Türkçe

Aile Ofislerinin Evrimsel Tarihi

Aile ofisi kavramı, kökenlerinden günümüzde var olan karmaşık yapılara kadar önemli ölçüde gelişmiştir. Burada önemli kilometre taşlarını ve aile ofislerinin zaman içindeki ilerlemesini vurgulayan ayrıntılı bir geçmiş bulunmaktadır.

Kökenler ve İlk Aile Ofisi

19. yüzyıl

Aile ofisinin kökleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Varlıklı Avrupalı aileler başlangıçta mülklerini yönetmek, mali konuları ele almak ve servetlerini nesiller boyunca korumak için bu konsepti oluşturdular. Ancak bildiğimiz aile ofisi Amerika Birleşik Devletleri’nde şekillenmeye başladı.

  • Yönetim Kavramı: 19. yüzyılda varlıklı aileler mülklerini, yatırımlarını ve diğer mali işlerini yönetmek için sıklıkla kahyalar veya özel sekreterler çalıştırıyorlardı. O zamanlar “aile ofisi” olarak adlandırılmasa da, bu düzenlemeler aynı işlevlerin çoğunu yerine getiriyordu; aile servetinin idaresine ve hane ve mülk finansmanının etkin yönetimine odaklanıyordu.

  • Hayırseverlik: Hayırseverlik çabaları da ilk aile ofislerinin önemli bir yönüydü. Rockefeller’lar ve Carnegie’ler gibi aileler, servetlerini eğitimsel, kültürel ve bilimsel girişimleri finanse etmek için kullanmanın öncüleriydi. Bu hayırseverlik vizyonu, hayırseverlik amaçlarını zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için gelişmiş yönetim stratejileri gerektirdi ve yapılandırılmış aile ofisi hizmetlerine olan ihtiyacı daha da artırdı.

  • Küresel Yatırımlar: 19. yüzyılın sonlarında varlıklı aileler tarafından küresel yatırımlar yapılmaya başlandı ve bu da daha karmaşık varlık yönetimi stratejilerini gerekli kıldı. Aile şirketlerinin ve yatırımlarının uluslararası sınırların ötesine yayılması, kur riski, uluslararası hukuki sorunlar ve çeşitlendirme stratejileri de dahil olmak üzere bu karmaşıklıkların yönetilmesi için özel ofislere duyulan ihtiyacı doğurdu.

Rockefeller Aile Bürosu (1882)

Belki de ilk aile ofisinin en çok alıntı yapılan örneği, Amerikalı petrol endüstrisi iş adamı ve hayırsever John D. Rockefeller tarafından kurulan ofistir. Rockefeller, devasa servetini yönetme ihtiyacının farkına vararak, ailenin varlıklarını, hayırseverlik faaliyetlerini yönetme ve aile servetinin gelecek nesiller için korunmasını ve büyümesini sağlama konusunda resmi bir yaklaşım benimseyen ilk aile ofisi olarak kabul edilen şeyi kurdu. Bu ofis sonunda Rockefeller & Co.‘ya dönüştü ve gelecekteki aile ofisleri için bir emsal oluşturdu.

20. Yüzyıl: Genişleme ve Çeşitlenme

1900’lerin başlarından ortalarına

  1. yüzyılın başlarından ortalarına kadar olan dönem, aile ofisleri için ekonomik değişimlerden (1929-1939 yılları arasında Büyük Buhran), küresel çatışmalardan (1939-1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı) etkilenen önemli bir dönüşüm ve büyüme dönemiydi. ) ve yeni zenginliğin ortaya çıkışı (**1950-1973 yılları arasında 2. Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Büyüme). Bu süre zarfında aile ofisleri, gelişen finansal ortama yanıt olarak hizmetlerini çeşitlendirmeye ve daha karmaşık hale gelmeye başladı. Bu çağ aynı zamanda birçok önemli aile ofisinin kurulmasına da tanık oldu ve bu kuruluşların varlık yönetimindeki rolleri daha da sağlamlaştı.

Rockefeller’ların ardından Phipps (Carnegie Steel’in ortakları) ve Pitcairn’ler (Pittsburgh Plate Glass’ın kurucuları) gibi diğer önde gelen aileler de kendi aile ofislerini kurdular. Bu kuruluşlar yatırım yönetimi, emlak planlaması ve aile yönetimine odaklandı.

Phipps Aile Ofisi (1907)

  1. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarının en zengin bireylerinden biri olan Andrew Carnegie ile yakından ilişkili olan Phipps ailesi, diğer girişimlerin yanı sıra çelik endüstrisi ve daha sonra gayrimenkul yatırımları yoluyla önemli bir servet elde etti. Carnegie Steel’in ortağı Henry Phipps Jr., ailesinin servetini yönetmek için 1907’de bir aile ofisi olarak Bessemer Trust‘ı kurdu. Bessemer Trust, Phipps ailesinin servetini yönetmek için özel bir ofis olarak başladı ve o zamandan beri diğer birçok ailenin varlıklarını da yöneten bir çoklu aile ofisine dönüştü. Bir aile ofisinin çoklu aile ofisi yapısına geçişinin ilk örneklerinden biridir.

Pitcairn Aile Ofisi (1923)

Pitcairn aile ofisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari açıdan başarılı ilk düz cam firması olan Pittsburgh Plate Glass Company’nin (şu anda PPG Industries) kurucu ortağı John Pitcairn tarafından üretilen serveti yönetmek üzere kuruldu. Bugün Pitcairn olarak bilinen aile ofisi, 1923 yılında Pitcairn’ün çocukları tarafından resmi olarak kuruldu. Başlangıçta ailenin varlıklarını ve hayırseverlik faaliyetlerini yönetmek için oluşturulan bu ofis, zamanla diğer varlıklı ailelere de geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir çoklu aile ofisine dönüştü. Pitcairn’ün kurulması, aile ofisi alanında önemli bir gelişmeye işaret ederek, özel servet yönetiminin varlıklı ailelerin daha geniş ihtiyaçlarına hizmet etmeye adanmış yapılandırılmış bir organizasyona doğru evrimini ortaya koydu.

Ford Aile Ofisi

Henry Ford liderliğindeki Ford ailesi, Ford Motor Şirketi aracılığıyla önemli bir servet elde etti. Ailenin varlık yönetimi ihtiyaçları, yatırım yönetimi, hayırseverlik (özellikle 1936’da Ford Vakfı’nın kurulması yoluyla) ve emlak planlamasını kapsayan aile ofisi hizmetlerinin geliştirilmesine yol açtı.

Du Pont Aile Ofisi

Kimya imparatorluğu nedeniyle Amerika’nın en zengin ailelerinden biri olan Du Pont ailesi (DuPont, 1802’de kurulan kimya şirketi), servetlerini yönetmek ve korumak için uzun süredir mekanizmalar kullanıyordu. Ancak 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar bu mekanizmaların modern bir aile ofisi yapısı olarak kabul edilebilecek şekilde resmileştirilmesine ve genişletilmesine tanık olundu. Ailenin varlıklarını korumaya ve yeni girişimleri finanse etmeye odaklanan varlık yönetimi yaklaşımları, aile ofisi hizmetlerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

1960’lar-1980’ler

Aile ofisi kavramı, daha fazla ailenin geleneksel bankaların ve finansal danışmanların sunduklarının ötesinde gelişmiş yönetim gerektiren zenginlik düzeylerine ulaşmasıyla birlikte çeşitlenmeye başladı. Bu dönemde, bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Tek Aile Ofisleri sayısında bir artış görüldü.

Kuantum Fonu (1973)

George Soros’un kurucu ortağı olduğu Quantum Fund, geleneksel bir aile ofisi olmasa da, önemli servete sahip bireylerin varlıklarını yönetmek için hedge fonlarından ve özel yatırım araçlarından nasıl yararlanmaya başladıklarının bir örneğini temsil ediyor. Soros’un ailesinin servetini yönetme yaklaşımı, aile ofislerinin, özellikle hedge fonları ve aktif yatırım yönetimi alanlarında kullandıkları stratejileri etkiledi.

Walton Aile Ofisi (1980’ler)

Walmart servetinin mirasçıları olan Walton ailesi, varlık yönetimi uygulamalarını 1980’lerde Walton Enterprises LLC’nin kurulmasıyla resmileştirdi. Aile ofisi, yatırım yönetimine, hayırseverliğe (özellikle Walton Aile Vakfı aracılığıyla) odaklanarak ve ailenin varlıklarının korunmasını ve büyümesini sağlayarak Walton ailesinin büyük servetini yönetir.

20. yüzyılın sonları

Piyasaların küreselleşmesi ve teknoloji patlaması (dot-com balonu) önemli bir servet yaratımına katkıda bulunarak dünya çapında ultra yüksek net servete sahip bireylerin ve ailelerin sayısında artışa yol açtı. Bu dönemde, birden fazla aileye hizmet veren ve ölçek ekonomilerinden yararlanarak aile ofisi hizmetlerine daha düşük maliyetle erişmenin bir yolunu sunan Çoklu Aile Ofisleri ortaya çıktı.

21. Yüzyıl: Teknolojik Gelişmeler ve Sürdürülebilir Yatırım

2000’lerin başı

Teknolojik gelişmeler aile ofislerini dönüştürdü, daha gelişmiş yatırım stratejilerine olanak sağladı, risk yönetimini geliştirdi ve dünya çapındaki aile üyeleri arasında daha iyi iletişim sağladı.

2008 Mali Krizi

Kriz, yatırımlarda risk yönetiminin ve gerekli özenin öneminin altını çizdi ve birçok aile ofisinin daha muhafazakar stratejiler benimsemesine ve varlık tahsisi ile likidite yönetimine daha fazla odaklanmasına yol açtı.

2010’lar

Etki yatırımının ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerinin yükselişi, aile ofislerinin yatırımlara yaklaşımında önemli bir değişime işaret etti. Finansal getirilerin yanı sıra sosyal ve çevresel etki yaratmaya da artan bir vurgu yapıldı.

2020’ler

Dijital dönüşüm, fintech, blockchain ve yapay zekanın operasyonlarda ve yatırım kararlarında kilit rol oynamasıyla aile ofislerini şekillendirmeye devam ediyor. COVID-19 salgını dijitalleşme sürecini daha da hızlandırdı ve aile ofislerini planlamalarında daha küresel ve sağlıkla ilgili faktörleri dikkate almaya yöneltti.

Çözüm

Avrupa soylularının mülklerini yönetmekten günümüzün sofistike, küresel bağlantılı kuruluşlarına kadar aile ofisleri uzun bir yol kat etti. Gelişimleri, küresel ekonomideki daha geniş değişiklikleri, teknolojideki ilerlemeleri ve toplumsal değerlerde sürdürülebilirlik ve etkiye yönelik değişimleri yansıtıyor. Biz ilerledikçe, aile ofislerinin her zaman gelecek nesiller için serveti koruma ve büyütme hedefiyle yeni zorluklara ve fırsatlara uyum sağlamaya devam etmesi muhtemeldir.