Malay

Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG)

Definisi

ESG bermaksud Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus, tiga faktor kritikal yang digunakan untuk menilai kemampanan dan kesan etika pelaburan dalam syarikat atau perniagaan. Kriteria ini membantu untuk lebih menentukan prestasi kewangan masa depan syarikat (pulangan dan risiko).

  • Kriteria Persekitaran mempertimbangkan prestasi syarikat sebagai penjaga alam semula jadi.

  • Kriteria Sosial mengkaji cara ia mengurus perhubungan dengan pekerja, pembekal, pelanggan dan komuniti tempat ia beroperasi.

  • Tadbir urus berurusan dengan kepimpinan syarikat, gaji eksekutif, audit, kawalan dalaman dan hak pemegang saham.

Kepentingan ESG

Metrik ESG semakin penting dalam proses membuat keputusan pelaburan. Pelabur menggunakan kriteria ESG untuk menapis potensi pelaburan, mengurus risiko dan berusaha untuk memastikan pelaburan mereka menggalakkan penjagaan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan tadbir urus yang baik.

Kesimpulan

Menerima kriteria ESG adalah penting untuk pelabur yang berfikiran ke hadapan yang mengutamakan pertimbangan kemampanan dan etika di samping pulangan kewangan. Dengan menyepadukan faktor ESG ke dalam strategi pelaburan mereka, firma dan individu boleh menyumbang kepada matlamat masyarakat sambil berpotensi meningkatkan prestasi portfolio dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kegagalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus.