Vietnamese

Biến động trong tài chính là gì?

Sự định nghĩa

Biến động đề cập đến tốc độ tăng hoặc giảm giá của chứng khoán, chỉ số thị trường hoặc hàng hóa. Nó được đo bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận logarit và thể hiện rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá của chứng khoán. Biến động cao cho thấy sự dao động giá lớn hơn, điều này có thể đồng nghĩa với rủi ro cao hơn và lợi nhuận tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Tầm quan trọng của sự biến động

  • Đánh giá rủi ro: Nhà đầu tư sử dụng sự biến động để đánh giá rủi ro của khoản đầu tư; biến động cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn.

  • Quản lý danh mục đầu tư: Nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục đầu tư của mình dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và sự biến động hiện tại trên thị trường.

  • Định giá các công cụ phái sinh: Sự biến động là rất quan trọng trong việc định giá các quyền chọn và các công cụ phái sinh khác. Độ biến động càng cao thì phí bảo hiểm cho một quyền chọn càng cao.

Các loại biến động

  • Biến động thị trường: Thường bị chi phối bởi tin tức, sự kiện, thông báo kinh tế hoặc báo cáo tài chính, biến động thị trường phản ánh tốc độ tăng hoặc giảm giá chứng khoán đối với một nhóm lợi nhuận nhất định.

  • Biến động lịch sử: Chỉ số này đo lường các chuyển động của thị trường trong quá khứ và được sử dụng làm thước đo để dự báo hành vi trong tương lai.

  • Biến động ngụ ý: Được sử dụng trong giao dịch quyền chọn, nó dự đoán khả năng thay đổi giá dựa trên kỳ vọng của thị trường.

Các chiến lược liên quan đến sự biến động

  • Phòng ngừa rủi ro: Nhà đầu tư sử dụng quyền chọn và các công cụ phái sinh khác để phòng ngừa sự biến động và bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá.

  • Giao dịch biến động: Nhà giao dịch có thể giao dịch cụ thể dựa trên biến động, sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để kiếm lợi từ mức độ biến động giá thay vì chuyển động định hướng.

Chỉ số kinh tế

  • VIX: Được biết đến là Chỉ số biến động, chỉ số này đo lường kỳ vọng biến động của thị trường chứng khoán được ngụ ý bởi quyền chọn chỉ số S&P 500, thường được gọi là “chỉ số sợ hãi”.

Phần kết luận

Biến động là một khái niệm cơ bản trong thị trường tài chính ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và định giá các công cụ tài chính. Hiểu được sự biến động giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn từ các khoản đầu tư cũng như quản lý danh mục đầu tư của họ hiệu quả hơn.

Các điều khoản khác Bắt đầu với B