Vietnamese

Văn phòng gia đình

Trong lĩnh vực quản lý tài sản, các văn phòng gia đình đã nổi lên như những giải pháp dành riêng cho nhu cầu đặc biệt của các gia đình có giá trị ròng cao (HNW). Không giống như các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống, văn phòng gia đình cung cấp cách tiếp cận toàn diện để bảo tồn, phát triển và chuyển giao tài sản qua các thế hệ.
Đọc thêm >>

Văn phòng một gia đình

Văn phòng dành cho một gia đình được dành riêng để phục vụ một gia đình, cung cấp mức độ tùy chỉnh và quyền riêng tư cao nhất. Hãy coi Văn phòng Gia đình Đơn (SFO) giống như một bộ vest được may đo riêng, được thiết kế hoàn hảo để phù hợp với một gia đình cụ thể. Đây không phải là vấn đề về một kích cỡ phù hợp cho tất cả; đó là việc tạo ra thứ gì đó phù hợp với nhu cầu, ước mơ và lối sống của một gia đình đó.
Đọc thêm >>

Cấu trúc văn phòng một gia đình

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cơ cấu quản lý và công ty của văn phòng một gia đình (SFO) được thiết kế để quản lý tài sản và các vấn đề cá nhân một cách hiệu quả của những gia đình giàu có. Cấu trúc này cần vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ để thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của gia đình, đồng thời đảm bảo tuân thủ & quản trị, quản lý rủi ro và sự phù hợp với các giá trị và mục tiêu của gia đình.
Đọc thêm >>

Văn phòng đa gia đình

Một văn phòng nhiều gia đình hoặc nhiều văn phòng gia đình phục vụ cho nhiều gia đình, cung cấp một cách tiết kiệm chi phí để tiếp cận nhiều dịch vụ chuyên nghiệp trong khi vẫn duy trì mức độ cá nhân hóa cao. Hãy coi Multi Family Office (MFO) giống như một câu lạc bộ đặc biệt để quản lý tiền bạc, nhưng nó không chỉ dành cho một gia đình; nó dành cho một số gia đình cùng chia sẻ chi phí tham gia.
Đọc thêm >>

Cấu trúc văn phòng đa gia đình

Văn phòng đa gia đình (MFO) là các tổ chức tài chính riêng phục vụ nhu cầu của nhiều gia đình có thu nhập ròng cao, cung cấp một gói dịch vụ toàn diện được thiết kế để quản lý tài sản một cách hiệu quả. Những thực thể này rất quan trọng trong bối cảnh tài chính ngày nay, nơi mà sự phức tạp của việc quản lý khối tài sản khổng lồ đòi hỏi kiến thức chuyên môn và các dịch vụ được cá nhân hóa.
Đọc thêm >>

Văn phòng gia đình lai

Văn phòng gia đình kết hợp kết hợp những ưu điểm tốt nhất của cả hai thế giới từ Văn phòng một gia đình (SFO) và Văn phòng nhiều gia đình (MFO). Hãy tưởng tượng bạn có đầu bếp riêng, người biết chính xác bạn thích bữa ăn như thế nào, nhưng đôi khi bạn cũng thích sự đa dạng và khía cạnh xã hội của việc dùng bữa tại bàn chung với những người khác.
Đọc thêm >>

Văn phòng gia đình ảo

Văn phòng Gia đình Ảo (VFO) là một bước đột phá hiện đại trên cấu trúc văn phòng gia đình truyền thống, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các gia đình có giá trị ròng cao, những người mong muốn một cách tiếp cận linh hoạt hơn, dựa trên công nghệ để quản lý tài sản của họ. Không giống như Văn phòng một gia đình (SFO) hoặc [Văn phòng nhiều gia đình](.
Đọc thêm >>