Türkçe

Risk Yönetimi Stratejileri

Temel risk yönetimi, bireysel bir kuruluşu veya projeyi etkileyebilecek riskleri yönetmek ve azaltmak için stratejilerin belirlenmesini, değerlendirilmesini ve uygulanmasını içerir. Potansiyel kayıpları veya riskle ilişkili olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlayan risk yönetiminin temel bir parçasıdır. Temel risk yönetimi yöntem ve stratejilerinin bir dökümü aşağıda verilmektedir:

Risk tanımlaması

Riski ele almanın ilk adımı, hedeflerinizi veya operasyonlarınızı etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemektir. Bu, tehdit oluşturabilecek herhangi bir şeyi bulmak için ortamınızın tüm yönlerine bakmayı içerir. Ortak kaynaklar arasında finansal belirsizlikler, yasal yükümlülükler, stratejik yönetim hataları, kazalar ve doğal afetler yer almaktadır.

Çeşitli risk türlerinin gerçek dünyadaki örneklerini anlamak, daha etkili risk yönetimi stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Farklı risk kategorilerine ilişkin örnekleri burada bulabilirsiniz:

Finansal Belirsizlikler

 • Piyasa Oynaklığı: 2008 mali krizi, piyasadaki gerilemelerin yatırım değerlerini nasıl aşındırabileceğinin bir örneğidir.

 • Faiz Oranı Dalgalanmaları: Faiz oranlarındaki artış, borçlanma maliyetlerini artırabilir ve önemli miktarda borcu olan işletmeleri ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarını olumsuz etkileyebilir.

 • Kur Riski: Apple gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler, kendi para birimlerine çevrildiklerinde yurtdışı kazançlarını etkileyen olumsuz döviz kuru hareketleri nedeniyle zararla karşı karşıya kalabilirler.

Yasal Sorumluluklar

 • Ürün Sorumluluğu İddiaları: 2019’da Johnson & Johnson, talk pudrası ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı ve bunun sonucunda milyarlarca dolarlık yasal uzlaşma sağlandı.

 • Veri İhlali Davaları: 2017’deki Equifax veri ihlali, kişisel verilerin yanlış kullanılması nedeniyle toplu davaya ve 700 milyon dolara varan tutarda uzlaşmaya yol açtı.

 • Fikri Mülkiyet Anlaşmazlıkları: Samsung ve Apple, patent ihlalleri nedeniyle bir dizi hukuki mücadeleye girdiler ve bu durum her iki şirkete de önemli miktarda yasal ücret ve uzlaşmaya mal oldu.

Stratejik Yönetim Hataları

 • Kodak’ın Dijital Fotoğrafçılığa Uyum Sağlayamaması: Kodak’ın ilk dijital fotoğraf makinesini icat etmesine rağmen dijital fotoğrafçılığı benimseme konusundaki isteksizliği, 2012 yılında iflasına yol açtı.

 • Gişe Rekortmeni’nin Düşüşü: Blockbuster, akış ve dijital indirmelere doğru geçişi fark edemedi ve bu da Netflix gibi rakipleri karşısında düşüşe geçmesine yol açtı.

 • Nokia’nın Akıllı Telefon Stratejisi: Nokia’nın, Apple’ın iPhone ve Android cihazlarının hakim olduğu akıllı telefon pazarına geç tepki vermesi, pazar payını önemli ölçüde azalttı.

Kazalar

 • Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı (2010): BP’nin işlettiği Deepwater Horizon petrol platformunda meydana gelen patlama, ABD tarihindeki en kötü çevre felaketlerinden birine yol açtı.

 • Fukushima Nükleer Felaketi (2011): Büyük bir deprem ve tsunaminin ardından Fukushima Daiichi nükleer santralinde erimeler yaşandı ve bu durum önemli çevresel ve mali sonuçlara yol açtı.

Doğal afetler

 • Katrina Kasırgası (2005): ABD tarihindeki en maliyetli doğal afetlerden biri olup, 125 milyar doların üzerinde hasara neden oldu ve New Orleans ve çevresindeki bölgelerdeki işletmeleri ve altyapıyı ciddi şekilde etkiledi.

 • Avustralya Orman Yangınları (2019-2020): Yıkıcı yangınlar Avustralya’nın büyük bir bölümünü etkileyerek önemli ekonomik hasara, can kaybına ve ekolojik yıkıma neden oldu.

 • COVID-19 Pandemi (2020-): Dünya çapında işletmeler ve bireyler için ekonomik kapanmalara, piyasa dalgalanmalarına ve yaygın finansal belirsizliklere yol açan küresel bir sağlık krizi.

Risk analizi

Riskler belirlendikten sonraki adım, potansiyel etkilerini ve olasılıklarını anlamak için bunları analiz etmektir. Bu, niteliksel yöntemlerle (riskin doğası ve etkisi açısından tanımlanması) veya niceliksel yöntemlerle (olasılık ve sonuçları tahmin etmek için sayısal değerlerin kullanılması) yapılabilir. Bu analiz, hangi risklerin anında müdahale edilmesi gerektiğinin önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, risk analizi sonuçlarını kuruluş veya birey tarafından belirlenen risk kriterleriyle karşılaştırır. Hangi risklerin kabul edilebilir olduğuna ve hangilerinin hafifletilmesi gerektiğine karar verilmesine yardımcı olur. Bu adım genellikle risk azaltmanın faydasına karşı risk azaltmanın maliyetinin dikkate alınmasını içerir.

Risk Yönetimi Stratejileri

Riskle başa çıkmak için dört temel strateji vardır:

Kaçınma

Riski tamamen önlemek için planları değiştirmek. Örneğin projenin çok riskli görülen bir kısmına devam etmeme kararı almak.

Azaltma (Azaltma)

Riskin olasılığını veya etkisini azaltmak için adımlar atmak. Bu, güvenlik önlemlerinin uygulanmasını, yedekleme planlarının geliştirilmesini veya daha güvenilir teknolojinin seçilmesini içerebilir.

Aktar

Sigorta poliçeleri veya belirli operasyonların ilgili riskleri daha iyi yönetebilecek uzmanlara devredilmesi yoluyla riskin üçüncü bir tarafa devredilmesi.

Kabul

Azaltmaya yönelik adımlar atmadan riski kabul etmeye karar vermek. Bu strateji genellikle azaltma maliyetinin potansiyel faydayı aştığı durumlarda veya genel hedefler bağlamında riskin kabul edilebilir olduğu durumlarda seçilir.

Uygulama

Seçilen risk yönetimi stratejisinin uygulanması, seçilen stratejiye göre belirlenen riskleri yönetmek için somut eylemler gerçekleştirmeyi içerir. Bu adımın etkili olabilmesi için dikkatli planlama ve kaynak tahsisi gerekir.

İzleme ve İnceleme

Risk yönetimi devam eden bir süreçtir. Risklerin düzenli olarak izlenmesi ve başa çıkma stratejilerinin etkinliği esastır. Koşullar değiştikçe, önceden tanımlanmış risklerin ciddiyeti değişebilir ve yeni riskler ortaya çıkabilir; bu da risk yönetimi planının yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

Kriz Yönetimi ve Sigorta

En iyi önleyici tedbirlere rağmen beklenmedik olaylar yine de meydana gelebilir. Aile ofislerinin, ailenin kendine özgü ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş kapsamlı sigorta kapsamını da içeren bir kriz yönetim planının olması gerekir. Bu plan düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gelişen risk ortamını yansıtacak şekilde güncellenmelidir.

Çözüm

Varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve hedeflere ulaşılması için etkili risk yönetimi çok önemlidir. Kişisel bir projede, bir işte veya başka bir girişimde riskleri yönetirken, bu temel stratejiler potansiyel tehditler hakkında bilinçli kararlar almak için bir çerçeve sağlar. Riskleri sistematik olarak tanımlayarak, analiz ederek, değerlendirerek ve ele alarak bireyler ve kuruluşlar belirsizlikleri daha güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilirler.