Malay

Struktur Pejabat Pelbagai Keluarga

Pejabat berbilang keluarga (MFO) ialah institusi kewangan yang dipesan lebih dahulu yang memenuhi keperluan berbilang keluarga bernilai tinggi, menawarkan rangkaian perkhidmatan komprehensif yang direka untuk mengurus kekayaan dengan berkesan. Entiti ini adalah penting dalam landskap kewangan hari ini, di mana kerumitan mengurus kekayaan yang besar memerlukan pengetahuan khusus dan perkhidmatan yang diperibadikan.

Artikel ini meneroka rangka kerja dan peranan organisasi biasa dalam pejabat berbilang keluarga, menawarkan pandangan yang jelas tentang cara mereka beroperasi untuk mengurus aset pelanggan dengan berkesan dan mengekalkan tahap kepuasan pelanggan yang tinggi.

Komponen Utama Struktur Pejabat Berbilang Keluarga

Kepimpinan Eksekutif

 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO): Ketua Pegawai Eksekutif mengetuai MFO, menetapkan hala tuju strategik dan menyelia semua operasi peringkat tinggi. Mereka memastikan pejabat itu mematuhi misinya untuk memenuhi keperluan pengurusan kekayaan pelanggannya.

 • Ketua Pegawai Kewangan (CFO): Bertanggungjawab untuk kesihatan kewangan MFO, CFO menguruskan aset, liabiliti, perancangan kewangan dan penyimpanan rekod.

 • Ketua Pegawai Pelaburan (CIO): CIO mengendalikan strategi pelaburan, mengawasi pasukan pelaburan dan memastikan pelaburan sejajar dengan toleransi risiko dan matlamat kewangan pelanggan.

Perkhidmatan Pelanggan

 • Pengurus Perhubungan: Para profesional ini bertindak sebagai titik hubungan utama untuk pelanggan. Mereka menguruskan perhubungan pelanggan, memahami dinamik keluarga dan memastikan semua permintaan dan keperluan pelanggan dipenuhi.

 • Perancang Kekayaan: Pakar dalam perancangan harta pusaka, perancangan cukai dan penstrukturan kewangan, perancang kekayaan memberikan nasihat khusus untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan keluarga merentas generasi.

Pasukan Pelaburan

 • Penganalisis Pelaburan: Mereka menjalankan penyelidikan pasaran, menganalisis peluang pelaburan dan menyokong CIO dalam membuat keputusan pelaburan termaklum.

 • Pengurus Portfolio: Ditugaskan untuk menguruskan peruntukan harian aset pelanggan mengikut strategi yang dibangunkan oleh CIO dan selaras dengan objektif pelanggan individu.

Perkhidmatan sokongan

 • Pegawai Undang-undang dan Pematuhan: Pastikan MFO beroperasi dalam rangka kerja undang-undang dan mengekalkan pematuhan kepada semua peraturan kewangan.

 • Kakitangan Pentadbiran: Mengendalikan tugas pentadbiran harian, komunikasi pelanggan dan sokongan logistik, memastikan operasi lancar di dalam pejabat.

Perkhidmatan Khusus

Bergantung pada keperluan keluarga, MFO juga mungkin termasuk pakar dalam kedermawanan, projek hartanah khas dan bidang lain yang memerlukan kepakaran khusus.

Amalan Pengurusan di Pejabat Pelbagai Keluarga

Keberkesanan pejabat Multi Family bergantung bukan sahaja pada strukturnya tetapi juga pada amalan pengurusannya. Berikut adalah beberapa strategi utama yang digunakan:

 • Ketelusan: Mengekalkan komunikasi terbuka dan telus dengan keluarga tentang keputusan kewangan, risiko pelaburan dan prestasi adalah penting untuk kepercayaan dan hubungan jangka panjang.

 • Fleksibiliti: Menjawab keperluan keluarga yang berubah-ubah, menyesuaikan strategi selaras dengan keadaan pasaran dan bersikap proaktif tentang potensi peluang atau ancaman.

 • Penyesuaian: Menyesuaikan perkhidmatan mengikut keperluan dan nilai khusus setiap keluarga, memastikan semua aspek pengurusan kekayaan sejajar dengan matlamat dan keadaan unik keluarga.

 • Integrasi: Menyelaraskan pelbagai perkhidmatan, seperti pengurusan pelaburan, perancangan harta tanah dan nasihat cukai, untuk menyediakan penyelesaian komprehensif yang menangani semua aspek kehidupan kewangan pelanggan.

Struktur Pejabat Bujang lwn Berbilang Keluarga

Struktur pejabat berbilang keluarga adalah serupa dengan struktur pejabat keluarga tunggal dengan beberapa perbezaan yang akan kita bincangkan di bawah:

Fokus Pelanggan

Pejabat Keluarga Tunggal: Direka untuk memberi perkhidmatan kepada satu keluarga yang sangat bernilai bersih. Keseluruhan struktur disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus, keutamaan dan matlamat keluarga tunggal itu.

Pejabat Berbilang Keluarga: Melayani berbilang keluarga, memerlukan struktur yang cekap mengurus pelbagai keperluan dan jangkaan pelanggan yang berbeza sambil mengekalkan tahap perkhidmatan peribadi yang tinggi.

Kepimpinan dan Pengurusan Eksekutif

Pejabat Keluarga Tunggal: Lazimnya mempunyai pasukan pengurusan yang lebih ramping, selalunya diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif atau Pengarah Urusan yang sejajar dengan keluarga. Pembuatan keputusan boleh menjadi lebih langsung, dengan ahli keluarga sering terlibat dalam peranan atau keputusan penting.

Pejabat Berbilang Keluarga: Memerlukan pasukan pengurusan yang lebih luas untuk mengawasi operasi merentas berbilang keluarga. Kepimpinan mungkin termasuk seorang CEO dan pengarah berasingan untuk pelaburan, perhubungan pelanggan dan jabatan lain untuk memastikan semua keperluan keluarga ditangani.

Pengurusan pelaburan

Pejabat Keluarga Tunggal: Strategi pelaburan sangat disesuaikan dengan toleransi risiko, matlamat kewangan dan nilai peribadi keluarga tunggal. Keluarga mungkin terlibat secara langsung dalam keputusan pelaburan.

Pejabat Berbilang Keluarga: Mesti mengimbangi keutamaan pelaburan dan objektif berbilang keluarga, selalunya menghasilkan rangkaian tawaran pelaburan yang lebih luas dan kadangkala terkumpul kenderaan pelaburan untuk mencapai skala ekonomi.

Perkhidmatan Ditawarkan

Pejabat Keluarga Tunggal: Boleh menawarkan perkhidmatan yang dipesan lebih awal melangkaui pengurusan kewangan, termasuk pengurusan isi rumah harian, keselamatan peribadi atau malah menguruskan perniagaan milik keluarga, yang disesuaikan khusus dengan gaya hidup keluarga.

Pejabat Berbilang Keluarga: Walaupun turut menawarkan pelbagai perkhidmatan, Pejabat Berbilang Keluarga perlu menyeragamkan tawaran tertentu untuk memberi perkhidmatan kepada berbilang keluarga dengan cekap. Walau bagaimanapun, mereka masih berusaha untuk memperibadikan perkhidmatan kepada keperluan setiap keluarga dalam rangka kerja penyelesaian yang lebih berskala.

Tadbir Urus dan Pembuatan Keputusan

Pejabat Keluarga Tunggal: Struktur tadbir urus dan proses membuat keputusan berkait rapat dengan nilai dan keutamaan keluarga, selalunya melibatkan majlis atau lembaga tadbir urus keluarga yang termasuk ahli keluarga.

Pejabat Berbilang Keluarga: Memerlukan struktur tadbir urus yang lebih formal untuk mengurus kepentingan dan jangkaan berbilang keluarga, termasuk lembaga penasihat dengan wakil daripada keluarga pelanggan dan rangka kerja yang jelas untuk membuat keputusan dan penyelesaian konflik.

Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Pejabat Keluarga Tunggal: Pengurus perhubungan atau ahli keluarga sendiri mengendalikan butiran intim penyediaan perkhidmatan, memastikan tindakan sejajar secara langsung dengan keinginan keluarga.

Pejabat Berbilang Keluarga: Menggunakan pengurus perhubungan yang berdedikasi untuk setiap keluarga untuk mengekalkan pemperibadian tetapi juga mesti mengurus perhubungan pelanggan yang lebih luas merentas portfolionya, yang memerlukan pendekatan yang lebih tersusun untuk perkhidmatan pelanggan.

Skala dan Sumber

Pejabat Keluarga Tunggal: Mungkin mempunyai sumber yang lebih tertumpu yang dikhaskan untuk satu keluarga tetapi boleh terhad dalam skala berbanding Pejabat Berbilang Keluarga.

Pejabat Berbilang Keluarga: Faedah daripada skala ekonomi, membolehkan akses kepada pelbagai sumber, kepakaran dan peluang pelaburan yang lebih luas yang boleh dimanfaatkan merentas berbilang keluarga.

Kesimpulan

Secara ringkasnya, struktur Pejabat Keluarga Tunggal diperibadikan secara mendalam kepada keperluan komprehensif satu keluarga, selalunya melibatkan penglibatan keluarga secara langsung dalam pengurusan dan tadbir urus. Pejabat Berbilang Keluarga, sebaliknya, menyediakan platform kongsi yang mengimbangi perkhidmatan yang diperibadikan dengan keperluan untuk mengurus dengan cekap keperluan pelbagai keluarga, memanfaatkan skala dan proses piawai.

Soalan Lazim

Apakah peranan utama dalam pejabat berbilang keluarga?

Pejabat berbilang keluarga biasanya termasuk pengarah urusan atau CEO yang menyelia keseluruhan operasi, Ketua Pegawai Pelaburan (CIO) yang menguruskan strategi pelaburan, penasihat kewangan untuk perancangan kekayaan yang diperibadikan, pakar undang-undang dan cukai untuk mengemudi pematuhan dan mengoptimumkan strategi cukai Plus, pengurus perhubungan pelanggan yang memastikan keperluan setiap keluarga dipenuhi.

Bagaimanakah cara membuat keputusan di pejabat berbilang keluarga?

Pembuatan keputusan selalunya melibatkan gabungan pasukan eksekutif pejabat keluarga berbilang dan input daripada keluarga yang berkhidmat. Untuk keputusan penting, terutamanya yang mempengaruhi strategi pelaburan atau perubahan dasar, lembaga penasihat yang terdiri daripada wakil keluarga dan eksekutif pejabat berbilang keluarga mungkin terlibat.

Apakah jenis perkhidmatan yang disediakan oleh pejabat berbilang keluarga di luar pengurusan pelaburan?

Pejabat berbilang keluarga menawarkan rangkaian perkhidmatan yang luas termasuk perancangan harta pusaka, strategi cukai, perancangan dermawan, pengurusan risiko dan kadangkala perkhidmatan concierge untuk menangani keperluan gaya hidup keluarga yang mereka berkhidmat.

Adakah pejabat berbilang keluarga dikawal selia?

Ya, pejabat berbilang keluarga tertakluk pada pengawasan kawal selia, yang boleh berbeza dengan ketara mengikut bidang kuasa. Mereka mesti mematuhi peraturan kewangan, cukai dan pelaburan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang mereka sediakan.

Bolehkah pejabat berbilang keluarga mengendalikan aset dan pelaburan antarabangsa?

betul-betul. Banyak pejabat berbilang keluarga pakar dalam mengurus aset global, memanfaatkan peluang pelaburan antarabangsa dan mengemudi kerumitan cukai rentas sempadan dan perancangan harta pusaka untuk pelanggan mereka.

Bagaimanakah Pejabat Keluarga Berbilang mengekalkan kerahsiaan untuk setiap keluarga?

Pejabat Keluarga Berbilang melaksanakan protokol kerahsiaan yang ketat, termasuk sistem pengurusan data selamat dan latihan kakitangan yang ketat tentang amalan privasi. Maklumat setiap keluarga disimpan berasingan dan selamat untuk mengelakkan perkongsian tanpa kebenaran dan memastikan semua interaksi adalah tertutup.

Apakah kelayakan yang perlu dimiliki oleh kakitangan di Pejabat Berbilang Keluarga?

Kakitangan di Pejabat Berbilang Keluarga harus mempunyai kelayakan yang relevan dalam bidang masing-masing, seperti kewangan, undang-undang atau perancangan harta pusaka. Bukti kelayakan boleh termasuk CFA (Penganalisis Kewangan Bertauliah), CPA (Akauntan Awam Bertauliah) atau ijazah lanjutan dalam undang-undang atau perniagaan. Selain itu, pengalaman dalam pengurusan kekayaan dan memahami keperluan unik individu yang bernilai tinggi adalah penting.

Bagaimanakah Pejabat Berbilang Keluarga mengintegrasikan keluarga baharu ke dalam sistem mereka?

Pejabat Berbilang Keluarga biasanya mempunyai proses orientasi berstruktur untuk menyepadukan keluarga baharu. Proses ini termasuk memahami struktur kekayaan keluarga, pilihan pelaburan dan keperluan perkhidmatan. Ia melibatkan penubuhan dasar pelaburan yang disesuaikan, pelan harta pusaka dan mungkin penstrukturan semula aset agar sejajar dengan matlamat jangka panjang keluarga dan gaya pengurusan pejabat.

Apakah nisbah pelanggan kepada penasihat biasa dalam Pejabat Berbilang Keluarga?

Nisbah pelanggan kepada penasihat dalam Pejabat Berbilang Keluarga boleh berbeza-beza tetapi biasanya distrukturkan untuk memastikan setiap keluarga menerima perkhidmatan yang diperibadikan. Nisbah yang rendah sering dikekalkan untuk memberikan perhatian yang tinggi dan nasihat yang disesuaikan, mencerminkan kerumitan dan skop perkhidmatan yang diperlukan oleh setiap keluarga.

Berapa kerap Pejabat Keluarga Berbilang menyemak dan menyesuaikan strategi mereka?

Pejabat Keluarga Berbilang kerap menyemak dan menyesuaikan strategi mereka untuk mencerminkan perubahan dalam landskap ekonomi, perubahan dalam keperluan pelanggan dan peluang pasaran. Ini mungkin berlaku setiap tahun, separuh tahunan atau mengikut keperluan, untuk memastikan pelaburan dan strategi pengurusan kekayaan kekal sejajar dengan matlamat dan toleransi risiko setiap keluarga.

Apakah faedah Pejabat Berbilang Keluarga berbanding perkhidmatan kewangan tradisional?

Pejabat Pelbagai Keluarga menawarkan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang diperibadikan dan holistik yang melangkaui perkhidmatan kewangan tradisional. Faedah termasuk perancangan kewangan yang komprehensif, strategi pelaburan yang disesuaikan, perancangan harta dan cukai serta pengurusan gaya hidup. Persekitaran kolaboratif dan sumber yang dikongsi dalam kalangan berbilang keluarga juga menyediakan akses kepada rangkaian kepakaran dan kecekapan kos yang lebih luas.

Bagaimanakah Pejabat Keluarga Berbilang menyokong tadbir urus dan pendidikan keluarga?

Pejabat Keluarga Berbilang menyokong tadbir urus keluarga dengan menubuhkan struktur formal, seperti majlis keluarga dan jawatankuasa tadbir urus, untuk memastikan pembuatan keputusan dan penyelesaian konflik yang berkesan. Mereka juga menawarkan program pendidikan dan bengkel untuk menyediakan generasi muda untuk tanggungjawab kewangan masa depan dan peranan kepimpinan dalam keluarga.

Apakah peranan yang dimainkan oleh teknologi dalam operasi Pejabat Berbilang Keluarga?

Teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecekapan dan keselamatan Pejabat Berbilang Keluarga. Penyelesaian perisian lanjutan digunakan untuk pengurusan portfolio, pelaporan kewangan dan penilaian risiko. Platform komunikasi yang selamat dan sistem pengurusan data memastikan kerahsiaan dan operasi yang diperkemas, membolehkan akses masa nyata kepada maklumat kewangan dan alat membuat keputusan.