Nederlands

Hybride Family Office (HFO)

Een hybride family office combineert het beste van twee werelden van Single Family Offices (SFO’s) en Multi Family Offices (MFO’s). Stel je voor dat je een persoonlijke chef-kok hebt die precies weet hoe jij je maaltijden lekker vindt, maar soms geniet je ook van de afwisseling en het sociale aspect van dineren aan een gedeelde gemeenschappelijke tafel met anderen. Een Hybrid Family Office (HFO) is alsof u een persoonlijke chef-kok heeft, samen met toegang tot de gemeenschappelijke tafel wanneer u dat wilt.

In financieel termen betekent dit dat een familie de persoonlijke aandacht en dienstverlening op maat krijgt die één family office biedt, waarbij de nadruk ligt op hun specifieke behoeften en voorkeuren. Tegelijkertijd kunnen ze profiteren van het bredere aanbod aan diensten, gedeelde kosten en netwerkmogelijkheden die gepaard gaan met het deel uitmaken van een multi-family office-opstelling. Met dit model kunnen gezinnen een niveau van privacy en maatwerk behouden en tegelijkertijd gedeelde middelen en expertise benutten voor complexere of gediversifieerdere investeringsmogelijkheden, vaak tegen lagere kosten vergeleken met het exploiteren van een op zichzelf staand single family office.

Hoe werkt hybride Family Office?

Zo werkt een Hybrid Family Office (HFO) doorgaans:

Aangepaste kerndiensten

 • Gepersonaliseerd beheer: In de kern biedt het Hybrid Family Office gepersonaliseerde diensten voor vermogensbeheer, afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van een individuele familie. Dit kan onder meer vermogensbeheer, vermogensplanning en financieel adviesdiensten omvatten die zijn afgestemd op de unieke situatie van het gezin.

 • Gedeelde hulpbronnen: Dankzij het hybride model kunnen gezinnen bepaalde hulpbronnen en diensten delen met andere gezinnen in een vergelijkbare welvaartsklasse. Hierbij kan gedacht worden aan de toegang tot gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden, gebundelde beleggingsvehikels of collectieve onderhandelingsmacht met dienstverleners voor betere tarieven.

Flexibele structuur

 • Aanpasbaar aan gezinsbehoeften: Een van de belangrijkste sterke punten van een Hybrid Family Office is het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van het gezin. Naarmate het vermogen, de doelstellingen of de persoonlijke omstandigheden van een gezin evolueren, kan het kantoor de focus verleggen en indien nodig min of meer directe persoonlijke service bieden.

 • Combinatie van interne en uitbestede diensten: Hybride Family Offices hebben doorgaans een mix van interne professionals en uitbestede experts in dienst. Deze structuur maakt diepgaande expertise mogelijk op een breed scala aan gebieden, van belastingplanning tot filantropie en nog veel meer, zonder de volledige kosten van het aanhouden van een grote, gespecialiseerde staf. Beleggingsbeheer:** MFO’s bieden gediversifieerde investeringsmogelijkheden, waaronder aandelen, obligaties, vastgoed- en alternatieve beleggingen, gericht op het in evenwicht brengen van de groei met risicobeheer.

Samenwerkingsmogelijkheden voor investeringen

 • Co-investeringsplatforms: Families in een hybride Family Office hebben vaak toegang tot co-investeringsplatforms, waardoor ze samen met andere families kunnen deelnemen aan investeringsmogelijkheden. Dit kan leiden tot toegang tot deals en projecten waarvoor kapitaalbedragen nodig zijn die buiten het bereik van individuele gezinnen liggen.

 • Diversificatie en risicobeheer: Door middelen te bundelen kunnen hybride kantoren een grotere diversificatie in hun beleggingsportefeuilles bereiken, waardoor het risico mogelijk wordt beperkt en tegelijkertijd toegang wordt verkregen tot een breder scala aan beleggingscategorieën.

Bestuur en privacy

 • Op maat gemaakte bestuursstructuren: Hybride Family Offices kunnen bestuursstructuren implementeren die passen bij de voorkeuren van de familie op het gebied van besluitvorming, controle en opvolgingsplanning. Dit zorgt ervoor dat gezinswaarden en doelstellingen consequent prioriteit krijgen.

 • Behoud van privacy: Ondanks de samenwerkingsaspecten van het hybride model leggen deze kantoren sterke nadruk op het handhaven van de privacy en vertrouwelijkheid van de financieel zaken van individuele gezinnen.

Kost efficiëntie

 • Gedeelde kosten: Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de Hybrid Family Office is het potentieel voor kostenbesparingen. Gezinnen delen de overhead- en operationele kosten die gepaard gaan met het runnen van het kantoor, waardoor het een efficiëntere optie is vergeleken met een volledig toegewijde SFO.

Hoe het gezinnen dient

Het Hybrid Family Office-model is met name geschikt voor gezinnen die een balans zoeken tussen de exclusiviteit en het maatwerk van een SFO en de samenwerkingsvoordelen en efficiëntie van een MFO. Het is een ideale oplossing voor gezinnen die gepersonaliseerde vermogensbeheerdiensten nodig hebben, maar ook op zoek zijn naar mogelijkheden om grotere investeringsprojecten aan te gaan en de lasten van de kosten te delen.

Voordelen van Multi Family Office

 • Op maat gemaakt en toch kosteneffectief: HFO’s bieden op maat gemaakte oplossingen voor vermogensbeheer die tegemoetkomen aan specifieke gezinsbehoeften en bieden tegelijkertijd een kostendelingsmodel dat diensten van hoge kwaliteit betaalbaarder kan maken.

 • Toegang tot diverse expertise: Gezinnen profiteren van een brede pool van professionele expertise op verschillende domeinen, waaronder beleggingsbeheer, belastingplanning en juridisch advies, zonder de volledige kosten te hoeven dragen van het onderhouden van een uitgebreid intern team.

 • Flexibel servicemodel: Dankzij de flexibiliteit van het hybride model kunnen gezinnen kiezen welke services ze privé willen beheren en waartoe ze toegang willen krijgen via het gedeelde platform, waarbij ze de mix kunnen aanpassen naarmate hun behoeften evolueren.

 • Verbeterde investeringsmogelijkheden: Door middelen te bundelen met andere families kunnen HFO’s toegang krijgen tot investeringsmogelijkheden die mogelijk buiten bereik liggen van individuele families, waaronder private equity, vastgoedprojecten en hedgefondsen.

 • Gemeenschap en netwerken: Families die deel uitmaken van een HFO profiteren van het gemeenschapsaspect, waarbij ze kennis, ervaringen en netwerken delen met collega’s die vergelijkbare doelstellingen op het gebied van vermogensbeheer hebben.

Uitdagingen van Multi Family Office

 • Potentieel voor minder personalisatie: Hoewel het hybride model persoonlijker is dan MFO’s, biedt het mogelijk niet hetzelfde niveau van maatwerk en individuele aandacht als een toegewijde SFO, vooral als het kantoor veel gezinnen bedient.

 • Bezorgdheid over privacy: Ondanks pogingen om de vertrouwelijkheid te handhaven, kan het gedeelde karakter van HFO’s aanleiding geven tot zorgen over privacy en informatiebeveiliging in vergelijking met de exclusiviteit van een SFO.

 • Complex bestuur: De hybride structuur kan het bestuur compliceren, waardoor duidelijke afspraken over besluitvormingsprocessen nodig zijn, vooral als het gaat om investeringen en gedeelde diensten.

 • Risico van verwaterde focus: Het beheren van de behoeften en doelstellingen van meerdere gezinnen, zelfs in een hybride opzet, kan de focus op de langetermijnstrategie en -doelen van een enkel gezin verwateren.

 • Belangenconflicten: Er bestaat een kans op belangenconflicten bij investeringsbeslissingen of de toewijzing van middelen, vooral als de belangen van de families in de loop van de tijd uiteenlopen.

Conclusie

Een Hybrid Family Office biedt een intrigerende oplossing voor gezinnen die op zoek zijn naar een middenweg tussen de exclusiviteit van een SFO en de samenwerkingsvoordelen van een MFO. Het maakt gepersonaliseerd vermogensbeheer en kostenefficiëntie mogelijk, maar vereist een zorgvuldige afweging van de mogelijke afwegingen op het gebied van privacy, personalisatie en bestuur. Voor gezinnen die een HFO overwegen, is het essentieel om hun prioriteiten duidelijk te definiëren en ervoor te zorgen dat de structuur en diensten van het kantoor aansluiten bij hun langetermijndoelstellingen op het gebied van vermogensbeheer.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een hybride Family Office?

Een Hybrid Family Office combineert de gepersonaliseerde diensten van een Single Family Office (SFO) met de bredere mogelijkheden en kostenefficiëntie van een Multi Family Office (MFO). Het biedt vermogensbeheer op maat voor gezinnen die op zoek zijn naar een middenweg tussen de exclusiviteit van een SFO en de samenwerkingsvoordelen van een MFO.

Waarin verschilt een Hybrid Family Office van traditionele family offices?

In tegenstelling tot een traditionele SFO die één gezin bedient of een MFO die meerdere niet-verwante gezinnen bedient, biedt een Hybrid Family Office diensten op maat aan een kleine groep gezinnen, waardoor persoonlijke aandacht mogelijk is en tegelijkertijd gedeelde diensten en investeringsmogelijkheden worden aangeboden om de kosten te verlagen.

Welke diensten bieden Hybrid Family Offices?

Hybrid Family Offices bieden een breed scala aan diensten, waaronder investeringsbeheer, vermogensplanning, belastingplanning, filantropieadvies, family governance, lifestyle management en conciërgediensten, allemaal afgestemd op de specifieke behoeften van de gezinnen die zij bedienen.

Wie kan profiteren van een Hybride Family Office?

Gezinnen met een aanzienlijk vermogen die op zoek zijn naar de persoonlijke service van een SFO, maar ook de gezamenlijke investeringsmogelijkheden en kostenefficiëntie van een MFO wensen, kunnen een Hybrid Family Office de ideale oplossing vinden.

Wat zijn de voordelen van een Hybride Family Office?

Voordelen zijn onder meer een hoog niveau van persoonlijke dienstverlening, toegang tot exclusieve investeringsmogelijkheden via collectieve middelen, kostenefficiëntie door gedeelde diensten en de mogelijkheid om een bepaald niveau van privacy en controle over familiezaken te behouden.

Zijn er nadelen aan het gebruik van een Hybrid Family Office?

Mogelijke nadelen zijn onder meer mogelijke belangenconflicten met andere gezinnen in de hybride structuur, minder exclusiviteit in diensten vergeleken met een SFO en de complexiteit van het balanceren van individuele gezinsbehoeften met collectieve diensten.

Hoe worden investeringsbeslissingen genomen in een Hybrid Family Office?

Beleggingsbeslissingen worden doorgaans genomen door professionele managers binnen het kantoor, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele voorkeuren, risicotolerantie en financieel doelstellingen van elke familie, samen met de collectieve mogelijkheden die voor de groep beschikbaar zijn.

Hoe waarborgt een Hybrid Family Office privacy en vertrouwelijkheid?

Ondanks dat ze meerdere gezinnen bedienen, hanteren Hybrid Family Offices strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen en protocollen om de privacy van de financieel en persoonlijke informatie van elk gezin te beschermen.

Wat is de kostenstructuur van een Hybride Family Office?

De kosten kunnen variëren, maar worden over het algemeen gedeeld onder de deelnemende gezinnen, waarbij de operationele kosten, beheerkosten en andere kosten in verband met de geleverde diensten worden gedekt. Dit gedeelde model kan kostenbesparingen opleveren in vergelijking met een standalone SFO.

Hoe kunnen gezinnen lid worden of een Hybrid Family Office opzetten?

Deelnemen aan of het opzetten van een Hybrid Family Office betekent meestal dat u samenwerkt met professionals op het gebied van vermogensbeheer of bedrijven die gespecialiseerd zijn in family office-diensten. Gezinnen moeten een grondig due diligence-onderzoek uitvoeren om ervoor te zorgen dat de waarden, doelstellingen en verwachtingen op één lijn liggen voordat ze een hybride regeling aangaan.

Gerelateerde Pagina's