Malay

Pengurusan Pelaburan di Pejabat Keluarga

Pengurusan pelaburan ialah perkhidmatan penting yang ditawarkan oleh pejabat keluarga, yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik Individu Bernilai Bersih Sangat Tinggi (UHNWI) dan keluarga mereka. Dengan memfokuskan pada strategi yang diperibadikan dan pendekatan holistik, pejabat keluarga membantu memelihara dan mengembangkan kekayaan merentas generasi. Artikel ini meneroka komponen teras pengurusan pelaburan di pejabat keluarga, menyerlahkan kepentingan penyelesaian tersuai dan nasihat pakar.

Apakah itu Pengurusan Pelaburan?

Pengurusan pelaburan melibatkan mencipta, mengurus dan mengoptimumkan portfolio pelaburan untuk mencapai matlamat kewangan tertentu. Untuk pejabat keluarga, ini bermakna membangunkan strategi yang selaras dengan nilai keluarga, toleransi risiko dan objektif jangka panjang. Matlamatnya adalah untuk memastikan kekayaan keluarga bukan sahaja berkembang tetapi juga dilindungi dan dipindahkan dengan cekap kepada generasi akan datang.

Jenis-jenis Strategi Pelaburan

 • Pengurusan Aktif: Melibatkan pemantauan berterusan dan pembuatan keputusan yang aktif untuk mengatasi penanda aras pasaran.

 • Pengurusan Pasif: Melibatkan pelaburan dalam dana indeks atau ETF untuk memadankan prestasi pasaran dengan yuran yang lebih rendah.

 • Pelaburan Alternatif: Termasuk dana lindung nilai, ekuiti persendirian dan hartanah untuk mempelbagaikan portfolio dan mengurangkan risiko.

Semak Strategi Pelaburan untuk mendapatkan butiran lanjut.

Komponen Utama Pengurusan Pelaburan

Peruntukan aset

Peruntukan aset ialah proses pengagihan pelaburan merentasi pelbagai kelas aset, seperti ekuiti, pendapatan tetap, hartanah dan tunai. Ia digunakan untuk mengimbangi risiko dan ganjaran dengan melaraskan peratusan setiap aset dalam portfolio mengikut toleransi risiko, matlamat dan ufuk pelaburan pelabur. Ia adalah asas kepada pengurusan pelaburan kerana ia menentukan profil risiko-pulangan portfolio.

Contoh: Pelabur mungkin memperuntukkan 60% daripada portfolio mereka kepada ekuiti, 30% kepada bon dan 10% kepada tunai untuk mencapai profil risiko yang seimbang.

Jenis Peruntukan Aset

 • Peruntukan Aset Strategik: Ini melibatkan penetapan campuran dasar asas mengikut matlamat pelaburan jangka panjang dan toleransi risiko. Sebagai contoh, pelabur konservatif mungkin memperuntukkan lebih banyak kepada bon dan kurang kepada saham.

 • Peruntukan Aset Taktikal: Ini membenarkan pelarasan jangka pendek berdasarkan keadaan pasaran. Contohnya, meningkatkan pendedahan ekuiti semasa kemelesetan pasaran untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah.

 • Peruntukan Aset Dinamik: Melaraskan portfolio sebagai tindak balas kepada perubahan pasaran atau peralihan ekonomi yang ketara, memastikan portfolio kekal sejajar dengan objektif pelabur.

Pemilihan Keselamatan

Pemilihan keselamatan melibatkan pemilihan pelaburan khusus dalam setiap kelas aset untuk dimasukkan ke dalam portfolio. Langkah ini penting untuk mengoptimumkan pulangan dan mengurus risiko. Ia digunakan untuk mengenal pasti pelaburan yang dijangka mengatasi prestasi lain dalam kategori yang sama dan sejajar dengan matlamat pelabur.

Contoh: Memilih saham individu syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhan yang kukuh atau bon dengan penarafan kredit yang tinggi.

Kaedah Pemilihan Keselamatan

 • Analisis Asas: Menilai nilai intrinsik keselamatan dengan menganalisis faktor seperti pendapatan, pertumbuhan hasil dan kedudukan daya saing. Ini mungkin termasuk menyemak penyata kewangan dan laporan industri.

 • Analisis Teknikal: Menganalisis trend statistik daripada aktiviti dagangan, seperti pergerakan harga dan volum, untuk membuat keputusan pelaburan.

 • Analisis Kuantitatif: Menggunakan model dan algoritma matematik untuk mengenal pasti peluang pelaburan berdasarkan data sejarah.

Pembinaan Portfolio

Pembinaan portfolio ialah proses menggabungkan aset dan sekuriti yang berbeza untuk mencipta portfolio yang terpelbagai dengan baik. Kepelbagaian adalah penting untuk menguruskan risiko. Ia digunakan untuk mengoptimumkan profil risiko-pulangan portfolio dengan memasukkan gabungan pelaburan yang berprestasi berbeza di bawah pelbagai keadaan pasaran.

Contoh: Portfolio terpelbagai mungkin termasuk gabungan saham domestik dan antarabangsa, bon kerajaan dan korporat serta pelaburan hartanah.

Strategi untuk Pembinaan Portfolio

 • Strategi Teras-Satelit: Menggabungkan portfolio teras kos rendah, dana indeks pasaran luas dengan pelaburan satelit dalam sektor atau kelas aset tertentu untuk meningkatkan pulangan.

 • Faktor Pelaburan: Membina portfolio yang menyasarkan faktor khusus seperti nilai, pertumbuhan atau momentum untuk mencapai pulangan terlaras risiko yang lebih baik.

 • Pariti Risiko: Memperuntukkan modal berdasarkan sumbangan risiko setiap kelas aset, memastikan setiap kelas menyumbang secara sama rata kepada keseluruhan risiko portfolio.

Penting: Pembinaan portfolio dan pengurusan portfolio ialah konsep yang berkaitan dalam pengurusan pelaburan, tetapi ia bukanlah perkara yang sama. Walaupun pembinaan portfolio memberi tumpuan kepada persediaan awal dan reka bentuk portfolio, pengurusan portfolio ialah proses berterusan untuk mengurus, memantau dan melaraskan portfolio untuk mencapai matlamat kewangan yang diingini. Kedua-duanya adalah penting untuk pengurusan pelaburan yang berkesan, memastikan portfolio dibina dengan baik pada mulanya dan diselenggara dengan betul dari semasa ke semasa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah dan matlamat kewangan peribadi.

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko melibatkan mengenal pasti, menilai dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan pelaburan. Ia penting untuk melindungi portfolio daripada kerugian yang ketara. Ia membantu melindungi portfolio daripada kerugian yang ketara dan memastikan tahap risiko selaras dengan toleransi risiko pelabur.

Contoh: Melaksanakan pesanan henti rugi, menggunakan strategi lindung nilai dan mempelbagaikan pelaburan untuk menyebarkan risiko.

Teknik Pengurusan Risiko

 • Nilai Berisiko (VaR): Mengukur potensi kerugian dalam nilai portfolio dengan kebarangkalian tertentu dalam tempoh tertentu.

 • Ujian Tekanan: Mensimulasikan pelbagai keadaan pasaran yang buruk untuk menilai potensi kesan ke atas portfolio.

 • Strategi Lindung Nilai: Menggunakan instrumen kewangan seperti opsyen dan niaga hadapan untuk mengimbangi potensi kerugian dalam portfolio.

Pengukuran dan Pemantauan Prestasi

Pengukuran dan pemantauan prestasi melibatkan penilaian pulangan portfolio pelaburan berdasarkan penanda aras atau matlamat yang telah ditetapkan. Pemantauan berterusan memastikan strategi kekal berkesan. Ia membantu untuk memastikan strategi pelaburan adalah berkesan dan untuk membuat pelarasan yang diperlukan untuk terus berada di landasan yang betul dengan objektif kewangan.

Contoh: Membandingkan prestasi portfolio dengan indeks penanda aras seperti S&P 500 dan membuat pelarasan jika portfolio berprestasi rendah.

Kaedah Penilaian Prestasi

 • Perbandingan Penanda Aras: Membandingkan prestasi portfolio dengan penanda aras yang berkaitan, seperti S&P 500 untuk ekuiti.

 • Alfa dan Beta: Mengukur prestasi portfolio berbanding risiko (alfa) dan kepekaan terhadap pergerakan pasaran (beta).

 • Analisis Atribusi: Menganalisis sumber pulangan portfolio, membezakan antara pergerakan pasaran, prestasi sektor dan pemilihan keselamatan individu.

Mengimbangi semula

Pengimbangan semula ialah proses melaraskan portfolio untuk mengekalkan peruntukan aset yang diingini. Ia perlu untuk mengatasi kesan pergerakan pasaran. Ia digunakan untuk memastikan portfolio sejajar dengan toleransi risiko dan matlamat pelaburan pelabur, terutamanya selepas turun naik pasaran.

Contoh: Jika ekuiti mengatasi prestasi dan berkembang untuk mewakili 70% daripada portfolio (meningkat daripada peruntukan awal sebanyak 60%), menjual beberapa ekuiti dan membeli bon untuk memulihkan baki asal.

Pendekatan Pengimbangan Semula

 • Pengimbangan Semula Ambang: Pengimbangan semula apabila peruntukan aset menyimpang daripada peruntukan sasaran mengikut peratusan tertentu.

 • Pengimbangan Semula Kalendar: Pengimbangan semula pada selang masa yang telah ditetapkan, seperti suku tahunan atau tahunan.

 • Pertimbangan Kos: Mengimbangi faedah pengimbangan semula dengan kos transaksi dan implikasi cukai.

Pengoptimuman Cukai

Pengoptimuman cukai melibatkan penstrukturan pelaburan dengan cara yang meminimumkan liabiliti cukai, meningkatkan pulangan keseluruhan. Ia digunakan untuk meningkatkan pulangan selepas cukai dengan menggunakan kenderaan dan strategi pelaburan yang cekap cukai.

Contoh: Melabur dalam bon perbandaran, yang dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan atau menggunakan akaun persaraan tertunda cukai seperti IRA dan 401(k)s.

Strategi Pengoptimuman Cukai

 • Penuaian Kerugian Cukai: Menjual sekuriti pada kerugian untuk mengimbangi liabiliti cukai keuntungan modal.

 • Lokasi Aset: Meletakkan pelaburan dalam akaun yang menawarkan kelebihan cukai terbaik, seperti meletakkan bon dalam akaun tertunda cukai dan saham dalam akaun boleh cukai.

 • Dana Cekap Cukai: Melabur dalam dana yang direka untuk meminimumkan liabiliti cukai, seperti dana indeks atau ETF dengan pusing ganti yang rendah.

Penjanaan Pendapatan

Penjanaan pendapatan memberi tumpuan kepada mewujudkan aliran pendapatan yang stabil daripada pelaburan, yang penting untuk pesara atau mereka yang memerlukan aliran tunai berkala. Ia membantu menyediakan pendapatan tetap kepada pelabur.

Contoh: Melabur dalam saham pembayar dividen, bon berfaedah atau hartanah sewa untuk menjana pendapatan.

Kaedah Penjanaan Pendapatan

 • Stok Dividen: Melabur dalam syarikat yang kerap membayar dividen, memberikan aliran pendapatan yang boleh dipercayai.

 • Bon Berfaedah: Melabur dalam bon yang membayar faedah berkala, seperti bon korporat atau perbandaran.

 • Pelaburan Hartanah: Menjana pendapatan sewa daripada hartanah, menawarkan kedua-dua pendapatan dan potensi penghargaan.

Pelaburan Mampan dan Berimpak

Mampan dan pelaburan berimpak melibatkan pemilihan pelaburan berdasarkan kriteria persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG). Ia digunakan untuk menyelaraskan pelaburan dengan nilai peribadi dan menyumbang kepada impak masyarakat yang positif sambil mencapai pulangan kewangan.

Contoh: Melabur dalam syarikat yang mempunyai amalan kemampanan yang kukuh atau dana yang menyokong projek tenaga boleh diperbaharui.

Pendekatan Pelaburan Mampan

 • Penyatuan ESG: Menggabungkan faktor ESG ke dalam analisis pelaburan dan proses membuat keputusan.

 • Pelaburan Bertema: Memfokuskan pada tema khusus seperti tenaga bersih, kesaksamaan sosial atau pertanian mampan.

 • Advokasi Pemegang Saham: Menggunakan pengaruh pemegang saham untuk mempromosikan amalan korporat yang sejajar dengan nilai ESG.

Faedah Pengurusan Pelaburan di Pejabat Keluarga

 • Strategi Tersuai: Pejabat keluarga menyediakan strategi pelaburan yang diperibadikan yang disesuaikan dengan keperluan dan matlamat unik keluarga.

 • Pendekatan Holistik: Keputusan pelaburan dibuat dalam konteks keadaan kewangan keseluruhan keluarga, termasuk perancangan harta pusaka, pertimbangan cukai dan matlamat dermawan.

 • Nasihat Pakar: Pejabat keluarga menggaji profesional pelaburan berpengalaman yang memberikan nasihat dan pandangan pakar.

 • Pertumbuhan Jangka Panjang: Pengurusan pelaburan memfokuskan pada kestabilan dan pertumbuhan kewangan jangka panjang, memelihara kekayaan merentas generasi.

 • Mitigasi Risiko: Pengurusan pelaburan yang berkesan membantu dalam mengenal pasti dan mengurangkan potensi risiko, memastikan perlindungan aset.

 • Pulangan Maksimum: Melalui peruntukan aset strategik dan pemilihan keselamatan, pengurusan pelaburan bertujuan untuk memaksimumkan pulangan sambil menguruskan risiko.

 • Penjajaran Matlamat: Ia memastikan bahawa keputusan pelaburan adalah sejajar dengan matlamat kewangan pelabur dan toleransi risiko.

 • Kecekapan Cukai: Dengan mengoptimumkan implikasi cukai pelaburan, ia meningkatkan pulangan selepas cukai.

Kesimpulan

Pengurusan pelaburan ialah perkhidmatan asas di pejabat keluarga, menyediakan UHNWI dengan strategi yang disesuaikan untuk mengembangkan dan melindungi kekayaan mereka. Dengan memberi tumpuan kepada peruntukan aset, pengurusan portfolio, pengurusan risiko dan pengukuran prestasi, pejabat keluarga memastikan strategi pelaburan sejajar dengan matlamat dan nilai kewangan keluarga. Pendekatan komprehensif ini bukan sahaja meningkatkan hasil kewangan tetapi juga menjamin legasi keluarga untuk generasi akan datang.

Soalan Lazim

Apakah peranan pengurusan pelaburan dalam pejabat keluarga?

Pengurusan pelaburan di pejabat keluarga melibatkan pembangunan dan pelaksanaan strategi untuk mengembangkan dan melindungi kekayaan keluarga. Ini termasuk memilih dan mengawasi portfolio terpelbagai aset seperti saham, bon, hartanah dan pelaburan alternatif, disesuaikan untuk memenuhi matlamat kewangan dan keutamaan risiko keluarga.

Siapa yang menyelia pengurusan pelaburan di pejabat keluarga?

Lazimnya, pengurusan pelaburan di pejabat keluarga diawasi oleh Ketua Pegawai Pelaburan (CIO) dan sekumpulan profesional pelaburan. Mereka juga mungkin bekerjasama dengan penasihat dan pakar luar untuk memastikan strategi pelaburan adalah kukuh dan sejajar dengan objektif dan keadaan pasaran keluarga.

Bagaimanakah strategi pelaburan dibuat di pejabat keluarga?

Merangka strategi pelaburan di pejabat keluarga bermula dengan memahami matlamat kewangan keluarga, toleransi risiko dan ufuk masa. Ini melibatkan perbincangan terperinci dengan ahli keluarga dan analisis kewangan, yang membawa kepada penciptaan Penyata Dasar Pelaburan (IPS) yang membimbing keputusan pelaburan.

Apakah jenis pelaburan yang biasa dalam portfolio pejabat keluarga?

Portfolio pejabat keluarga biasanya termasuk gabungan ekuiti, pendapatan tetap, hartanah, ekuiti persendirian, dana lindung nilai dan kadangkala aset ketara seperti seni dan komoditi. Peruntukan aset khusus bergantung pada objektif pelaburan keluarga dan toleransi risiko.

Bagaimanakah pejabat keluarga memastikan kepelbagaian dalam pelaburan mereka?

Pejabat keluarga mencapai kepelbagaian dengan melabur merentas kelas aset, sektor dan wilayah geografi yang berbeza. Strategi ini membantu menyebarkan risiko dan meningkatkan potensi pulangan. Semakan dan pelarasan portfolio yang kerap adalah penting untuk mengekalkan campuran pelaburan yang terpelbagai dengan baik.

Apakah kepentingan pengurusan risiko dalam pengurusan pelaburan pejabat keluarga?

Pengurusan risiko adalah penting dalam pengurusan pelaburan pejabat keluarga untuk melindungi kekayaan keluarga daripada turun naik pasaran dan risiko lain. Ini termasuk strategi seperti kepelbagaian, lindung nilai dan menetapkan had peruntukan aset. Matlamatnya adalah untuk mengimbangi potensi pulangan dengan tahap risiko yang boleh diterima.

Berapa kerapkah pejabat keluarga perlu menyemak portfolio pelaburannya?

Pejabat keluarga harus menyemak portfolio pelaburannya dengan kerap, biasanya setiap suku tahun, untuk menilai prestasi dan membuat pelarasan yang diperlukan. Semakan juga penting apabila terdapat perubahan ketara dalam keadaan pasaran atau keadaan kewangan keluarga.

Mengapakah pelaburan alternatif dimasukkan dalam portfolio pejabat keluarga?

Pelaburan alternatif seperti ekuiti persendirian, dana lindung nilai dan aset sebenar menyediakan kepelbagaian, potensi untuk pulangan yang lebih tinggi dan perlindungan terhadap turun naik pasaran. Pelaburan ini membantu mewujudkan portfolio yang lebih berdaya tahan, walaupun ia juga boleh melibatkan risiko yang lebih tinggi dan kurang kecairan.

Bagaimanakah pejabat keluarga menggabungkan pelaburan beretika atau faktor ESG?

Banyak pejabat keluarga mempertimbangkan faktor pelaburan beretika atau ESG (Environmental, Social, Governance) dalam strategi mereka. Ini bermakna memilih pelaburan yang selaras dengan nilai keluarga dan menggalakkan amalan yang mampan dan bertanggungjawab secara sosial. Kriteria ESG digunakan untuk menilai potensi pelaburan dan memastikan ia memenuhi piawaian etika keluarga.

Apakah cabaran yang dihadapi oleh pejabat keluarga dalam pengurusan pelaburan?

Cabaran dalam pengurusan pelaburan pejabat keluarga termasuk menangani ketidaktentuan pasaran, mencapai keseimbangan yang betul antara risiko dan pulangan, memastikan kepelbagaian yang mencukupi dan kekal mematuhi perubahan peraturan. Selain itu, menyelaraskan strategi pelaburan dengan matlamat yang pelbagai dan toleransi risiko ahli keluarga yang berbeza boleh menjadi rumit.