Vietnamese

Cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) Định nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm

Sự định nghĩa

Cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) đề cập đến danh mục được ngành dịch vụ tài chính sử dụng để mô tả các cá nhân có tài sản có thể đầu tư, ngoại trừ nơi cư trú chính, vượt quá một ngưỡng cụ thể. Thông thường, ngưỡng này là khoảng 1 triệu USD, mặc dù con số chính xác có thể khác nhau giữa các tổ chức tài chính và khu vực.

Tầm quan trọng của HNWI

HNWI rất quan trọng đối với lĩnh vực tài chính do năng lực đầu tư và khả năng ảnh hưởng của họ đến thị trường và xu hướng kinh tế. Họ thường đủ điều kiện nhận được lời khuyên đầu tư cao cấp và các dịch vụ quản lý tài sản độc quyền, bao gồm lập kế hoạch tài chính được cá nhân hóa và tiếp cận các khoản đầu tư thay thế cũng như các sản phẩm đầu tư chất lượng của tổ chức. Các hoạt động và xu hướng tài chính của HNWI có thể tác động đáng kể đến giá tài sản và cơ hội đầu tư trên thị trường.

Đặc điểm của HNWI

  • Danh mục tài sản đa dạng: HNWI thường có danh mục đầu tư đa dạng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế như vốn cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ.

  • Tiếp cận các khoản đầu tư độc quyền: Nhiều HNWI đầu tư vào những cơ hội không dành cho các nhà đầu tư trung bình, chẳng hạn như vốn mạo hiểm hoặc các dự án bất động sản có cổ phần cao.

  • Nỗ lực từ thiện: Một số lượng đáng kể HNWI tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp cho các hoạt động từ thiện và sử dụng tài sản của mình để tạo ra sự thay đổi xã hội.

Những thách thức mà HNWI phải đối mặt

  • Bảo toàn tài sản: Duy trì và phát triển tài sản của họ theo thời gian, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế suy thoái, là mối quan tâm hàng đầu của các HNWI.

  • Quyền riêng tư và bảo mật: Những cá nhân có thu nhập ròng cao thường phải đối mặt với những rủi ro bảo mật và mối lo ngại riêng về quyền riêng tư, đòi hỏi phải có các biện pháp tinh vi để bảo vệ tài sản và sự an toàn cá nhân của họ.

  • Nghĩa vụ pháp lý và thuế: Việc điều hướng các luật thuế phức tạp và các yêu cầu pháp lý có thể gặp khó khăn, đặc biệt đối với những người có tài sản ở nhiều quốc gia.

HNWI và UHNWI

HNWI (Cá nhân có giá trị ròng cao) và UHNWI (Cá nhân có giá trị ròng cực cao) đều đề cập đến những cá nhân có khối tài sản đáng kể nhưng khác nhau chủ yếu về quy mô tài sản của họ. Một HNWI thường có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD đến 30 triệu USD. Ngược lại, UHNWI có tài sản có thể đầu tư vượt quá 30 triệu USD. UHNWI đại diện cho một phân khúc cá nhân giàu có nhỏ hơn, độc quyền hơn, những người thường có cơ hội tiếp cận các cơ hội đầu tư phức tạp hơn và yêu cầu các dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản được cá nhân hóa hơn do cơ sở tài sản cao hơn và nhu cầu tài chính phức tạp hơn.

Phần kết luận

HNWIs đóng một vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu, không chỉ về mặt đầu tư mà còn trong hoạt động từ thiện và khởi nghiệp xã hội. Hiểu được nhu cầu và hành vi của HNWI là điều cần thiết đối với các chuyên gia tài chính cung cấp dịch vụ cho nhóm đặc biệt này.

Các điều khoản khác Bắt đầu với C