Malay

Struktur Pejabat Keluarga Tunggal

Dalam panduan ini, kita akan membincangkan tentang struktur korporat dan pengurusan sebuah pejabat keluarga tunggal (SFO) yang direka untuk mengurus kekayaan dan hal ehwal peribadi keluarga kaya dengan cekap. Struktur ini perlu fleksibel dan teguh untuk menyesuaikan diri dengan keperluan keluarga yang semakin berkembang sambil memastikan pematuhan & tadbir urus yang berkesan, pengurusan risiko dan penjajaran dengan nilai dan objektif keluarga. Berikut adalah penjelasan terperinci:

Struktur korporat

Struktur korporat pejabat keluarga tunggal boleh berbeza-beza dengan ketara berdasarkan faktor seperti saiz kekayaan keluarga, matlamat dan pertimbangan peraturan mereka. Lazimnya, pejabat keluarga tunggal (SFO) distrukturkan sebagai syarikat persendirian, amanah atau gabungan kedua-duanya, masing-masing menawarkan kelebihan berbeza dari segi kawalan, perlindungan liabiliti dan kecekapan cukai.

Syarikat persendirian

Pejabat keluarga tunggal mungkin ditubuhkan sebagai syarikat sendirian berhad, di mana keluarga itu memiliki saham dengan hak tadbir urus. Struktur ini boleh menyediakan perlindungan liabiliti dan memudahkan tadbir urus dan perancangan penggantian.

Memilih Bidang Kuasa

Untuk menyediakan syarikat persendirian, adalah sangat penting untuk memilih bidang kuasa yang menawarkan persekitaran undang-undang dan cukai yang menggalakkan (dengan mengambil kira undang-undang privasi, keperluan kawal selia dan implikasi cukai) untuk operasi pejabat keluarga. Bidang kuasa yang paling popular untuk menubuhkan pejabat keluarga tunggal termasuk:

 • Switzerland: Undang-undang privasi yang kukuh, kestabilan politik dan ekonomi.

 • Singapura: Rangka kerja kawal selia yang teguh, insentif cukai yang menarik dan ekosistem perkhidmatan pengurusan kekayaan yang semakin berkembang.

 • Luxembourg: Popular untuk sektor kewangannya yang canggih, terutamanya untuk dana pelaburan.

 • Kepulauan Cayman: Terkenal dengan kekecualian cukainya, Kepulauan Cayman tidak menawarkan cukai langsung ke atas syarikat atau individu.

 • Dubai (Emiriah Arab Bersatu): Persekitaran bebas cukai dan perkhidmatan perbankan bertaraf dunia.

 • Liechtenstein: Menarik kerana kestabilan politiknya, privasi untuk pelabur dan rejim cukai yang menguntungkan.

 • Kepulauan Channel (Jersey dan Guernsey): Kestabilan politik dan ekonomi, persekitaran perundangan dan kawal selia yang canggih serta neutraliti cukai.

 • Hong Kong: Sistem cukai yang menggalakkan, sistem perundangan yang teguh berdasarkan undang-undang biasa Inggeris dan akses strategik ke pasaran Asia.

 • Amerika Syarikat (Negara Tertentu seperti South Dakota, Delaware dan Nevada): Undang-undang mesra amanah, statut perlindungan aset dan layanan cukai yang menggalakkan untuk amanah dan pejabat keluarga.

 • New Zealand: Rangka kerja undang-undang yang teguh dan rejim cukai yang menggalakkan untuk amanah asing.

Amanah

Beberapa pejabat keluarga tunggal disediakan dalam struktur amanah untuk mengurus aset untuk manfaat ahli keluarga, menawarkan kelebihan cukai dan tahap privasi yang tinggi.

Jenis-jenis Amanah

 • Boleh batal lwn. Tidak boleh batal: Tentukan sama ada amanah itu boleh dibatalkan (boleh diubah atau ditamatkan oleh pemberi hibah) atau tidak boleh ditarik balik (tidak boleh diubah setelah diwujudkan).

 • Dalam Negeri lwn Luar Pesisir: Pertimbangkan sama ada untuk menubuhkan amanah di negara asal keluarga atau dalam bidang kuasa luar pesisir (seperti yang dibincangkan sebelum ini), yang mungkin menawarkan kelebihan undang-undang atau cukai tertentu.

Akta Amanah

 • Syarat Amanah: Profesional undang-undang merangka surat ikatan amanah yang menggariskan syarat amanah, termasuk objektif amanah, hak benefisiari, peraturan pengagihan dan kuasa pemegang amanah.

 • Pemegang Amanah: Adalah penting untuk memilih individu atau entiti profesional yang dipercayai untuk berkhidmat sebagai pemegang amanah. Mereka akan bertanggungjawab mengurus aset amanah dan membuat keputusan demi kepentingan terbaik penerima manfaat.

Pembiayaan Amanah

 • Aset Pindahan: Aset keluarga dipindahkan ke dalam amanah. Ini boleh termasuk aset kewangan, hartanah, kepentingan perniagaan dan pelaburan lain.

 • Pemindahan Dokumen: Adalah penting untuk memastikan bahawa semua pemindahan didokumenkan dengan betul untuk mengekalkan kelebihan undang-undang dan cukai struktur amanah.

Struktur Hibrid

Menggabungkan elemen syarikat, amanah dan perkongsian membolehkan keluarga memanfaatkan faedah masing-masing untuk pelbagai aspek strategi pengurusan kekayaan mereka.

Struktur Pengurusan

Struktur pengurusan pejabat keluarga tunggal memberi tumpuan kepada organisasi sumber manusia untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Ia biasanya termasuk:

Kepimpinan Eksekutif

 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) atau Pengarah Urusan: Mengawasi keseluruhan operasi pejabat keluarga tunggal, melaksanakan strategi dan memastikan keselarasan dengan matlamat keluarga.

 • Ketua Pegawai Kewangan (CFO): Menguruskan kewangan pejabat keluarga tunggal, termasuk strategi pelaburan, perakaunan dan pelaporan.

 • Ketua Pegawai Pelaburan (CIO): Bertanggungjawab ke atas portfolio pelaburan keluarga, membangunkan dan melaksanakan strategi pelaburan selaras dengan objektif dan toleransi risiko keluarga.

Jabatan Fungsian

 • Pengurusan Pelaburan: Mengendalikan peruntukan aset, penyelidikan dan pengurusan portfolio.

 • Perancangan Kekayaan dan Pengurusan Harta Pusaka: Fokus pada perancangan cukai, perancangan harta pusaka dan penstrukturan pelaburan dalam cukai- cara yang cekap.

 • Perundangan dan Pematuhan: Memastikan pejabat keluarga tunggal beroperasi dalam rangka kerja undang-undang, mengurus pematuhan peraturan dan mengawasi hal undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan keluarga.

 • Pengurusan Risiko: Mengenal pasti dan mengurangkan risiko kewangan, termasuk turun naik pasaran, risiko kredit dan risiko operasi.

 • Kedermawanan dan Kesan Sosial: Menguruskan pemberian amal, usaha dermawan dan pelaburan impak sosial.

 • Perkhidmatan Keluarga: Menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan kepada ahli keluarga, seperti perancangan pendidikan, penyelarasan perjalanan dan pengurusan harta.

Lembaga Penasihat dan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pelaburan: Terdiri daripada ahli keluarga dan penasihat luar, menyediakan pengawasan dan panduan tentang strategi pelaburan.

 • Majlis Keluarga: Badan tadbir urus yang mewakili keluarga dalam keputusan strategik, memastikan aktiviti pejabat keluarga tunggal sejajar dengan nilai dan matlamat warisan keluarga.

Kesimpulan

Struktur korporat dan pengurusan pejabat keluarga tunggal mesti direka dengan teliti untuk mengimbangi keperluan pengurusan kekayaan profesional dengan keinginan keluarga untuk privasi, kawalan dan ekspresi nilai mereka. Dengan menyediakan struktur tadbir urus yang jelas, menggariskan peranan dan tanggungjawab serta memastikan pengurusan risiko yang mantap, pejabat keluarga tunggal boleh mengurus dan memelihara kekayaan secara berkesan merentas generasi.

Soalan Lazim

Apakah struktur pejabat keluarga tunggal?

Pejabat keluarga tunggal mungkin termasuk Ketua Pejabat Eksekutif (CEO), Ketua Pegawai Kewangan (CFO), Ketua Pegawai Pelaburan (CIO), Penganalisis dan Pengurus Pelaburan, Penasihat Undang-undang atau Penasihat Dalaman, Pengurus Cukai & Akauntan, Profesional untuk mengendalikan kewangan dan risiko operasi, Penasihat Perancangan Harta Pusaka & Penggantian, Pengurus atau Penasihat Kedermawanan & Kesan Sosial, Penyelaras untuk mengemas kini dan melibatkan ahli keluarga, Kakitangan Concierge dan Gaya Hidup atau pembekal perkhidmatan, Pakar IT dan Profesional Sumber Manusia dsb.

Apakah yang mentakrifkan struktur korporat pejabat keluarga tunggal?

Struktur korporat pejabat keluarga tunggal merujuk kepada bentuk undang-undang yang diperlukan, seperti syarikat persendirian, amanah, perkongsian atau gabungannya. Struktur ini menentukan tanggungjawab undang-undang pejabat, implikasi cukai dan cara ia ditadbir.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal biasanya diuruskan?

Pejabat keluarga tunggal diuruskan oleh gabungan ahli keluarga dan profesional yang diupah. Pasukan pengurusan mungkin termasuk CEO atau pengarah urusan, ketua pegawai pelaburan, penganalisis kewangan, penasihat undang-undang dan pakar lain, bergantung pada saiz dan skop pejabat.

Apakah perbezaan antara struktur pengurusan Pejabat Keluarga Tunggal (SFO) dan Pejabat Keluarga Berbilang (MFO)?

SFO lazimnya mempunyai struktur pengurusan yang disesuaikan khusus untuk keperluan satu keluarga, yang berpotensi membenarkan lebih banyak kawalan langsung oleh keluarga ke atas operasi. MFO, yang melayani pelbagai keluarga, biasanya mempunyai struktur yang lebih kompleks untuk menangani pelbagai keperluan pelanggannya, dengan penekanan yang lebih besar pada perkhidmatan standard.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal membuat keputusan pelaburan?

Keputusan pelaburan dalam pejabat keluarga tunggal biasanya dibuat oleh ketua pegawai pelaburan atau jawatankuasa pelaburan, yang mungkin termasuk ahli keluarga. Keputusan ini dipandu oleh Penyata Dasar Pelaburan (IPS) yang menggariskan matlamat keluarga, toleransi risiko dan kriteria pelaburan.

Bolehkah pejabat keluarga tunggal mempunyai lembaga atau jawatankuasa penasihat?

Ya, banyak pejabat keluarga tunggal menubuhkan lembaga atau jawatankuasa penasihat untuk menyediakan tadbir urus, pengawasan dan hala tuju strategik. Ini mungkin termasuk gabungan ahli keluarga, penasihat yang dipercayai dan pakar luar.

Sejauh manakah pentingnya tadbir urus dalam satu pejabat keluarga?

Tadbir urus adalah penting dalam satu pejabat keluarga kerana ia memastikan semua operasi sejajar dengan nilai dan objektif keluarga, mengurus risiko dan menyediakan rangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan.

Apakah peranan yang dimainkan oleh ahli keluarga dalam pengurusan pejabat keluarga tunggal?

Ahli keluarga boleh mempunyai pelbagai peranan, daripada jawatan pengurusan aktif kepada peranan penyeliaan dalam lembaga atau jawatankuasa. Penglibatan mereka selalunya ditentukan oleh struktur tadbir urus keluarga dan minat dan kepakaran ahli individu.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal mengendalikan perancangan penggantian?

Perancangan penggantian ialah komponen penting bagi pejabat keluarga tunggal, memastikan peralihan kepimpinan dan kekayaan yang lancar merentas generasi. Ini melibatkan struktur undang-undang, inisiatif pendidikan untuk waris dan garis panduan yang jelas untuk penggantian dalam pasukan pengurusan pejabat keluarga tunggal.

Adakah terdapat pertimbangan undang-undang khusus untuk menubuhkan pejabat keluarga tunggal?

Ya, pertimbangan undang-undang termasuk memilih struktur korporat yang sesuai, pematuhan terhadap keperluan peraturan dan cukai serta penggubalan dokumen dan dasar tadbir urus. Pilihan bidang kuasa juga boleh memberi kesan ketara kepada pertimbangan undang-undang dan cukai.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal memastikan privasi dan kerahsiaan?

Pejabat keluarga melaksanakan perjanjian kerahsiaan yang ketat, amalan pengurusan data yang selamat dan selalunya beroperasi dengan budi bicara yang tinggi untuk melindungi privasi maklumat kewangan dan peribadi keluarga.

Apakah peluang latihan dan pembangunan yang biasanya disediakan untuk kakitangan di pejabat keluarga tunggal?

Pejabat keluarga tunggal sering melabur dalam latihan dan pembangunan untuk memastikan kakitangan mereka dilengkapi dengan baik untuk menguruskan kekayaan keluarga dengan berkesan. Ini boleh termasuk kursus pembangunan profesional dalam kewangan, pematuhan undang-undang, pengurusan risiko dan bidang lain yang berkaitan, serta latihan berterusan untuk mengikuti perubahan dalam landskap kewangan dan undang-undang.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi mereka?

Penyepaduan teknologi dalam pejabat keluarga tunggal termasuk penggunaan perisian canggih untuk pengurusan kewangan, penilaian risiko dan pengurusan portfolio. Mereka juga menggunakan alat komunikasi yang selamat untuk mengekalkan privasi dan kecekapan dalam operasi. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan proses membuat keputusan dan menambah baik pengurusan aset dan maklumat.

Apakah cabaran tipikal dalam menganggotai pejabat keluarga tunggal?

Cabaran kakitangan di pejabat keluarga tunggal boleh termasuk mencari profesional dengan gabungan kemahiran yang betul dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan budaya pejabat keluarga, mengurus kos yang berkaitan dengan bakat berkaliber tinggi dan memastikan kesetiaan dan budi bicara kakitangan dalam mengendalikan maklumat sensitif.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal mengekalkan kecekapan operasi?

Kecekapan operasi di pejabat keluarga tunggal dikekalkan melalui saluran komunikasi yang jelas, proses yang diperkemas dan semakan tetap strategi operasi dan kewangan. Kecekapan juga dipertingkatkan dengan memanfaatkan teknologi dan memastikan semua kakitangan sejajar dengan matlamat dan struktur tadbir urus keluarga.

Apakah amalan terbaik untuk mewujudkan rangka kerja tadbir urus dalam satu pejabat keluarga?

Amalan terbaik untuk mewujudkan rangka kerja tadbir urus dalam satu pejabat keluarga termasuk mentakrifkan peranan dan tanggungjawab yang jelas, mewujudkan perlembagaan atau piagam keluarga yang menggariskan nilai dan misi keluarga, menubuhkan mesyuarat keluarga biasa, dan membentuk lembaga penasihat atau jawatankuasa. Komunikasi telus dan proses yang didokumenkan membantu memastikan penjajaran dan membuat keputusan yang berkesan.

Bagaimanakah pejabat keluarga tunggal menguruskan penyelesaian konflik dalam kalangan ahli keluarga?

Pejabat keluarga tunggal menguruskan penyelesaian konflik dengan mewujudkan mekanisme formal seperti proses pengantaraan, mewujudkan majlis keluarga atau lembaga untuk menangani pertikaian, dan melaksanakan dasar yang jelas yang digariskan dalam rangka kerja tadbir urus keluarga. Komunikasi yang kerap dan melibatkan penasihat pihak ketiga yang neutral juga boleh membantu mencegah dan menyelesaikan konflik secara baik.