mengurus kos, menavigasi undang-undang dan peraturan cukai yang kompleks, memastikan privasi dan keselamatan serta membuat keputusan pelaburan strategik.

Bagaimanakah pejabat keluarga mengendalikan pematuhan peraturan?

Strategi pematuhan bergantung pada bidang kuasa dan perkhidmatan yang ditawarkan. Pejabat keluarga mungkin perlu menavigasi peraturan kewangan, undang-undang cukai dan keperluan pelaporan, selalunya dengan bantuan penasihat undang-undang dan kewangan khusus.

Apakah infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk pejabat keluarga?

Infrastruktur teknologi yang teguh adalah penting untuk pengurusan yang berkesan dan keselamatan operasi pejabat keluarga. Ini termasuk perisian canggih untuk pengurusan portfolio, pengurusan risiko dan pelaporan kewangan. Langkah keselamatan juga harus dilaksanakan untuk melindungi maklumat dan aset sensitif daripada ancaman siber.

Bagaimanakah pejabat keluarga harus mendekati pengurusan pelaburan?

Pengurusan pelaburan di pejabat keluarga harus bermula dengan pemahaman yang jelas tentang matlamat kewangan jangka panjang keluarga dan toleransi risiko. Ia selalunya melibatkan pendekatan kepelbagaian merentas pelbagai kelas aset untuk mengimbangi potensi pulangan dengan pengurusan risiko. Mengkaji dan menyesuaikan strategi pelaburan secara berkala sebagai tindak balas kepada perubahan pasaran dan objektif keluarga juga penting.

Apakah faedah mempunyai pejabat keluarga yang berdedikasi berbanding menggunakan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang lain?

Pejabat keluarga yang berdedikasi menawarkan pengurusan peribadi dan komprehensif bagi hal ehwal kewangan dan peribadi keluarga. Tidak seperti perkhidmatan pengurusan kekayaan tradisional, pejabat keluarga boleh menyediakan penyesuaian yang lebih tinggi, privasi dan pendekatan holistik untuk mengurus isu kekayaan, gaya hidup, undang-undang dan cukai. Ia juga memastikan bahawa semua tindakan adalah sejajar dengan nilai dan keperluan khusus keluarga.