Malay

Pelan 401(k).

Definisi

Pelan 401(k) ialah akaun persaraan tajaan syarikat yang boleh disumbangkan oleh pekerja, selalunya dengan sumbangan yang sepadan daripada majikan. Pelan itu membolehkan pertumbuhan pelaburan tertunda cukai.

Kepentingan Pelan 401(k).

Pelan 401(k) ialah komponen penting dalam perancangan persaraan, menawarkan pekerja cara berfaedah cukai untuk menyimpan untuk masa depan mereka sambil mengurangkan pendapatan bercukai semasa mereka.

Ciri-ciri utama

  • Faedah Cukai: Caruman dibuat sebelum cukai, mengurangkan pendapatan bercukai semasa tahun mencarum.

  • Padanan Majikan: Banyak majikan menawarkan sumbangan padanan sehingga peratusan tertentu.

Pilihan Pelaburan

  • Julat Pilihan: Kebanyakan pelan 401(k) menawarkan pelbagai pilihan pelaburan termasuk dana bersama yang meliputi pelaburan saham, bon dan pasaran wang.

  • Kemudahalihan Pelan: Pekerja boleh melancarkan 401(k) mereka ke dalam pelan lain atau menjadi IRA jika mereka meninggalkan pekerjaan mereka.

Strategi untuk Memaksimumkan 401(k)

  • Manfaatkan Penuh Padanan Majikan: Mencarum sekurang-kurangnya cukup untuk mendapatkan padanan majikan penuh; ia pada asasnya adalah wang percuma.

  • Tingkatkan Caruman Dari Masa: Gunakan kenaikan dan bonus untuk meningkatkan sumbangan secara berperingkat.

Kesimpulan

Pelan 401(k) menyediakan bahagian asas untuk simpanan persaraan, menawarkan fleksibiliti dan pelepasan cukai yang berharga, menjadikannya strategi penting untuk keselamatan kewangan jangka panjang.

Lagi Syarat Bermula dengan #