Vietnamese

Văn phòng đa gia đình (MFO)

Một văn phòng đa gia đình hoặc nhiều văn phòng gia đình phục vụ cho nhiều gia đình, cung cấp một cách tiết kiệm chi phí để tiếp cận nhiều dịch vụ chuyên nghiệp trong khi vẫn duy trì mức độ cá nhân hóa cao. Hãy coi Multi Family Office (MFO) giống như một câu lạc bộ đặc biệt để quản lý tiền bạc, nhưng nó không chỉ dành cho một gia đình; nó dành cho một số gia đình cùng chia sẻ chi phí tham gia.

Hãy tưởng tượng nếu một nhóm bạn quyết định cùng nhau thuê một nhóm siêu anh hùng tài chính thay vì mỗi người thuê riêng mình. Nhóm này sẽ giúp họ thực hiện mọi nhiệm vụ liên quan đến tiền bạc, như đầu tư khôn ngoan, lập kế hoạch cho tương lai và thậm chí làm từ thiện theo cách thông minh nhất. Mỗi gia đình vẫn nhận được sự trợ giúp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của họ, nhưng bằng cách hợp tác, họ có thể chia sẻ thời gian và kỹ năng của nhóm siêu anh hùng, giúp mọi người có giá cả phải chăng hơn. Đó là cách để các gia đình quản lý tiền bạc tốt nhất mà không phải thực hiện một mình.

Văn phòng Multi Family hoạt động như thế nào?

Văn phòng Đa gia đình (MFO) hoạt động như một dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản toàn diện phục vụ nhu cầu của nhiều gia đình có giá trị ròng cao. Hãy coi nó như một dịch vụ ngân hàng tư nhân dùng chung, nơi một số gia đình tập hợp các nguồn lực để tiếp cận nhiều dịch vụ chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn hơn mức mà mỗi cá nhân họ có thể đủ khả năng hoặc cần. Đây là cách một MFO thường hoạt động:

Giới thiệu và đánh giá khách hàng

 • Cuộc họp đầu tiên: MFO gặp từng gia đình để hiểu tình hình tài chính, mục tiêu, giá trị và khả năng chấp nhận rủi ro cụ thể của họ.

 • Tùy chỉnh dịch vụ: Dựa trên đánh giá, MFO điều chỉnh các dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu riêng của từng gia đình, đảm bảo rằng chiến lược quản lý tài sản phù hợp với mục tiêu của họ.

Dịch vụ quản lý tài sản

 • Quản lý đầu tư: MFO cung cấp các cơ hội đầu tư đa dạng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế, nhằm cân bằng tăng trưởng với quản lý rủi ro.

 • Quy hoạch tài sản: Họ hỗ trợ các gia đình cơ cấu tài sản của mình để chuyển giao tài sản cho thế hệ tương lai một cách hiệu quả, giảm thiểu thuế tài sản và đảm bảo rằng di sản của gia đình được bảo tồn theo mong muốn của họ.

 • Lập kế hoạch thuế: MFO cung cấp lời khuyên chuyên môn về ý nghĩa thuế của các quyết định và chiến lược đầu tư nhằm giảm thiểu nghĩa vụ thuế, xem xét luật thuế của nhiều khu vực pháp lý nếu cần thiết.

 • Từ thiện: MFO giúp các gia đình xác định mục tiêu từ thiện và thành lập các quỹ hoặc quỹ từ thiện, quản lý các khoản quyên góp và đo lường tác động của các hoạt động từ thiện của họ.

Báo cáo tổng hợp và giám sát hiệu suất

 • Báo cáo thống nhất: MFO tổng hợp tất cả thông tin tài chính thành báo cáo toàn diện, giúp các gia đình có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình trạng tài chính, phân bổ tài sản và đầu tư hiệu suất.

 • Báo cáo thường xuyên: Các MFO tiến hành các cuộc họp thường xuyên với các gia đình để xem xét hiệu quả tài chính, thảo luận về mọi thay đổi trong tình hình hoặc mục tiêu tài chính của họ và điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Dịch vụ cá nhân và gia đình

 • Quản lý lối sống: Ngoài các dịch vụ tài chính, các MFO có thể cung cấp các dịch vụ trợ giúp đặc biệt, bao gồm sắp xếp việc đi lại, quản lý tài sản và tư vấn giáo dục cho các thành viên trong gia đình.

 • Quản trị và giáo dục gia đình: MFO có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp gia đình, cung cấp giáo dục tài chính cho các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình và giúp thiết lập các cơ cấu quản trị để hỗ trợ việc ra quyết định và giải quyết xung đột.

Phối hợp với các chuyên gia khác

 • Phương pháp tiếp cận hợp tác: Các MFO thường hợp tác chặt chẽ với các cố vấn chuyên môn khác của gia đình, chẳng hạn như luật sư, kế toán và chuyên gia thuế, để đảm bảo phương pháp tiếp cận phối hợp trong quản lý tài sản.

Quản lý rủi ro

 • Đánh giá rủi ro toàn diện: MFO đánh giá và quản lý nhiều loại rủi ro, từ rủi ro đầu tư và thị trường đến rủi ro hoạt động và danh tiếng, đảm bảo tài sản của gia đình được bảo vệ.

Lợi ích của Văn phòng Đa gia đình

 • Hiệu quả chi phí: MFO cho phép các gia đình chia sẻ chi phí chung của các dịch vụ quản lý tài sản, giúp mỗi gia đình tham gia tiết kiệm chi phí hơn so với Văn phòng một gia đình (SFO).

 • Tiếp cận chuyên môn: Các MFO thường tuyển dụng một đội ngũ chuyên gia có nhiều chuyên môn, từ quản lý đầu tư đến lập kế hoạch thuế và tư vấn pháp lý, giúp các gia đình tiếp cận được dịch vụ và tư vấn chuyên nghiệp ở cấp độ cao hơn.

 • Đa dạng hóa các cơ hội đầu tư: Với nguồn lực tổng hợp lớn hơn, các MFO có thể tiếp cận các cơ hội đầu tư có thể không có hoặc không khả thi đối với từng gia đình, bao gồm cả các khoản đầu tư ở cấp tổ chức.

 • Dịch vụ nâng cao: Cấu trúc chi phí chung có thể cho phép các MFO cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn, bao gồm dịch vụ hướng dẫn khách, quản lý từ thiện và hỗ trợ quản trị gia đình, những dịch vụ này có thể có chi phí quá cao đối với từng gia đình khi thiết lập SFO.

 • Mạng lưới và cộng đồng: Các gia đình trong MFO có thể hưởng lợi từ khía cạnh cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và cơ hội với các gia đình giàu có khác, có khả năng dẫn đến các dự án đầu tư hoặc quan hệ đối tác mới.

Danh sách các văn phòng đa gia đình đáng chú ý

 • HSBC Private Wealth Services

 • Rockefeller Capital Management

  • Trang web: Rockefeller Capital Management
  • Phí: Cấu trúc phí có thể bao gồm sự kết hợp giữa phí AUM và phí cố định cho các dịch vụ cụ thể.
 • Stonehage Fleming

  • Trang web: Stonehage Fleming
  • Phí: Phí thường dựa trên mức độ phức tạp và phạm vi dịch vụ được cung cấp.
 • Oxford Financial Group, Ltd.

 • Tolleson Wealth Management

  • Trang web: Tolleson Wealth Management
  • Phí: Cấu trúc phí thường bao gồm phí dựa trên tài sản và có thể bao gồm các khoản phí khác cho các dịch vụ bổ sung.
 • Pitcairn

  • Trang web: Pitcairn
  • Phí: Thường cung cấp biểu phí dựa trên AUM, với các chi tiết cụ thể được cung cấp khi cam kết.
 • Truist Wealth Management Services

  • Trang web: Truist Wealth Management Services
  • Phí: Phí thường dựa trên tài sản, có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng.
 • BNY Mellon Wealth Management

  • Trang web: BNY Mellon Wealth Management
  • Phí: Được cấu trúc thường xoay quanh AUM và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Xu hướng Hiệu suất của Văn phòng Nhiều Gia đình

 • Tăng trưởng tài sản: Các MFO thường cho thấy sự tăng trưởng tài sản mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và giới thiệu trong các mạng lưới giàu có. Theo Báo cáo về tài sản thế giới của Capgemini, các công ty quản lý tài sản gia đình, bao gồm cả các tổ chức tài chính vi mô, đã thành công trong việc tăng tài sản được quản lý bằng cách tập trung vào dịch vụ cá nhân hóa và chiến lược đầu tư chuyên biệt phù hợp chặt chẽ với mục tiêu của khách hàng.

 • Hiệu suất đầu tư: MFO thường hoạt động tốt hơn các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống vì chúng có thể tiếp cận nhiều cơ hội đầu tư hơn, bao gồm vốn cổ phần tư nhân, trực tiếp đầu tư và tài sản thay thế. Khả năng điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro cụ thể và khoảng thời gian của khách hàng cũng góp phần mang lại lợi nhuận tối ưu.

 • Đổi mới trong chiến lược đầu tư: Nhiều MFO đi đầu trong việc kết hợp các tiêu chí ESG (Môi trường, xã hội và quản trị) vào quy trình đầu tư của họ không chỉ phù hợp với giá trị của nhiều nhà đầu tư hiện đại mà còn cho thấy có khả năng cải thiện lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro.

Những thách thức của văn phòng nhiều gia đình

 • Ít cá nhân hóa hơn: Mặc dù các MFO cố gắng cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa nhưng bản chất phục vụ nhiều gia đình có nghĩa là chúng có thể không cung cấp cùng mức độ tùy chỉnh và sự quan tâm đến cá nhân như các SFO.

 • Khả năng xảy ra xung đột lợi ích: MFO quản lý đầu tư và dịch vụ cho nhiều gia đình có thể phải đối mặt với xung đột lợi ích, đặc biệt nếu nhu cầu hoặc mục tiêu của các gia đình khác nhau.

 • Lo ngại về quyền riêng tư: Một số gia đình có thể cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ nền tảng quản lý tài sản với người khác do lo ngại về tính bảo mật và quyền riêng tư trong các vấn đề tài chính của họ.

 • Sự thay đổi về chất lượng dịch vụ: Trải nghiệm và chất lượng dịch vụ do MFO cung cấp có thể rất khác nhau. Các gia đình cần tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo MFO phù hợp với mong đợi và nhu cầu của họ.

 • Sự phức tạp trong giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả trong cơ cấu của MFO có thể phức tạp hơn, đòi hỏi các giao thức và sự hiểu biết rõ ràng để đảm bảo rằng nhu cầu và sở thích của mỗi gia đình được giải quyết thỏa đáng.

Phần kết luận

Multi Family Offices là một lựa chọn hấp dẫn để quản lý tài sản, đặc biệt đối với các gia đình đang tìm kiếm hiệu quả chi phí và bộ dịch vụ toàn diện. Bằng cách tập hợp các nguồn lực, các gia đình có thể tiếp cận được mức độ dịch vụ cao hơn và nhiều cơ hội đầu tư hơn so với từng cá nhân. Tuy nhiên, quyết định tham gia MFO cần được cân nhắc trước những đánh đổi tiềm ẩn trong việc cá nhân hóa và quyền riêng tư. Đối với các gia đình đang cân nhắc lựa chọn này, việc đánh giá hồ sơ theo dõi của MFO, tính tương thích của các nhóm khách hàng và phạm vi dịch vụ của tổ chức này là rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu và giá trị quản lý tài sản của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Văn phòng đa gia đình (MFO) là gì?

Multi Family Office là một công ty quản lý tài sản phục vụ nhu cầu của nhiều gia đình có giá trị ròng cao, cung cấp nhiều dịch vụ từ quản lý đầu tư đến quy hoạch bất động sản và hơn thế nữa. Nó kết hợp các nguồn lực để cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện.

Sự khác biệt giữa văn phòng một gia đình và văn phòng đa gia đình là gì?

Trong khi Văn phòng một gia đình (SFO) phục vụ một gia đình với các dịch vụ được cá nhân hóa cao thì Văn phòng nhiều gia đình (MFO) quản lý tài sản của một số gia đình, cung cấp một nền tảng chung cho các dịch vụ tài chính và hành chính. Điều này cho phép chia sẻ chi phí và tiếp cận nhiều cơ hội đầu tư và chuyên môn hơn.

Các tổ chức tài chính vi mô thường cung cấp những dịch vụ gì?

Các tổ chức tài chính vi mô cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản, tư vấn từ thiện, quản trị gia đình, quản lý rủi ro và đôi khi là các dịch vụ quản lý lối sống như sắp xếp tài sản và du lịch.

Ai nên cân nhắc việc tham gia Multi Family Office?

Các gia đình có khối tài sản đáng kể tìm cách quản lý tài sản chuyên nghiệp nhưng có thể không có nhu cầu hoặc nguồn lực để thành lập SFO của riêng mình có thể tìm thấy MFO là một giải pháp thay thế phù hợp. Nó cũng có lợi cho những ai muốn tận dụng chi phí chung và mạng lưới với những gia đình có cùng chí hướng.

Lợi ích của việc tham gia MFO là gì?

Lợi ích bao gồm hiệu quả về chi phí, khả năng tiếp cận nhiều khoản đầu tư đa dạng, kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực tài chính khác nhau và cơ hội hợp tác và kết nối với các gia đình giàu có khác.

Có bất kỳ nhược điểm nào khi sử dụng MFO không?

Những nhược điểm tiềm ẩn bao gồm ít sự chú ý được cá nhân hóa hơn so với SFO, những lo ngại về quyền riêng tư có thể xảy ra do tính chất chung của các dịch vụ và nguy cơ xung đột lợi ích nếu chiến lược đầu tư của văn phòng ưu tiên một số gia đình hơn những gia đình khác.

Các MFO tính phí dịch vụ của họ như thế nào?

Các MFO thường tính phí dựa trên tài sản được quản lý (AUM), một khoản phí cố định cho các dịch vụ hoặc kết hợp cả hai. Cấu trúc phí có thể rất khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu và so sánh chi phí.

Làm thế nào các gia đình có thể đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của họ trong MFO?

Các tổ chức tài chính vi mô có uy tín ưu tiên bảo mật thông tin khách hàng và có các quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân. Các gia đình nên tìm hiểu về các biện pháp này và hiểu cách quản lý và bảo vệ dữ liệu của họ.

Các gia đình có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào một MFO không?

Mặc dù MFO cung cấp lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp, nhưng các gia đình thường có thể bày tỏ sở thích và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, điều này MFO sẽ xem xét khi thay mặt họ đưa ra quyết định đầu tư.

Làm thế nào để chọn đúng MFO?

Việc lựa chọn MFO phù hợp bao gồm việc đánh giá hồ sơ hoạt động của công ty, hiểu rõ phạm vi dịch vụ được cung cấp, đánh giá triết lý đầu tư của công ty và đảm bảo cơ cấu phí phù hợp với mong đợi của bạn. Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo sự phù hợp về văn hóa giữa gia đình và MFO.

Những cơ cấu quản trị nào là điển hình trong Văn phòng nhiều gia đình?

Quản trị trong Văn phòng nhiều gia đình thường có sự tham gia của ban giám đốc hoặc ủy ban quản trị bao gồm đại diện của mỗi gia đình tham gia. Cơ cấu này giúp đảm bảo rằng tất cả các gia đình đều có tiếng nói trong các quyết định quan trọng và văn phòng hoạt động minh bạch và dân chủ.

Multi Family Office giải quyết xung đột lợi ích giữa các gia đình khác nhau như thế nào?

Để giải quyết xung đột lợi ích, Multi Family Offices thường thiết lập các hướng dẫn và chính sách rõ ràng ưu tiên sự công bằng và minh bạch. Họ có thể sử dụng các trung gian hòa giải bên thứ ba trung lập và đảm bảo rằng các cơ hội đầu tư được phân bổ công bằng giữa các khách hàng dựa trên mục tiêu đầu tư và hồ sơ rủi ro của họ.

Công nghệ đóng vai trò gì trong hoạt động của Văn phòng Đa gia đình?

Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và tính bảo mật của Văn phòng nhiều gia đình. Các giải pháp phần mềm tiên tiến được sử dụng để quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và báo cáo khách hàng. Ngoài ra, công nghệ còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và lưu trữ dữ liệu an toàn để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Văn phòng Đa gia đình thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng như thế nào?

Multi Family Office thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng bằng cách tiến hành đánh giá thường xuyên các mục tiêu tài chính và hoàn cảnh cá nhân của họ. Họ luôn theo kịp những thay đổi về quy định và sự phát triển của thị trường để đưa ra lời khuyên chủ động và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Cơ chế phản hồi của khách hàng và cung cấp dịch vụ linh hoạt cũng giúp các MFO duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trang liên quan