Malay

Apakah Peruntukan Aset?

Definisi

Peruntukan aset merujuk kepada strategi pelaburan mengimbangi risiko dan ganjaran dengan mengagihkan secara berkadar aset portfolio mengikut matlamat individu, toleransi risiko dan ufuk pelaburan. Tiga kelas aset utama - ekuiti, pendapatan tetap dan tunai dan setara - mempunyai tahap risiko dan pulangan yang berbeza, jadi setiap satu akan berkelakuan berbeza dari semasa ke semasa.

Komponen Utama

  • Ekuiti (Saham): Secara umumnya dianggap sebagai pelaburan pertumbuhan, menawarkan potensi untuk pulangan yang lebih tinggi tetapi dengan peningkatan turun naik dan risiko.

  • Pendapatan Tetap (Bon): Bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap, biasanya dengan risiko dan pulangan yang lebih rendah berbanding dengan saham.

  • Tunai dan Setara: Sertakan aset seperti dana pasaran wang, bil perbendaharaan dan pelaburan jangka pendek yang sangat cair yang lain dengan risiko minimum.

Kepentingan Strategik

Peruntukan aset adalah penting kerana ia mempunyai kesan besar ke atas kedua-dua profil risiko dan pulangan portfolio pelaburan. Mempelbagaikan pelaburan merentas kelas aset boleh mengurangkan risiko dengan mengimbangi kerugian dalam satu kelas dengan keuntungan dalam kelas lain dan boleh meningkatkan kebarangkalian untuk mencapai pulangan yang lebih stabil dan boleh diramal.

Pendekatan Peruntukan Aset

  • Peruntukan Aset Strategik: Bertujuan untuk mengekalkan strategi tetap dalam jangka panjang, memadankan toleransi risiko dan matlamat pelaburan pelabur dengan portfolio yang seimbang.

  • Peruntukan Aset Taktikal: Membolehkan pelarasan jangka pendek berdasarkan keadaan atau peluang pasaran, menyimpang daripada peruntukan aset asal untuk mengejar pulangan tambahan.

  • Peruntukan Aset Dinamik: Melaraskan campuran aset apabila pasaran meningkat dan menurun serta apabila ekonomi bertambah kukuh dan lemah, dalam usaha untuk mengehadkan kerugian dan memanfaatkan peluang.

Faedah Peruntukan Aset

  • Pengurusan Risiko: Membantu mengurus dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dengan mempelbagaikan pelaburan.

  • Penyasaran Prestasi: Membolehkan pelabur menyesuaikan portfolio pelaburan mereka untuk memenuhi matlamat kewangan dan garis masa pelaburan tertentu.

  • Fleksibiliti: Membenarkan pelabur melaraskan campuran aset mereka berdasarkan keadaan pasaran yang berubah, keadaan peribadi atau matlamat kewangan yang berubah.

Kesimpulan

Peruntukan aset ialah konsep asas dalam pengurusan pelaburan, berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai objektif kewangan jangka panjang sambil menguruskan potensi risiko. Memahami dan melaksanakan strategi peruntukan aset dengan berkesan boleh memberi kesan ketara kepada keupayaan pelabur untuk mencapai matlamat kewangan mereka.