Vietnamese

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư là phương pháp được các nhà đầu tư sử dụng để phân bổ tài sản của mình và đưa ra các quyết định tài chính nhằm đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể. Các chiến lược khác nhau phục vụ cho những khẩu vị rủi ro, khung thời gian đầu tư và mục tiêu tài chính khác nhau. Dưới đây là một số loại chiến lược đầu tư chính:
Đọc thêm >>

Quản lí đầu tư

Quản lý đầu tư là một dịch vụ quan trọng được cung cấp bởi các văn phòng gia đình, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của Cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWIs) và gia đình của họ. Bằng cách tập trung vào các chiến lược cá nhân hóa và cách tiếp cận toàn diện, các văn phòng gia đình giúp duy trì và phát triển sự giàu có qua các thế hệ.
Đọc thêm >>

Quản lí đầu tư

Quản lý đầu tư là một dịch vụ quan trọng được cung cấp bởi các văn phòng gia đình, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của Cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWIs) và gia đình của họ. Bằng cách tập trung vào các chiến lược cá nhân hóa và cách tiếp cận toàn diện, các văn phòng gia đình giúp duy trì và phát triển sự giàu có qua các thế hệ.
Đọc thêm >>

Kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính là một dịch vụ cơ bản được cung cấp bởi các văn phòng gia đình, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các gia đình có thu nhập ròng cao. Nó bao gồm một cách tiếp cận toàn diện để quản lý tài chính, đảm bảo rằng của cải được bảo tồn, phát triển và chuyển giao hiệu quả qua các thế hệ. Bài viết này khám phá các khía cạnh cốt lõi của việc lập kế hoạch tài chính trong các văn phòng gia đình, nêu bật cách họ giúp các gia đình đạt được mục tiêu tài chính và duy trì di sản của mình.
Đọc thêm >>

Quản lý tài sản

Trong thế giới tài chính phức tạp, nơi việc bảo tồn tài sản giao thoa với việc xây dựng di sản, các văn phòng gia đình nổi lên như những người bảo vệ riêng cho tài sản của nhiều thế hệ. Quản lý tài sản, khi được nhìn qua lăng kính của một văn phòng gia đình, vượt xa việc tích lũy tài sản đơn thuần, phát triển thành một chiến lược toàn diện nhằm nuôi dưỡng, bảo vệ và duy trì sự giàu có qua nhiều thế hệ.
Đọc thêm >>

Dịch vụ lập kế hoạch và ủy thác bất động sản

Dịch vụ lập kế hoạch và ủy thác tài sản là những thành phần thiết yếu trong quản lý tài sản cho các cá nhân và gia đình có giá trị ròng cao. Những dịch vụ này đảm bảo rằng tài sản được bảo toàn, bảo vệ và chuyển giao theo mong muốn của gia đình với tác động thuế tối thiểu. Hướng dẫn toàn diện này khám phá các dịch vụ lập kế hoạch bất động sản và ủy thác trong văn phòng gia đình, bao gồm mọi thứ từ chiến lược cơ bản đến chiến lược nâng cao.
Đọc thêm >>

Lập kế hoạch thuế

Lập kế hoạch thuế là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính, đặc biệt đối với các cá nhân và gia đình có thu nhập cao. Lập kế hoạch thuế hiệu quả giúp giảm thiểu nghĩa vụ thuế và tối đa hóa việc bảo toàn tài sản. Hướng dẫn toàn diện này khám phá việc lập kế hoạch thuế từ cấp độ sơ cấp đến nâng cao, bao gồm định nghĩa, các thành phần, chiến lược, lợi ích và cân nhắc.
Đọc thêm >>

Quản lý rủi ro tài chính

Quản lý rủi ro tài chính là một khía cạnh quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và thành công của bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt đối với các văn phòng gia đình quản lý khối tài sản đáng kể. Hướng dẫn toàn diện này khám phá quản lý rủi ro tài chính từ cấp độ sơ cấp đến nâng cao, bao gồm định nghĩa, các thành phần, chiến lược, lợi ích và cân nhắc của nó.
Đọc thêm >>

Kế hoạch từ thiện

Lập kế hoạch từ thiện là một khía cạnh thiết yếu của việc quản lý tài sản dành cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và các gia đình. Nó liên quan đến cách tiếp cận chiến lược đối với hoạt động từ thiện, đảm bảo rằng các khoản quyên góp có hiệu quả, tiết kiệm thuế và phù hợp với các giá trị và mục tiêu của nhà tài trợ.
Đọc thêm >>

Giải pháp chủ doanh nghiệp

Giải pháp dành cho chủ doanh nghiệp là các dịch vụ phù hợp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của chủ doanh nghiệp. Những giải pháp này bao gồm một loạt hỗ trợ tài chính, chiến lược và hoạt động để giúp chủ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu cá nhân và kinh doanh của họ. Hướng dẫn toàn diện này khám phá các giải pháp dành cho chủ doanh nghiệp từ cấp độ sơ cấp đến nâng cao, bao gồm định nghĩa, các thành phần, chiến lược, lợi ích và cân nhắc của chúng.
Đọc thêm >>