Vietnamese

Cấu trúc văn phòng một gia đình

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cơ cấu quản lý và công ty của văn phòng một gia đình (SFO) được thiết kế để quản lý tài sản và các vấn đề cá nhân một cách hiệu quả của những gia đình giàu có. Cấu trúc này cần vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ để thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của gia đình, đồng thời đảm bảo tuân thủ & quản trị, quản lý rủi ro và sự phù hợp với các giá trị và mục tiêu của gia đình.
Đọc thêm >>

Cấu trúc văn phòng đa gia đình

Văn phòng đa gia đình (MFO) là các tổ chức tài chính riêng phục vụ nhu cầu của nhiều gia đình có thu nhập ròng cao, cung cấp một gói dịch vụ toàn diện được thiết kế để quản lý tài sản một cách hiệu quả. Những thực thể này rất quan trọng trong bối cảnh tài chính ngày nay, nơi mà sự phức tạp của việc quản lý khối tài sản khổng lồ đòi hỏi kiến thức chuyên môn và các dịch vụ được cá nhân hóa.
Đọc thêm >>

Thiết lập văn phòng gia đình

Thành lập văn phòng gia đình là một quy trình toàn diện được tùy chỉnh để quản lý và bảo toàn tài sản của các gia đình có giá trị ròng cao. Nó bao gồm nhiều thời gian và chi phí cao hơn cho nên nó yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận, ra quyết định chiến lược và tổ chức tỉ mỉ. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để thành lập văn phòng gia đình:
Đọc thêm >>