Filipino

Ano ang Nakapirming Kita?

Kahulugan

Ang nakapirming kita ay tumutukoy sa isang uri ng seguridad sa pamumuhunan na nagbabayad sa mga mamumuhunan ng nakapirming interes o mga pagbabayad ng dibidendo hanggang sa petsa ng kapanahunan nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga namumuhunan ay binabayaran ang pangunahing halaga na namuhunan. Ang mga nakapirming kita securities ay karaniwang ginagamit ng mga mamumuhunan na naghahanap ng regular na kita at mas mababang panganib kumpara sa mga stock. Kasama sa mga instrumento na ito ang mga bono ng gobyerno at korporasyon, mga kuwenta ng treasury, mga bono sa munisipyo at mga ginustong stock.

Mga katangian

  • Nahuhulaang Mga Pagbabalik: Nag-aalok ang mga nakapirming kita investment ng predictable income stream, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa mga konserbatibong investor, gaya ng mga retirees.

  • Pagbabawas ng Panganib: Sa pangkalahatan ay itinuturing na mas mababang panganib kaysa sa mga equities, ang mga nakapirming kita securities ay maaaring makatulong sa pag-iba-iba at pag-stabilize ng isang investment portfolio.

  • Interes Rate Sensitivity: Ang halaga ng nakapirming kita securities ay inversely related sa interest rates. Habang tumataas ang mga rate ng interes, ang halaga ng mga umiiral na bono ay may posibilidad na bumaba at vice versa.

Mga Uri ng Securities ng Nakapirming Kita

  • Mga Bono ng Pamahalaan: Inisyu ng mga pambansang pamahalaan, ang mga ito ay itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na pamumuhunan, na sinusuportahan ng kredito ng bansang nagbigay.

  • Corporate Bonds: Inisyu ng mga kumpanya upang pondohan ang mga operasyon, pagpapalawak o proyekto, na may panganib at return na nag-iiba ayon sa creditworthiness ng issuer.

  • Mga Munisipal na Bono: Inisyu ng mga estado, lungsod o iba pang entity ng lokal na pamahalaan, kadalasang nag-aalok ng walang buwis na kita sa interes sa mga mamumuhunan.

  • Preferred Stocks: Isang uri ng stock na nagbibigay ng mga dibidendo bago gawin ang anumang mga pagbabayad ng dibidendo sa mga karaniwang stockholder, karaniwang may mga nakapirming rate.

Mga Pagsasaalang-alang sa Pamumuhunan

  • Credit Risk: Ang panganib na ang issuer ay magde-default sa obligasyon nitong magbayad ng interes at principal.

  • Panganib sa Rate ng Interes: Ang panganib na ang mga pagbabago sa mga rate ng interes ay makakaapekto sa halaga ng bono.

  • Peligro sa Inflation: Ang panganib na babawasan ng inflation ang kapangyarihan sa pagbili ng mga natanggap na fixed payment.

Konklusyon

Ang mga nakapirming kita securities ay may mahalagang papel sa mga diskarte sa pamumuhunan, na nag-aalok ng katatagan, pagbuo ng kita at pamamahala sa peligro. Sa pamamagitan ng pagsasama ng nakapirming kita sa kanilang mga portfolio, makakamit ng mga mamumuhunan ang isang balanseng diskarte upang matugunan ang kanilang mga layunin sa pananalapi, na umaayon sa mga estratehiya para sa kita, pagpapanatili ng kapital at pagkakaiba-iba.

Higit pang Mga Tuntunin Simula sa N

Walang nahanap na nauugnay na termino.