Vietnamese

Hiểu về các quỹ giao dịch trao đổi (ETF)

Sự định nghĩa

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một loại quỹ đầu tư và chứng khoán có thể bán được trên thị trường, theo dõi một chỉ số, hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản như quỹ chỉ số. Không giống như các quỹ tương hỗ, ETF giao dịch giống như một cổ phiếu phổ thông trên sàn giao dịch chứng khoán. ETF trải qua sự thay đổi giá cả trong ngày khi chúng được mua và bán.

Tầm quan trọng của ETF

ETF rất quan trọng trong việc cung cấp cho các nhà đầu tư sự linh hoạt trong giao dịch cổ phiếu bên cạnh lợi ích đa dạng hóa của quỹ tương hỗ. Chúng được biết đến nhờ hiệu quả chi phí, tỷ lệ chi phí thấp hơn và lợi thế về thuế so với các quỹ tương hỗ truyền thống.

Các tính năng chính

  • Tính thanh khoản: ETF có thể được mua và bán theo giá thị trường vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch.

  • Minh bạch: Tài sản nắm giữ được công bố hàng ngày, cho phép các nhà đầu tư biết chính xác tài sản họ sở hữu.

Chiến lược đầu tư

  • Quản lý thụ động: Hầu hết các quỹ ETF được thiết kế để theo dõi thụ động các chỉ số cụ thể, giảm chi phí và sự phức tạp của việc quản lý chủ động.

  • ETF đang hoạt động: Một số ETF được quản lý tích cực bởi các cố vấn phân bổ tài sản, cố gắng vượt trội hơn chỉ số thị trường.

Phương pháp đầu tư ETF

  • Đầu tư vệ tinh cốt lõi: Sử dụng ETF làm ‘cốt lõi’ cho danh mục đầu tư của bạn để có được lợi nhuận ổn định và bổ sung cho chúng bằng các khoản đầu tư ‘vệ tinh’ để có tiềm năng tăng trưởng.

  • Phân bổ tài sản chiến lược: Sử dụng ETF để đại diện cho các loại tài sản khác nhau, duy trì sự cân bằng thông qua việc tái cân bằng định kỳ.

Phần kết luận

ETF cung cấp một lựa chọn đầu tư linh hoạt, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới làm quen và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Chúng cung cấp một cách hiệu quả để tiếp cận nhiều loại tài sản, thị trường và chiến lược đầu tư, khiến chúng trở thành một công cụ quan trọng trong đầu tư hiện đại.