Malay

Apakah Kewangan?

Definisi

Kewangan adalah seni dan sains menguruskan wang. Ia merangkumi proses mencipta, mengurus dan melabur dana dengan cara yang mengimbangi risiko dengan potensi ganjaran. Bidang ini bertujuan untuk mengoptimumkan peruntukan sumber dalam pelbagai sektor, termasuk kewangan peribadi, korporat dan awam, memastikan entiti dapat memenuhi objektif mereka sambil mengekalkan kesihatan dan kestabilan fiskal.

Jenis

  • Kewangan Peribadi: Pengurusan aktiviti kewangan di peringkat individu atau isi rumah. Ini termasuk belanjawan, menyimpan, melabur, mendapatkan gadai janji, merancang untuk bersara dan menguruskan cukai dan polisi insurans.

  • Kewangan Korporat: Memberi tumpuan kepada cara syarikat mengendalikan sumber pembiayaan, penstrukturan modal dan keputusan pelaburan. Kewangan korporat bertujuan untuk memaksimumkan nilai pemegang saham melalui perancangan kewangan jangka panjang dan jangka pendek serta pelbagai strategi.

  • Kewangan Awam: Melibatkan entiti kerajaan menguruskan keperluan mereka untuk hasil, perbelanjaan dan hutang. Ini termasuk pentadbiran cukai, belanjawan, pengurusan perbelanjaan dan penerbitan bon kerajaan.

Konsep kunci

  • Pelaburan: Tindakan memperuntukkan sumber, biasanya wang, dengan jangkaan menjana pendapatan atau keuntungan. Ini boleh termasuk melabur dalam saham, bon, hartanah atau instrumen kewangan lain.

  • Pengurusan Risiko: Mengenal pasti, menilai dan mengutamakan risiko diikuti dengan penggunaan sumber yang diselaraskan dan ekonomik untuk meminimumkan, mengawal atau mengurangkan kebarangkalian dan kesan kejadian malang.

  • Pasaran Kewangan: Tempat di mana pembeli dan penjual mengambil bahagian dalam perdagangan aset seperti ekuiti, bon, mata wang dan derivatif. Pasaran kewangan adalah mekanisme untuk pengagihan sumber kewangan yang cekap.

  • Perbankan: Industri yang berurusan dengan pegangan, pemindahan, pertukaran dan pengeluaran wang. Bank merupakan pemain utama dalam pasaran kewangan, menawarkan rangkaian produk daripada akaun simpanan kepada pinjaman dan perkhidmatan pelaburan.

  • Cukai: Pengenaan levi wajib ke atas individu atau entiti oleh kerajaan. Cukai digunakan untuk membiayai perkhidmatan awam dan barangan dan pengurusan cukai adalah aspek kritikal kewangan peribadi dan korporat.

Kesimpulan

Kewangan ialah bidang penting yang bukan sahaja membantu individu dan organisasi mencapai matlamat mereka melalui pengurusan sumber yang berkesan tetapi juga memainkan peranan penting dalam kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.