Türkçe

Finansal Veri Nedir?

Tanım

Finansal veriler, finansal işlemlere, piyasa faaliyetlerine ve kuruluşların mali durumuna ilişkin niceliksel bilgileri kapsar. Finansal analiz, yatırım kararı alma ve mevzuat uyumluluğu için omurga görevi görür. Bu veriler, bilançolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları ve piyasa fiyatı bilgilerini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Doğru ve zamanında mali veriler yatırımcılar, analistler ve düzenleyiciler için bir şirketin performansını değerlendirmek, piyasa koşullarını değerlendirmek ve bilinçli kararlar vermek açısından çok önemlidir.

Finansal Veri Örnekleri

Finansal veriler, bireyler, şirketler ve kuruluşlar tarafından finansal performansı izlemek, ekonomik kararlar almak ve kaynakları yönetmek için kullanılan çok çeşitli bilgileri kapsar. Finansal verilere ilişkin bazı yaygın örnekler şunlardır:

 • Gelir ve Satış Verileri

  • Toplam satış rakamları
  • Ürün grubu veya bölgeye göre gelir
  • Yıldan yıla satış artışı
 • Gider Verileri

  • Operasyonel maliyetler
  • Yönetim giderleri
  • Pazarlama ve reklam maliyetleri
 • Kar Rakamları

  • Brüt kazanç
  • Faaliyet karı
  • Net kazanç
 • Varlık Bilgileri

  • Dönen ve duran varlıklar
  • Envanter seviyeleri
  • Maddi, tesis ve ekipman değerleri
 • Yükümlülükler

  • Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler
  • Borç seviyeleri
  • Ödenebilir hesaplar
 • Özsermaye Verileri

  • Hissedar eşitliği
  • Dağıtılmamış kârlar
  • Ortak ve tercih edilen hisse senedi rakamları
 • Nakit Akış Tabloları

  • İşletme nakit akışı
  • Yatırım nakit akışı
  • Finansman nakit akışı
 • Yatırım Verileri

  • Hisse senedi fiyatları ve temettüler
  • Tahvil getirileri ve derecelendirmeleri
  • Yatırım fonu performansı
 • Bütçeler ve Tahminler

  • Yıllık ve üç aylık bütçeler
  • Gelir ve gider tahminleri
  • Kâr projeksiyonları
 • Vergi kayıtları

  • Vergi yükümlülükleri
  • Kesintiler ve krediler
  • Vergisi beyannameleri
 • Kredi Bilgileri

  • Kredi puanları ve geçmişi
  • Borç-gelir oranları
  • Kredi kullanım oranları
 • Piyasa verileri

  • Pazar eğilimleri
  • Ekonomik göstergeler
  • Sektör performansı
 • Banka Ekstreleri ve Kayıtları

  • Hesap bakiyeleri
  • İşlem geçmişleri
  • Banka ücretleri ve masrafları
 • Finansal oranlar

  • Likidite oranları (örneğin hızlı oran, cari oran)
  • Kârlılık oranları (örneğin, varlık getirisi, özsermaye getirisi)
  • Kaldıraç oranları (örneğin borç-özsermaye oranı)

Bu veri noktaları, finansal analiz için çok önemlidir; paydaşların bir işletmenin finansal durumunu ve performansını anlamalarına, yatırım kararlarına rehberlik etmelerine ve gelecekteki faaliyetleri planlamalarına yardımcı olur. Bilançolar, gelir tabloları ve nakit akış tabloları gibi çeşitli mali belgelerde kullanılırlar ve bunlar toplu olarak bir şirketin mali durumunun kapsamlı bir resmini çizmeye yardımcı olur.

Finansal Veri Değişimine İlişkin Küresel Standartlar

Finansal verilerin sınırlar ötesindeki tekdüzeliği ve doğruluğu, kusursuz entegrasyon, analiz ve raporlama sağlayan çeşitli küresel standartlarla kolaylaştırılmaktadır. Temel standartlar şunları içerir:

XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili)

İş raporlamasında yaygın olarak gerekli olan anlamsal anlamın ifade edilmesine olanak tanıyan, iş bilgilerinin alışverişine yönelik küresel bir çerçeve. XBRL, mali bilgilerin düzenleyicilere gönderilmesi ve kurumsal mali verilerin elektronik olarak paylaşılması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

XBRL tarafından kullanılan Finansal Veri Türleri

XBRL öncelikle ayrıntılı finansal verilerin raporlanması için kullanılır. Bu içerir:

 • Finansal Tablolar: Örneğin, bilançolar, gelir tabloları ve nakit akış tabloları.

 • Notlar ve Açıklamalar: Mali raporlardaki rakamlara ilişkin daha derin bilgiler sağlayan ek ayrıntılar.

 • Düzenleyici Başvurular: Veri gönderimini standart hale getirmek için genellikle XBRL formatında gerekli olan, yetkililere gönderilen belgeler.

ISO 20022

Standartlaştırılmış bir metodoloji kullanarak finansal mesajların geliştirilmesi için bir platform sağlayan evrensel bir finans sektörü mesaj şeması. Ödemeler, menkul kıymetler, ticari hizmetler, kartlar ve döviz için kullanılan mesajları kapsar.

ISO 20022 Tarafından Kullanılan Finansal Veri Türleri

ISO 20022, finansal kurumlar arasında elektronik veri alışverişine yönelik bir standarttır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki finansal bilgileri kapsar:

 • Ödeme İşlemleri: Toplu ödemeler ve tekli işlemler de dahil olmak üzere para transferleriyle ilgili ayrıntılar.

 • Menkul Kıymet Ticareti: Hisse senetleri ve tahviller gibi menkul kıymetlerin ticaretine ilişkin bilgiler.

 • Kredi ve Banka Kartı İşlemleri: Kart bazlı işlemlere ilişkin verilerdir.

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen, uluslararası sınırlar ötesinde finansal raporlamanın tutarlılığını ve şeffaflığını sağlayan uluslararası muhasebe standartlarıdır.

UFRS Tarafından Kullanılan Finansal Veri Türleri

UFRS, mali raporlamaya ve mali tablolara dahil edilmesi gereken veri türlerine ilişkin yönergeler sağlar. Bu şunları kapsar:

 • Varlık ve Yükümlülük Raporlaması: Bir şirketin sahip olduğu ve borçlu olduğu şeylerle ilgili ayrıntılar.

 • Gelir ve Gider Raporlaması: Bir şirketin ticari faaliyetlerinden ne kadar para kazandığı ve ne kadar harcadığı.

 • Diğer Kapsamlı Gelir: Net kâr veya kara dahil edilmeyen gelir, gider, kazanç ve kayıplardır.

FIX (Finansal Bilgi Değişimi)

Menkul kıymet işlemlerinin gerçek zamanlı elektronik alışverişi için özel olarak geliştirilmiş, ticaret ve ticaret öncesi/ticaret sonrası iletişim için yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma standardı.

FIX Tarafından Kullanılan Finansal Veri Türleri

FIX, menkul kıymet işlemlerinin ve piyasa verilerinin gerçek zamanlı elektronik alışverişine odaklanır. Veri türleri şunları içerir:

 • Ticaret Mesajları: Fiyat, hacim ve süre dahil olmak üzere menkul kıymet işlemleriyle ilgili ayrıntılar.

 • Piyasa Verileri: Hisse senedi fiyatları ve kotasyonlar gibi ticari faaliyetlere ilişkin gerçek zamanlı bilgiler.

 • Emir Durumu Mesajları: Ticari emirlerle ilgili güncellemeler ve durumlar.

Finansal Verilerin Önemi

 • Karar Verme: Finansal veriler, yatırımlardan bütçe tahsislerine kadar bilinçli iş kararları almak için çok önemlidir.

 • Yatırım Analizi: Yatırımcıların yatırım fırsatlarının trend analizini, değerlemesini ve karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmasına olanak tanır.

 • Risk Yönetimi: Şirketlerin ve yatırımcıların finansal riskleri tanımlamasına, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

 • Mevzuata Uygunluk: Şeffaflığı sağlamak ve yatırımcı çıkarlarını korumak amacıyla mali düzenleyiciler tarafından belirlenen raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gereklidir.

 • Stratejik Planlama: Stratejik planlama ve tahminlere yardımcı olarak işletmelerin gelecekteki finansal ihtiyaçlara ve piyasa koşullarına hazırlanmalarına olanak tanır.

Hususlar

 • Veri Kalitesi: Finansal kararların güvenilirliği, finansal verilerin doğruluğuna, eksiksizliğine ve güncelliğine bağlıdır.

 • Güvenlik ve Gizlilik: Finansal bilgilerin giderek dijitalleşmesiyle birlikte, hassas verilerin yetkisiz erişime ve ihlallere karşı korunması son derece önemlidir.

Çözüm

Finansal veriler, küresel finansal piyasaların işleyişi için hayati öneme sahiptir ve yatırım kararları, risk değerlendirmesi ve uyumluluk için gerekli bilgileri sunar. Veri alışverişinde uluslararası standartlara bağlı kalmak, finansal bilgilerin dünya çapında tutarlılığını, güvenilirliğini ve erişilebilirliğini sağlayarak piyasa verimliliğini ve şeffaflığı artırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Finansal veriler nedir?

Finansal veriler, analiz ve karar alma için gerekli olan finansal işlemler, piyasa faaliyetleri ve kuruluşların mali durumu hakkındaki nicel bilgileri ifade eder.

Finansal veri örnekleri nelerdir?

Örnekler arasında bilançolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları ve piyasa fiyatı bilgileri yer alır.

Finansal veriler neden önemlidir?

Bilgiye dayalı karar verme, performans analizi, mevzuata uygunluk ve stratejik planlama için önemlidir.

Şununla başlayan Daha Fazla Terim: F