Vietnamese

Kế hoạch 529

Sự định nghĩa

Kế hoạch 529, chính thức được gọi là Kế hoạch Học phí Đủ tiêu chuẩn được thiết kế để thúc đẩy tiết kiệm cho các chi phí giáo dục trong tương lai với các điều kiện thuế thuận lợi. Được quản lý bởi Mục 529 của Bộ luật Thuế vụ, các kế hoạch này thường được các tiểu bang hoặc tổ chức giáo dục tài trợ và cung cấp hai loại: kế hoạch học phí trả trước và kế hoạch tiết kiệm giáo dục.

Tầm quan trọng của Kế hoạch 529

Những kế hoạch này là không thể thiếu đối với các gia đình đang chuẩn bị gánh nặng tài chính khổng lồ về chi phí giáo dục. Bằng cách cung cấp các lợi thế về thuế và lộ trình tiết kiệm có kỷ luật, Kế hoạch 529 khuyến khích đầu tư vào giáo dục ngay từ giai đoạn đầu đời của trẻ.

Các tính năng chính

  • Lợi ích về thuế: Các khoản đóng góp không được khấu trừ thuế liên bang, tuy nhiên thu nhập tăng lên được miễn thuế và việc rút tiền để chi trả cho các chi phí giáo dục đủ điều kiện được miễn thuế liên bang.

  • Các lựa chọn đầu tư: Các kế hoạch thường bao gồm nhiều danh mục đầu tư khác nhau, từ linh hoạt đến thận trọng, cho phép chủ tài khoản điều chỉnh phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của họ.

  • Giới hạn đóng góp cao: Hầu hết các tiểu bang đưa ra các kế hoạch cho phép đóng góp lớn, thường trên 300.000 USD cho mỗi người thụ hưởng, có thể trang trải các chi phí giáo dục đáng kể.

Lợi ích kèm theo

  • Lợi thế quy hoạch bất động sản: Đóng góp cho Kế hoạch 529 có thể được coi là quà tặng vì mục đích thuế. Theo cuộc bầu cử đặc biệt, bạn có thể đóng góp quà tặng trị giá 5 năm cùng một lúc mà không phải chịu hậu quả về thuế quà tặng.

  • Phạm vi chi phí đa dạng: Các chi phí đủ tiêu chuẩn bao gồm cả học phí, sách vở, đồ dùng và đôi khi là tiền ăn ở nếu sinh viên đăng ký ít nhất một nửa thời gian.

Cân nhắc

  • Quyền kiểm soát đầu tư có giới hạn: Mặc dù bạn có thể chọn danh mục đầu tư của mình nhưng thông thường bạn chỉ có thể thực hiện các thay đổi hai lần mỗi năm.

  • Hình phạt đối với việc rút tiền không đủ điều kiện: Việc rút tiền không nhằm mục đích giáo dục phải chịu thuế thu nhập và phạt liên bang 10% đối với thu nhập.

Phần kết luận

Kế hoạch 529 nổi bật như một công cụ tiết kiệm giáo dục mạnh mẽ mang lại sự linh hoạt, lợi thế về thuế và giới hạn đóng góp đáng kể, khiến nó trở thành nền tảng của kế hoạch tài chính cho giáo dục. Lợi ích của nó vượt ra ngoài việc tiết kiệm đơn giản, ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch bất động sản và cân nhắc hỗ trợ tài chính.

Các điều khoản khác Bắt đầu với K

Không có điều khoản liên quan được tìm thấy.