Malay

Sejarah Evolusi Pejabat Keluarga

Konsep pejabat keluarga telah berkembang dengan ketara daripada asalnya kepada entiti kompleks yang wujud hari ini. Berikut ialah sejarah terperinci, menonjolkan pencapaian penting dan perkembangan pejabat keluarga dari semasa ke semasa.

Asal dan Pejabat Keluarga Pertama

abad ke-19

Asal-usul pejabat keluarga boleh dikesan kembali ke abad ke-19. Keluarga Eropah yang kaya pada mulanya menubuhkan konsep untuk menguruskan ladang mereka, mengendalikan hal kewangan dan memelihara kekayaan mereka merentas generasi. Bagaimanapun, di Amerika Syarikatlah pejabat keluarga seperti yang kita tahu ia mula terbentuk.

  • Konsep Pentadbiran: Pada abad ke-19, keluarga kaya sering menggunakan pelayan atau setiausaha persendirian untuk menguruskan harta pusaka, pelaburan dan hal ehwal kewangan mereka yang lain. Walaupun tidak dipanggil “pejabat keluarga” pada masa itu, pengaturan ini melaksanakan banyak fungsi yang sama, memfokuskan pada pengawasan kekayaan keluarga dan pengurusan kewangan isi rumah dan harta pusaka yang cekap.

  • Filanthropy: Usaha dermawan juga merupakan aspek penting dalam pejabat keluarga awal. Keluarga seperti Rockefellers dan Carnegies adalah perintis dalam menggunakan kekayaan mereka untuk membiayai inisiatif pendidikan, budaya dan saintifik. Visi dermawan ini memerlukan strategi pengurusan yang canggih untuk menyokong usaha amal secara mampan dari semasa ke semasa, seterusnya memacu keperluan untuk perkhidmatan pejabat keluarga berstruktur.

  • Pelaburan Global: Penghujung abad ke-19 menyaksikan permulaan pelaburan global oleh keluarga kaya, yang memerlukan strategi pengurusan kekayaan yang lebih canggih. Perkembangan perniagaan keluarga dan pelaburan merentasi sempadan antarabangsa mendorong keperluan untuk pejabat khusus untuk menguruskan kerumitan ini, termasuk risiko mata wang, isu perundangan antarabangsa dan strategi kepelbagaian.

Pejabat Keluarga Rockefeller (1882)

Mungkin contoh pejabat keluarga awal yang paling banyak disebut ialah yang ditubuhkan oleh John D. Rockefeller, tokoh perniagaan dan dermawan industri minyak Amerika. Menyedari keperluan untuk menguruskan kekayaannya yang luas, Rockefeller mengasaskan apa yang dianggap sebagai pejabat keluarga pertama, yang mengambil pendekatan rasmi untuk menguruskan aset keluarga, aktiviti dermawan dan memastikan pemeliharaan dan pertumbuhan kekayaan keluarga untuk generasi akan datang. Pejabat ini akhirnya berkembang menjadi Rockefeller & Co., menetapkan duluan untuk pejabat keluarga masa depan.

Abad ke-20: Pengembangan dan Kepelbagaian

Awal hingga Pertengahan 1900-an

Awal hingga pertengahan abad ke-20 adalah tempoh transformasi dan pertumbuhan yang ketara untuk pejabat keluarga, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi (Kemelesetan Besar semasa 1929-1939), konflik global (Perang Dunia 2 semasa 1939-1945 ) dan kemunculan kekayaan baru (Ledakan Ekonomi Pasca Perang Dunia 2 semasa 1950-1973). Pada masa ini, pejabat keluarga mula mempelbagaikan perkhidmatan mereka dan menjadi lebih canggih sebagai tindak balas kepada landskap kewangan yang berkembang. Era ini juga menyaksikan penubuhan beberapa pejabat keluarga yang terkenal, mengukuhkan lagi peranan entiti ini dalam pengurusan kekayaan.

Berikutan Rockefellers, keluarga terkemuka lain, seperti Phipps (rakan kongsi dalam Carnegie Steel) dan Pitcairns (pengasas Pittsburgh Plate Glass), menubuhkan pejabat keluarga mereka sendiri. Entiti ini memberi tumpuan kepada pengurusan pelaburan, perancangan harta pusaka dan tadbir urus keluarga.

Pejabat Keluarga Phipps (1907)

Keluarga Phipps, yang berkait rapat dengan Andrew Carnegie, salah seorang individu terkaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mengumpul banyak kekayaan melalui industri keluli dan kemudian melalui pelaburan dalam hartanah, antara usaha lain. Henry Phipps Jr., rakan kongsi Carnegie Steel, menubuhkan Bessemer Trust pada tahun 1907 sebagai pejabat keluarga untuk menguruskan kekayaan keluarganya. Bessemer Trust bermula sebagai pejabat persendirian untuk menguruskan kekayaan keluarga Phipps dan sejak itu telah berkembang menjadi pejabat berbilang keluarga, menguruskan aset banyak keluarga lain juga. Ia adalah salah satu contoh terawal pejabat keluarga yang beralih kepada struktur pejabat berbilang keluarga.

Pitcairn Pejabat Keluarga (1923)

Pejabat keluarga Pitcairn ditubuhkan untuk mengurus kekayaan yang dijana oleh John Pitcairn, pengasas bersama Pittsburgh Plate Glass Company (kini PPG Industries), yang merupakan firma kaca plat pertama yang berjaya secara komersial di Amerika Syarikat. Pejabat keluarga, yang dikenali hari ini sebagai Pitcairn, ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1923 oleh anak-anak Pitcairn. Pada mulanya dicipta untuk menguruskan aset keluarga dan aktiviti dermawan, ia telah berkembang menjadi pejabat berbilang keluarga yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada keluarga kaya yang lain juga. Penubuhan Pitcairn menandakan perkembangan penting dalam ruang pejabat keluarga, mempamerkan evolusi pengurusan kekayaan persendirian menjadi sebuah organisasi berstruktur khusus untuk memenuhi keperluan yang lebih luas bagi keluarga mewah.

Pejabat Keluarga Ford

Keluarga Ford, yang diketuai oleh Henry Ford, mengumpul kekayaan yang besar melalui Syarikat Ford Motor. Keperluan pengurusan kekayaan keluarga membawa kepada pembangunan perkhidmatan pejabat keluarga yang merangkumi pengurusan pelaburan, kedermawanan (terutamanya melalui penubuhan Ford Foundation pada tahun 1936) dan perancangan harta pusaka.

Pejabat Keluarga Du Pont

Keluarga Du Pont, salah satu keluarga terkaya di Amerika kerana empayar kimia mereka (DuPont, syarikat kimia yang ditubuhkan pada 1802), telah lama menggunakan mekanisme untuk mengurus dan melindungi kekayaan mereka. Walau bagaimanapun, awal hingga pertengahan abad ke-20 menyaksikan pemformalan dan pengembangan mekanisme ini menjadi apa yang boleh dianggap sebagai struktur pejabat keluarga moden. Pendekatan mereka terhadap pengurusan kekayaan, tertumpu pada memelihara aset keluarga dan membiayai usaha niaga baharu, memainkan peranan penting dalam pembangunan perkhidmatan pejabat keluarga.

1960an-1980an

Konsep pejabat keluarga mula mempelbagaikan, dengan lebih banyak keluarga mencapai tahap kekayaan yang memerlukan pengurusan yang canggih melebihi apa yang ditawarkan oleh bank tradisional dan penasihat kewangan. Tempoh ini menyaksikan peningkatan dalam Pejabat Keluarga Tunggal, yang direka untuk memenuhi keperluan satu keluarga.

Dana Kuantum (1973)

Walaupun bukan pejabat keluarga tradisional, Dana Kuantum, yang diasaskan bersama oleh George Soros, mewakili contoh bagaimana individu yang mempunyai kekayaan besar mula memanfaatkan dana lindung nilai dan kenderaan pelaburan swasta untuk mengurus aset mereka. Pendekatan Soros untuk menguruskan kekayaan keluarganya telah mempengaruhi strategi yang digunakan oleh pejabat keluarga, terutamanya dalam dana lindung nilai dan pengurusan pelaburan yang aktif.

Pejabat Keluarga Walton (1980-an)

Keluarga Walton, pewaris kekayaan Walmart, memformalkan amalan pengurusan kekayaan mereka pada 1980-an melalui penubuhan Walton Enterprises LLC. Pejabat keluarga menguruskan kekayaan besar keluarga Walton, memfokuskan pada pengurusan pelaburan, kedermawanan (terutamanya melalui Yayasan Keluarga Walton) dan memastikan pemeliharaan dan pertumbuhan aset keluarga.

Akhir abad ke-20

Globalisasi pasaran dan ledakan teknologi (dot-com bubble) menyumbang kepada penciptaan kekayaan yang ketara, yang membawa kepada peningkatan dalam bilangan individu dan keluarga yang mempunyai nilai bersih sangat tinggi di seluruh dunia. Era ini menyaksikan kemunculan Pejabat Berbilang Keluarga, yang memberi perkhidmatan kepada berbilang keluarga dan menawarkan cara untuk mengakses perkhidmatan pejabat keluarga pada kos yang lebih rendah, mendapat manfaat daripada skala ekonomi.

Abad ke-21: Kemajuan Teknologi dan Pelaburan Mampan

Awal tahun 2000an

Kemajuan teknologi telah mengubah pejabat keluarga, membolehkan strategi pelaburan yang lebih canggih, pengurusan risiko yang lebih baik dan komunikasi yang lebih baik di kalangan ahli keluarga yang tersebar di seluruh dunia.

Krisis Kewangan 2008

Krisis itu menekankan kepentingan pengurusan risiko dan usaha wajar dalam pelaburan, menyebabkan banyak pejabat keluarga menggunakan strategi yang lebih konservatif dan lebih memfokuskan pada peruntukan aset dan pengurusan kecairan.

2010an

Peningkatan impak pelaburan dan kriteria ESG (Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus) menandakan perubahan ketara dalam cara pejabat keluarga mendekati pelaburan. Terdapat penekanan yang semakin meningkat untuk mencapai kesan sosial dan alam sekitar di samping pulangan kewangan.

2020an

Transformasi digital terus membentuk pejabat keluarga, dengan fintech, blockchain dan kecerdasan buatan memainkan peranan penting dalam operasi dan keputusan pelaburan. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi proses pendigitalan dan mendorong pejabat keluarga untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor global dan berkaitan kesihatan dalam perancangan mereka.

Kesimpulan

Daripada menguruskan estet golongan bangsawan Eropah kepada entiti yang canggih dan terhubung secara global pada masa kini, pejabat keluarga telah berjalan jauh. Evolusi mereka mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam ekonomi global, kemajuan dalam teknologi dan perubahan dalam nilai masyarakat ke arah kemampanan dan impak. Semasa kita bergerak ke hadapan, pejabat keluarga berkemungkinan akan terus menyesuaikan diri dengan cabaran dan peluang baharu, sentiasa dengan matlamat untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan untuk generasi akan datang.