Nederlands

Multi Family Office (MFO)

Een multi-family office of meerdere family office richt zich op meerdere gezinnen en biedt een kosteneffectieve manier om toegang te krijgen tot een breed scala aan professionele diensten, terwijl toch een hoge mate van personalisatie behouden blijft. Beschouw Multi Family Office (MFO) als een speciale club voor het beheren van geld, maar het is niet alleen voor één gezin; het is voor meerdere gezinnen die allemaal de kosten van deelname delen.

Stel je voor dat een groep vrienden zou besluiten om samen een financieel superheldenteam in te huren in plaats van elk hun eigen team in te huren. Dit team zou hen helpen met allerlei soorten geldtaken, zoals verstandig investeren, plannen maken voor de toekomst en zelfs op de slimste manier aan goede doelen geven. Elk gezin krijgt nog steeds persoonlijke hulp die past bij hun unieke behoeften en doelen, maar door samen te werken kunnen ze de tijd en vaardigheden van het superheldenteam delen, waardoor het voor iedereen betaalbaarder wordt. Het is een manier voor gezinnen om eersteklas geldbeheer te krijgen, zonder dat ze het alleen moeten doen.

Hoe werkt Multi Family Office?

Een Multi Family Office (MFO) fungeert als een uitgebreide vermogensbeheer- en adviesdienst die tegemoetkomt aan de behoeften van meerdere vermogende families. Zie het als een gedeelde private banking-dienst waarbij verschillende families hun middelen bundelen om toegang te krijgen tot een breder scala aan professionele diensten en expertise dan ze zich individueel zouden kunnen veroorloven of nodig hebben. Hier ziet u hoe een MFO doorgaans werkt:

Onboarding en beoordeling van klanten

 • Eerste bijeenkomst: De MFO ontmoet elke familie om inzicht te krijgen in hun specifieke financieel situatie, doelstellingen, waarden en risicotolerantie.

 • Dienstaanpassing: Op basis van de beoordeling stemt de MFO zijn diensten af op de unieke behoeften van elk gezin, en zorgt ervoor dat de strategie voor vermogensbeheer aansluit bij hun doelstellingen.

Diensten voor vermogensbeheer

 • Beleggingsbeheer: MFO’s bieden gediversifieerde beleggingsmogelijkheden, waaronder aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatieve beleggingen, met als doel groei in evenwicht te brengen met risicobeheer.

 • Estate Planning: Ze helpen families bij het structureren van hun landgoederen om rijkdom efficiënt over te dragen aan toekomstige generaties, successierechten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de erfenis van de familie behouden blijft volgens hun wensen.

 • Belastingplanning: MFO’s geven deskundig advies over de fiscale implicaties van investeringsbeslissingen en strategieën om belastingverplichtingen te minimaliseren, waarbij indien nodig rekening wordt gehouden met de belastingwetten van meerdere rechtsgebieden.

 • Filantropie: MFO’s helpen gezinnen filantropische doelen te identificeren en liefdadigheidstrusts of -stichtingen op te zetten, donaties te beheren en de impact van hun liefdadigheidsactiviteiten te meten.

Geconsolideerde rapportage en prestatiemonitoring

 • Unified Reporting: MFO’s consolideren alle financiële informatie in uitgebreide rapporten, waardoor gezinnen een duidelijk overzicht krijgen van hun financiële status, asset-allocatie en investeringen prestatie.

 • Regelmatige rapportage: MFO’s houden regelmatig bijeenkomsten met gezinnen om de financieel prestaties te beoordelen, eventuele veranderingen in hun financieel situatie of doelstellingen te bespreken en de strategieën indien nodig aan te passen.

Persoonlijke en gezinsdiensten

 • Lifestyle Management: Naast financieel diensten kunnen MFO’s ook conciërgediensten aanbieden, waaronder reisarrangementen, vastgoedbeheer en educatief advies voor familieleden.

 • Familiebestuur en onderwijs: MFO’s kunnen familiebijeenkomsten faciliteren, financieel educatie bieden aan jongere familieleden en helpen bij het opzetten van bestuursstructuren ter ondersteuning van de besluitvorming en het oplossen van conflicten.

Coördinatie met andere professionals

 • Collaboratieve aanpak: MFO’s werken vaak nauw samen met de andere professionele adviseurs van de familie, zoals advocaten, accountants en belastingspecialisten, om een gecoördineerde aanpak van vermogensbeheer te garanderen.

Risicomanagement

 • Holistische risicobeoordeling: MFO’s beoordelen en beheren een breed spectrum aan risico’s, van investerings- en marktrisico’s tot operationele en reputatierisico’s, en zorgen ervoor dat de bezittingen van de familie worden beschermd.

Voordelen van Multi Family Office

 • Kostenefficiëntie: MFO’s stellen gezinnen in staat de overheadkosten van vermogensbeheerdiensten te delen, waardoor het voor elk betrokken gezin kosteneffectiever wordt vergeleken met een Single Family Office (SFO).

 • Toegang tot expertise: MFO’s hebben doorgaans een team van professionals in dienst met een breed scala aan expertise, van beleggingsbeheer tot belastingplanning en juridisch advies, waardoor gezinnen toegang krijgen tot een hoger niveau van professioneel advies en diensten.

 • Diversificatie van investeringsmogelijkheden: Met grotere gebundelde middelen kunnen MFO’s toegang krijgen tot investeringsmogelijkheden die mogelijk niet beschikbaar of onhaalbaar zijn voor individuele gezinnen, inclusief investeringen op institutioneel niveau.

 • Verbeterde diensten: De gedeelde kostenstructuur kan MFO’s in staat stellen een breder scala aan diensten aan te bieden, waaronder conciërgediensten, filantropiebeheer en ondersteuning voor familiebeheer, wat voor individuele gezinnen in een SFO-opzet onbetaalbaar zou kunnen zijn.

 • Netwerken en gemeenschap: Families in MFO’s kunnen profiteren van het gemeenschapsaspect, door ervaringen, kennis en kansen te delen met andere rijke families, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe investeringsprojecten of partnerschappen.

Lijst van opmerkelijke Multi Family Offices

 • HSBC Private Wealth Services

 • Rockefeller Kapitaalbeheer

  • Website: Rockefeller Kapitaalbeheer
  • Vergoedingen: Vergoedingsstructuren kunnen een combinatie van AUM-vergoedingen en vaste vergoedingen voor specifieke diensten omvatten.
 • Stonehage Fleming

  • Website: Stonehage Fleming
  • Vergoedingen: Vergoedingen zijn doorgaans gebaseerd op de complexiteit en reikwijdte van de geleverde diensten.
 • Oxford Financial Group, Ltd.

  • Website: Oxford Financial Group
  • Vergoedingen: Vergoedingen zijn vaak gebaseerd op AUM en de specifieke verleende adviesdiensten.
 • Tolleson Vermogensbeheer

  • Website: Tolleson Vermogensbeheer
  • Vergoedingen: Vergoedingsstructuren omvatten doorgaans op activa gebaseerde vergoedingen en kunnen ook andere kosten voor aanvullende diensten omvatten.
 • Pitcairn

  • Website: Pitcairn
  • Vergoedingen: Biedt over het algemeen een vergoedingsschema op basis van AUM, met specifieke details die bij opdracht worden verstrekt.
 • Truist Vermogensbeheerdiensten

  • Website: Truist Vermogensbeheerdiensten
  • Vergoedingen: Vergoedingen zijn doorgaans gebaseerd op activa, met variaties afhankelijk van specifieke klantovereenkomsten.
 • BNY Mellon Vermogensbeheer

  • Website: BNY Mellon Vermogensbeheer
  • Vergoedingen: Meestal gestructureerd rond AUM en afgestemd op de individuele behoeften van de klant.

Prestatietrends van multi-family offices

 • Vermogensgroei: MFO’s laten doorgaans een robuuste vermogensgroei zien, gedreven door een hoog klantbehoud en doorverwijzingen binnen rijke netwerken. Volgens het Capgemini World Wealth Report zijn family offices, inclusief MFO’s, succesvol geweest in het vergroten van hun beheerd vermogen door zich te concentreren op persoonlijke dienstverlening en gespecialiseerde beleggingsstrategieën die nauw aansluiten bij de doelstellingen van de klant.

 • Beleggingsprestaties: MFO’s presteren vaak beter dan traditionele vermogensbeheerdiensten omdat ze toegang hebben tot een breder scala aan investeringsmogelijkheden, waaronder private equity, direct beleggingen en alternatieve activa. Hun vermogen om beleggingsstrategieën af te stemmen op de specifieke risicotolerantie en tijdshorizon van hun klanten draagt ook bij aan geoptimaliseerde rendementen.

 • Innovatie in beleggingsstrategieën: Veel MFO’s lopen voorop bij het opnemen van ESG (Environmental, Social and Governance) criteria in hun beleggingsprocessen, die niet alleen aansluiten bij de waarden van veel moderne beleggers, maar ook hebben aangetoond dat ze potentieel het voor risico gecorrigeerde rendement kunnen verbeteren.

Uitdagingen van multi-family offices

 • Minder personalisatie: Hoewel MFO’s ernaar streven om gepersonaliseerde diensten te bieden, betekent de aard van het bedienen van meerdere gezinnen dat ze mogelijk niet hetzelfde niveau van maatwerk en persoonlijke aandacht bieden als SFO’s.

 • Potentieel voor belangenconflicten: MFO’s die investeringen en diensten voor meerdere gezinnen beheren, kunnen te maken krijgen met belangenconflicten, vooral als de behoeften of doelstellingen van gezinnen uiteenlopen.

 • Privacyproblemen: Sommige gezinnen voelen zich misschien ongemakkelijk bij het delen van een platform voor vermogensbeheer met anderen, vanwege zorgen over de vertrouwelijkheid en de privacy van hun financieel zaken.

 • Variabiliteit in servicekwaliteit: De ervaring en kwaliteit van de diensten die door MFO’s worden aangeboden, kan sterk variëren. Families moeten een grondig due diligence-onderzoek uitvoeren om ervoor te zorgen dat de MFO aansluit bij hun verwachtingen en behoeften.

 • Complexiteit in de communicatie: Effectief communiceren binnen de structuur van een MFO kan complexer zijn en vereist duidelijke protocollen en begrip om ervoor te zorgen dat op adequate wijze wordt voldaan aan de behoeften en voorkeuren van elk gezin.

Conclusie

Multi Family Offices vormen een aantrekkelijke optie voor vermogensbeheer, vooral voor gezinnen die op zoek zijn naar kostenefficiëntie en een uitgebreid dienstenpakket. Door middelen te bundelen krijgen gezinnen toegang tot een hoger serviceniveau en een breder scala aan investeringsmogelijkheden dan zij individueel zouden kunnen doen. De beslissing om zich bij een MFO aan te sluiten moet echter worden afgewogen tegen de mogelijke afwegingen op het gebied van personalisatie en privacy. Voor gezinnen die deze optie overwegen, is het beoordelen van het trackrecord van de MFO, de compatibiliteit van haar klantenfamilies en de reikwijdte van haar diensten van cruciaal belang bij het nemen van een weloverwogen beslissing die aansluit bij hun doelstellingen en waarden op het gebied van vermogensbeheer.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een Multi Family Office (MFO)?

Een Multi Family Office is een vermogensbeheerbedrijf dat tegemoetkomt aan de behoeften van meerdere vermogende families en een scala aan diensten aanbiedt, van beleggingsbeheer tot vermogensplanning en meer. Het combineert middelen om uitgebreide financieel oplossingen te bieden.

Wat is het verschil tussen single family office en multi family office?

Terwijl een Single Family Office (SFO) één gezin bedient met zeer persoonlijke diensten, beheert een Multi Family Office (MFO) het vermogen van meerdere families en biedt een gedeeld platform voor financieel en administratieve diensten. Dit maakt het delen van de kosten en toegang tot een breder scala aan expertise en investeringsmogelijkheden mogelijk.

Welke diensten bieden MFO’s doorgaans aan?

MFO’s bieden een breed scala aan diensten, waaronder beleggingsbeheer, belastingplanning, vermogensplanning, filantropieadvies, familiebeheer, risicobeheer en soms diensten op het gebied van levensstijlbeheer, zoals onroerend goed en reisarrangementen.

Wie zou moeten overwegen om zich aan te sluiten bij een Multi Family Office?

Gezinnen met een aanzienlijk vermogen die op zoek zijn naar professioneel vermogensbeheer, maar mogelijk niet over de behoefte of de middelen beschikken om hun eigen SFO op te richten, zouden MFO’s een geschikt alternatief kunnen vinden. Het is ook gunstig voor mensen die gedeelde kosten willen benutten en willen netwerken met gelijkgestemde gezinnen.

Wat zijn de voordelen van deelname aan een MFO?

Voordelen zijn onder meer kostenefficiëntie, toegang tot een breed scala aan investeringen, expertise in verschillende financieel disciplines en de mogelijkheid om samen te werken en te netwerken met andere rijke families.

Zijn er nadelen aan het gebruik van een MFO?

Mogelijke nadelen zijn onder meer minder persoonlijke aandacht vergeleken met een SFO, mogelijke privacyproblemen vanwege het gedeelde karakter van diensten en het risico op belangenverstrengeling als de investeringsstrategieën van het kantoor sommige gezinnen bevoordelen boven andere.

Hoe brengen MFO's kosten in rekening voor hun diensten?

MFO’s brengen doorgaans kosten in rekening op basis van het beheerd vermogen (AUM), een vast bedrag voor diensten of een combinatie van beide. De tariefstructuren kunnen sterk variëren, dus het is belangrijk om de kosten te begrijpen en te vergelijken.

Hoe kunnen gezinnen hun privacy en vertrouwelijkheid binnen een MFO garanderen?

Gerenommeerde MFO’s geven prioriteit aan de vertrouwelijkheid van klanten en hanteren strikte protocollen om persoonlijke informatie te beschermen. Gezinnen moeten informeren naar deze maatregelen en begrijpen hoe hun gegevens worden beheerd en beschermd.

Kunnen families investeringsbeslissingen in een MFO beïnvloeden?

Hoewel MFO’s deskundig beleggingsadvies geven, kunnen gezinnen doorgaans hun voorkeuren en risicotolerantie kenbaar maken, waarmee de MFO rekening zal houden bij het namens hen nemen van investeringsbeslissingen.

Hoe kiest u de juiste MFO?

Het selecteren van de juiste MFO houdt in dat u de staat van dienst van het bedrijf beoordeelt, het scala aan aangeboden diensten begrijpt, de beleggingsfilosofie evalueert en ervoor zorgt dat de vergoedingenstructuur in lijn is met uw verwachtingen. Het is ook van cruciaal belang om te zorgen voor een goede culturele match tussen het gezin en de MFO.

Welke bestuursstructuren zijn typisch voor een Multi Family Office?

Bij bestuur in een Multi Family Office is doorgaans een raad van bestuur of een bestuurscomité betrokken, waarin vertegenwoordigers van elke deelnemende familie zitting hebben. Deze structuur zorgt ervoor dat alle gezinnen een stem hebben bij belangrijke beslissingen en dat het kantoor transparant en democratisch opereert.

Hoe gaan Multi Family Offices om met belangenconflicten tussen verschillende families?

Om belangenconflicten aan te pakken, stellen Multi Family Offices vaak duidelijke richtlijnen en beleid vast waarin eerlijkheid en transparantie voorop staan. Zij kunnen gebruik maken van neutrale externe bemiddelaars en ervoor zorgen dat beleggingsmogelijkheden eerlijk over de cliënten worden verdeeld op basis van hun beleggingsdoelen en risicoprofielen.

Welke rol speelt technologie in de bedrijfsvoering van een Multi Family Office?

Technologie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van Multi Family Offices. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde softwareoplossingen voor risicobeheer, portefeuillebeheer en klantrapportage. Bovendien maakt technologie veilige communicatie en gegevensopslag mogelijk om gevoelige informatie te beschermen.

Hoe past een Multi Family Office zich aan de veranderende behoeften van haar klanten aan?

Een Multi Family Office past zich aan de veranderende behoeften van haar klanten aan door regelmatig hun financieel doelstellingen en persoonlijke omstandigheden te beoordelen. Ze blijven op de hoogte van veranderingen in de regelgeving en marktontwikkelingen om proactief advies te geven en strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Mechanismen voor klantfeedback en een flexibel dienstenaanbod helpen MFO’s ook om in te spelen op veranderende behoeften.

Gerelateerde Pagina's