Malay

Apakah Data Kewangan?

Definisi

Data kewangan merangkumi maklumat kuantitatif yang berkaitan dengan transaksi kewangan, aktiviti pasaran dan status kewangan entiti. Ia berfungsi sebagai tulang belakang untuk analisis kewangan, membuat keputusan pelaburan dan pematuhan peraturan. Data ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan maklumat harga pasaran. Data kewangan yang tepat dan tepat pada masanya adalah penting untuk pelabur, penganalisis dan pengawal selia menilai prestasi syarikat, menilai keadaan pasaran dan membuat keputusan termaklum.

Contoh Data Kewangan

Data kewangan merangkumi pelbagai jenis maklumat yang digunakan oleh individu, syarikat dan organisasi untuk menjejak prestasi kewangan, membuat keputusan ekonomi dan mengurus sumber. Berikut ialah beberapa contoh biasa data kewangan:

 • Data Hasil dan Jualan

  • Jumlah angka jualan
  • Hasil mengikut barisan produk atau wilayah
  • Pertumbuhan jualan tahun ke tahun
 • Data Perbelanjaan

  • Kos operasi
  • Perbelanjaan pentadbiran
  • Kos pemasaran dan pengiklanan
 • Angka Keuntungan

  • Untung kasar
  • Keuntungan operasi
  • Keuntungan bersih
 • Maklumat Aset

  • Aset semasa dan tetap
  • Tahap inventori
  • Nilai hartanah, loji dan peralatan
 • Liabiliti

  • Liabiliti jangka pendek dan jangka panjang
  • Tahap hutang
  • Akaun belum bayar
 • Data Ekuiti

  • Ekuiti pemegang saham
  • Pendapatan tertahan
  • Angka saham biasa dan pilihan
 • Penyata Aliran Tunai

  • Operasi aliran tunai
  • Melabur aliran tunai
  • Membiayai aliran tunai
 • Data Pelaburan

  • Harga saham dan dividen
  • Hasil dan penarafan bon
  • Prestasi dana bersama
 • Anggaran dan Ramalan

  • Belanjawan tahunan dan suku tahunan
  • Ramalan hasil dan perbelanjaan
  • Unjuran keuntungan
 • Rekod Cukai

  • Liabiliti cukai
  • Potongan dan kredit
  • Penyata cukai
 • Maklumat Kredit

  • Markah kredit dan sejarah
  • Nisbah hutang kepada pendapatan
  • Kadar penggunaan kredit
 • Data Pasaran

  • Trend pasaran
  • Penunjuk ekonomi
  • Prestasi sektor
 • Penyata dan Rekod Bank

  • Baki akaun
  • Sejarah transaksi
  • Yuran dan caj bank
 • Nisbah Kewangan

  • Nisbah kecairan (cth., nisbah cepat, nisbah semasa)
  • Nisbah keberuntungan (cth., pulangan atas aset, pulangan atas ekuiti)
  • Nisbah leverage (cth., nisbah hutang kepada ekuiti)

Titik data ini penting untuk analisis kewangan, membantu pihak berkepentingan memahami kesihatan kewangan dan prestasi perniagaan, membimbing keputusan pelaburan dan merancang aktiviti masa depan. Ia digunakan dalam pelbagai dokumen kewangan seperti kunci kira-kira, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai, yang secara kolektif membantu melukiskan gambaran menyeluruh tentang kedudukan kewangan syarikat.

Piawaian Global untuk Pertukaran Data Kewangan

Keseragaman dan ketepatan data kewangan merentas sempadan difasilitasi oleh beberapa piawaian global, memastikan penyepaduan, analisis dan pelaporan yang lancar. Piawaian utama termasuk:

XBRL (Bahasa Pelaporan Perniagaan eXtensible)

Rangka kerja global untuk bertukar-tukar maklumat perniagaan, membenarkan ungkapan makna semantik yang biasanya diperlukan dalam pelaporan perniagaan. XBRL digunakan secara meluas untuk menyerahkan maklumat kewangan kepada pengawal selia dan untuk berkongsi data kewangan korporat secara elektronik.

Jenis Data Kewangan yang digunakan oleh XBRL

XBRL digunakan terutamanya untuk melaporkan data kewangan terperinci. Ini termasuk:

 • Penyata Kewangan: Contohnya, lembaran imbangan, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai.

 • Nota dan Pendedahan: Butiran tambahan dalam laporan kewangan yang memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nombor tersebut.

 • Pemfailan Peraturan: Dokumen yang diserahkan kepada pihak berkuasa, selalunya diperlukan dalam format XBRL untuk menyeragamkan penyerahan data.

ISO 20022

Skim mesej industri kewangan universal yang menyediakan platform untuk pembangunan mesej kewangan menggunakan metodologi piawai. Ia meliputi mesej yang digunakan untuk pembayaran, sekuriti, perkhidmatan perdagangan, kad dan pertukaran asing.

Jenis Data Kewangan yang digunakan oleh ISO 20022

ISO 20022 ialah piawaian untuk pertukaran data elektronik antara institusi kewangan. Ia meliputi pelbagai maklumat kewangan, termasuk:

 • Transaksi Pembayaran: Butiran tentang pemindahan wang, termasuk pembayaran kelompok dan transaksi tunggal.

 • Perdagangan Sekuriti: Maklumat yang berkaitan dengan perdagangan sekuriti, seperti saham dan bon.

 • Transaksi Kad Kredit dan Debit: Data yang berkaitan dengan transaksi berasaskan kad.

IFRS (Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa)

Dibangunkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASB), ini adalah piawaian perakaunan antarabangsa yang memastikan ketekalan dan ketelusan pelaporan kewangan merentasi sempadan antarabangsa.

Jenis Data Kewangan yang digunakan oleh IFRS

IFRS menyediakan garis panduan untuk pelaporan kewangan dan jenis data yang perlu disertakan dalam penyata kewangan. Ini merangkumi:

 • Pelaporan Aset dan Liabiliti: Butiran tentang apa yang dimiliki oleh syarikat dan hutangnya.

 • Pelaporan Hasil dan Perbelanjaan: Berapa banyak wang yang diperoleh syarikat daripada aktiviti perniagaannya dan jumlah yang dibelanjakan.

 • Pendapatan Komprehensif Lain: Hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian yang tidak termasuk dalam pendapatan atau keuntungan bersih.

FIX (Pertukaran Maklumat Kewangan)

Piawaian pemesejan yang dibangunkan khusus untuk pertukaran elektronik masa nyata transaksi sekuriti, digunakan secara meluas untuk perdagangan dan komunikasi pra-dagang/pasca dagangan.

Jenis Data Kewangan yang digunakan oleh FIX

FIX memfokuskan pada pertukaran elektronik masa nyata transaksi sekuriti dan data pasaran. Jenis data termasuk:

 • Mesej Perdagangan: Butiran tentang transaksi sekuriti, termasuk harga, volum dan masa.

 • Data Pasaran: Maklumat masa nyata tentang aktiviti perdagangan, seperti harga saham dan sebut harga.

 • Mesej Status Pesanan: Kemas kini dan status yang berkaitan dengan pesanan dagangan.

Kepentingan Data Kewangan

 • Pembuatan Keputusan: Data kewangan adalah penting untuk membuat keputusan perniagaan yang termaklum, daripada pelaburan hinggalah kepada peruntukan belanjawan.

 • Analisis Pelaburan: Membolehkan pelabur melakukan analisis trend, penilaian dan penilaian perbandingan peluang pelaburan.

 • Pengurusan Risiko: Membantu syarikat dan pelabur mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko kewangan.

 • Pematuhan Kawal Selia: Penting untuk memenuhi keperluan pelaporan yang ditetapkan oleh pengawal selia kewangan untuk memastikan ketelusan dan melindungi kepentingan pelabur.

 • Perancangan Strategik: Ia membantu dalam perancangan dan ramalan strategik, membolehkan perniagaan bersedia untuk keperluan kewangan dan keadaan pasaran masa hadapan.

Pertimbangan

 • Kualiti Data: Kebolehpercayaan keputusan kewangan bergantung pada ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa data kewangan.

 • Keselamatan dan Privasi: Dengan peningkatan pendigitalan maklumat kewangan, melindungi data sensitif daripada akses dan pelanggaran yang tidak dibenarkan adalah penting.

Kesimpulan

Data kewangan adalah penting untuk berfungsinya pasaran kewangan global, menawarkan pandangan yang diperlukan untuk keputusan pelaburan, penilaian risiko dan pematuhan. Mematuhi piawaian antarabangsa untuk pertukaran data memastikan ketekalan, kebolehpercayaan dan kebolehcapaian maklumat kewangan di seluruh dunia, meningkatkan kecekapan dan ketelusan pasaran.

Soalan Lazim

Apakah data kewangan?

Data kewangan merujuk kepada maklumat kuantitatif tentang transaksi kewangan, aktiviti pasaran dan status kewangan entiti, penting untuk analisis dan membuat keputusan.

Apakah contoh data kewangan?

Contohnya termasuk kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan maklumat harga pasaran.

Mengapa data kewangan penting?

Ia penting untuk membuat keputusan termaklum, analisis prestasi, pematuhan peraturan dan perancangan strategik.